Custom Search

12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Sorusu ve Cevapları- Hamdi YÜCESOY

13 Mart 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıda Dosyanın Bir Kısmı Verilmiştir.

Yüzünde bir çizgi, saçında bir ak Görünce, en son hazan, dedin mi? Elini alnına koyup dalarak,
Bahara dönsem bir an, dedin mi?

1-Yukarıdaki dizelerde geçen söz sanatlarını bularak açıklayınız.(10p)

CEVAP
• İhtiyarlık hazana, gençlik bahara benzetilmiş. İhtiyarlık ve gençlik verilmemiş; açık istiare yapılmıştır.
• Duyguyu ve anlamı güçlendirmek için sözü soru biçiminde yöneltmiş buna da istifham diyoruz.

2- Hatıra ile Gezi yazısı türü hakkında kısaca bilgi veriniz.(10p)

CEVAP

HATIRA: Bir yazarın kendine veya yakın bir tanıdığına ait geçmiş olayları anlattığı yazı türüdür.
GEZİ YAZISI: Gezilip görülen yerlerin doğal güzelliklerini, tarihi, ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklerinin, oralarla ilgili izlenimlerin anlatıldığı yazı türüdür.

3- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında öğretici metinlerin yapı, tema, dil ve anlatım özelliklerini aşağıya yazınız.(20p)

CEVAP

Yapı (10p) : Metinlerin türlerine göre yapıları birbirinden farklıdır. Metinlerin yapısında halk kültürü, Doğu – Batı meselesi, yeni fikir ve edebiyat akımları gibi temel motifler yer alır.
Tema (5p) : Edebiyatımız bu dönemde toplumcu bir karakter kazanmıştır.
Dil ve Anlatım(5p) : Dil sadeleşmiştir. Halk dilinde deyimlere, kalıplaşmış ifadelere yer verilir.

4- Aşağıdaki boşlukları doğru olarak tamamlayınız.(20p)

a) ………………………………… Belirli bir konuyu, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılır.(5p)
b) Cumhuriyet döneminde ………………… ve ……………… alanında yapılan ilmi çalışmalardan yararlanılmıştır.(5p)
c) Eski Türk edebiyatında gezi yazısına ………………………… denirdi.(5p)
d) …………….:(5p) * Ben duygusu hakimdir.
* Bilgi verme, kanıtlama amacı gütmez.
* Samimi bir üslup kullanılır.
* İnsanı düşünmeye, yorum yapmaya sürükler.

CEVAP

4- Aşağıdaki boşlukları doğru olarak tamamlayınız.(20p)
a) Makale: Belirli bir konuyu bir görüşü bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılır.(5p)
b) Cumhuriyet döneminde psikoloji ve psikiyatri alanında yapılan ilmi çalışmalardan yararlanılmıştır.(5p)
c) Eski Türk edebiyatında gezi yazısına seyahatname denirdi.(5p)
d) Deneme : (5p) * Ben duygusu hakimdir.
* Bilgi verme, kanıtlama amacı gütmez.
* Samimi bir üslup kullanılır.
* İnsanı düşünmeye, yorum yapmaya sürükler.

Hamdi YÜCESOY
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Yukarıdaki Sınav Soruları ve Cevaplarının tamamını İNDİREBİLİRSİNİZ.

Yazılı Soruları Sayfasına Dön

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Anti-Spam Quiz:

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
İclal Aydın – Seni Seviyordum