Custom Search

12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem Sınav Sorusu ve Cevapları

25 Ocak 2013

Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

1.  Millileşme akımının devamı olarak hızlı bir gelişme çığırı açan Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın oluşum süreci hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Divan Edebiyatının terk edilmesinden sonra oluşan Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati, Milli Edebiyat Akımı dönemlerinin temelini attıkları ve geliştirmeye çalıştıkları yenilikçi, modern edebiyat anlayışı üzerine yapılandırılmıştır. Bununla birlikte Cumhuriyet’in ilanından sonra gerçekleştirilen büyük siyasi, toplumsal ve kültürel değişmenin daha yaygın ve esaslı bir rolü vardır. Devam eden bazı çizgilere rağmen geçmiş dönem edebiyatlarından çok farklı bir şekilde oluşmasında Atatürk ilke ve devrimleri de büyük ölçüde belirleyici olmuştur. Özellikle dil devrimi Türkçeyi ve Türk edebiyatını gerçek mecrasına sokmuş, milliyetçi, halkçı, devrimci, modern sanat ve edebiyat görüşlerinin benimsenmesini sağlamıştır. Toplumun her kesiminden yetişen sanatçılar Anadolu’ya yönelerek toplum sorunlarına gerçekçi bir şekilde yaklaşmışlar; Atatürk ilke ve devrimlerini halka anlatma çabası içerisine girmişlerdir. Sonuç olarak bu oluşum sürecinde dil tartışmaları bilimsel bir sonuca bağlanmış, Türk edebiyatı Batı taklitçiliğinden kurtulmuş, yeni bir atılışla kendi kimliğini bulmuş, halk ve aydın arasındaki uçurum kapatılmaya çalışılmıştır.

2.  Cumhuriyet Dönemi’nden önceki hikâye, roman, tiyatro, gibi türleri bu dönemde verilen eserlerle tema, dil, anlatım şekli, teknik bakımdan karşılaştırdığınızda hangi sonuçlara ulaşıyorsunuz? Ulaştığınız sonuçlardan da hareketle Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın oluşumunda etkili olan ve eserlere yansıyan karakteristik özellikleri yazınız.

Cumhuriyet Dönemi’nden önce bu türlerde genellikle yanlış Batılılaşma, Doğu-Batı çatışması, esaret, toplumun aksayan yanları ve tarihi konular işlenmiştir. Her ne kadar Milli Edebiyat Dönemi’nde dilde sadeleşme çalışmaları hızlansa da toplumdan uzak bir dil anlayışı vardır. Batı sanat ve edebiyat anlayışına daha yatkın olmakla birlikte teknik bakımdan kusurlar da göze çarpar. Milli Edebiyat ile beraber Cumhuriyet Dönemi’nde Anadolu ve Anadolu insanı eserlerde tema olarak ele alınmaya başlamıştır. Roman, hikâye, tiyatro gibi türler teknik açıdan artık kusursuzlaşmış; memleket edebiyatı zevkiyle Batı’dan gelen anlatım biçimleri Türkçenin bünyesinde birleştirilmiştir.

Bu doğrultuda;

  • Kurtuluş Savaşı’nın meydana getirdiği destanî ruh hali de etkisini sürdürmüştür.
  • Bu dönem yazarlarının hemen hepsi sade ve anlaşılır bir dil kullanmış; yazı dili ile konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmıştır.
  • Toplum temel alınarak edebiyat toplumcu bir karakter kazanmış ve gerçekçilik ön plana çıkmıştır.
  • Sanatçıların çoğu Anadolu’ya yönelmişler, eserlerinde Anadolu ve Anadolu insanını işlemişlerdir. Böylece yerli ve halka doğru bir anlayış gelişmiştir.
  • Bu dönem eserlerinde halk, millet, memleket ve çağdaş millet kavramları ile ilgili düşünceler geniş yer tutmuştur.
  • Realizm, Natüralizm gibi klasik akımların yanı sıra toplumsal gerçekçilik gibi akımlar da etkili olmuş; şiirde ise çağdaş akımlar izlenerek onların benzerleri yaratılmaya çalışılmıştır.

Memleket edebiyatı zevkiyle Batı’daki gelişmeler birleştirilerek edebiyatın her türünde olgun örnekler verilmiştir.

YUKARIDAKİ YAZILI SORU VE CEVAPLARIN TAMAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem Yazılı Sorusu ve Cevap Anahtarı

Fatih TOPLAOĞLU

Yazılı Soruları Sayfasına Dön

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Yazılı Edebiyat Ders Sunusu
Yeni Site