Custom Search

Türk Edebiyatında İlkler ve Dünya Edebiyatının Önemli Yazarları ve Eserleri

26 Ocak 2013

Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

Türk Edebiyatında İlkler

 • Türk Edebiyatı’nın ilk yazılı ürünleri, Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin – Orhun Yazıtları M.Ö. 8.yy
 • Orhun Yazıtlarını ilk okuyup çözümleyen – Danimarkalı bilgin Thomsen’dır.
 • İlk Mesnevi, İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz – Yusuf Has Hacip’in yazdığı Kutadgu Bilig.(11.yy)
 • İlk sözlük – Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügat-it Türk’üdür.
 • İlk biyografik eser – Ali Şir Nevai’nin – Mecalis’ün Nefais
 • Anadolu Türk Edebiyatında ilk biyografik eser – Edirneli Sehi Bey’in – Heşt Behişt’idir.
 • Tasavvuf alanında ilk şair – Ahmet Yesevi olur. ( ? – 1166 )
 • İlk anı türü örneği – Babür Şah – Babürname’dir.
 • İlk gezi türüyle eser – Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’dir.
 • İlk fabl örneği – Şeyhi’nin Harname’sidir.
 • Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi ve şarkıyı icad eden: Nedim’dir.
 • İlk özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık
 • Tanzimat Edebiyatı sanatçısı olan Şinasi, batılı anlamda ilk fabl örneğini vermiştir.
 • İlk roman çevirisi – Fenelon’dan – Telemak ( Yusuf Kamil Paşa)
 • İlk roman örneği – Şemsettin Sami – Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat.
 • İlk edebi roman – Namık Kemal – İntibah ( Sergüzeşt-i Ali Bey)
 • İlk tarihi roman – Namık Kemal – Cezmi ( 1880 )
 • İlk köy romanı – Nabizade Nazım – Karabibik  ( 1890 )
 • İlk realist roman – Recaizade Mahmut Ekrem – Araba Sevdası.
 • İlk psikolojik roman – Mehmet RaufEylül’dür.
 • İlk modern roman örneklerini –Halit Ziya Uşaklıgil’in – Mai ve Siyah – Aşk-ı Memnu.
 • İlk tezli ( bir görüşü savunan ) romanımız – Nabizade Nazım – Zehra.
 • İlk öykü örneklerini – Ahmet Mithat Efendi – Letaif-i Rivayat ( Bilinene göre ilk)
 • Batılı anlamda ilk öyküye örnek – Saraipaşazade Sezai – Küçük Şeyler.
 • İlk tiyatro çevirileri – Ahmet Vefik Paşa – Moliere’den yapmıştır.
 • Sahneye konulan ilk tiyatro eseri – Namık Kemal – Vatan Yahut Silistre.
 • Şinasi’nin Edebiyata kazandırdığı ilkleri şunlardır:
  *  İlk batılı anlamda tiyatro “Şair Evlenmesi” (1859)
  *  Şinasi’nin ilk şiir çevirileri – Racine, Lamartine ve Fenelon’dandır.
  *  Şinasi’nin ilk ilk fabl çevirileri – Fransız şair La Fontaine’dendir.
  *  İlk makale örneği – Mukaddime ( Tercüman-ı  Ahval’de yayımlandı.)
  *  Noktalama işaretlerini ilk kullanan kişi Şinasi’dir.

YUKARIDAKİ DOKÜMANIN DEVAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

Türk Edebiyatında İlkler ve Dünya Edebiyatının Önemli Yazarları ve Eserleri

(Halil İbrahim ASLANHAN – Sunar Nuri Çomu Lisesi)

  Yeterli Gelmedi mi Hiç Sorun Değil, Aşağıdaki Sayfalarımıza Bakın 🙂

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Siyah Gül Resimleri
Yeni Site