Custom Search

12. Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem Yazılı Sorusu ve Cevapları

12 Şubat 2013

Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

1- Aşağıdaki boşluklara uygun sözcükleri yazınız. (10p)
– Cumhuriyet Dönemi öğretici metinlerinin bazılarında …………….. ve ………………… alanında yapılan ilmi çalışmaların etkisi olmuştur.
– Cumhuriyet Döneminde gerçeküstücülük edebi akımının yanında felsefi bir akım olan ………………………….. etkisi de görülmektedir.
– Cumhuriyet Dönemi öğretici metinleri ile önceki dönemlere ait öğretici metinlerindeki benzerlikler ; ………………….. ve ………………………… tir.

2- “ Ferhat Bey- Biz bu ruhu tanımıyoruz. Anadolu nasıl duyar, nasıl sever, nasıl yanar, nasıl çoşar, nasıl parlar, nasıl patlar, nasıl yatışır, nasıl susar, nasıl düşünür, nasıl gider, nasıl dönmez, nasıl ölür biliyor muyuz? Bilemeyiz. Çünkü o , ketumdur. Karanlık bir kuyuda yaşar gibi içinde yaşar. Boynunu kesseler sırrını vermez.”
Necip Fazıl KISAKÜREK
Metinde Cumhuriyet Dönemi öğretici metinlerinin özelliklerinden hangisi söz konusudur? Neden? (10p)

3- “ Gidiliyordu, sonra geri dönülüyordu, yeniden yürünüyordu, durup bakınılıyordu, yemek yeniyordu, gene acıkılıyordu, uyanılıyor ve uyunuyordu.Bu muydu? Bunlar için mi soluk tüketiyordu? Hırpalanıyor ve yaşıyordu? Aç bir köpek gibiydi, yerleri koklaya koklaya duruyordu ortalıkta, o kadar.”
Rasim Özdenören
Metnin temasını yazınız. Yazarın içinde yaşadığı koşullar ile seçtiği tema arasında nasıl bir koşutluk vardır , açıklayaınız? (10p)

4- “ Batı’ya doğru…Gidiyoruz Batı’ya doğru.Bir kez çıkmışız yola, kimse durduramaz artık…Peki ya hangi Batı’ya? Büğünkü Batı’ya gitmekle iş bitmez; gerçekten, şöyle içinden anlayıp benimseyemeyiz büğünkü Batı uygarlığını; geçmişini incelemek , öğrenmek, kavramak gerekir.”
Nurullah ATAÇ
“….Ne maziyi sevmek ne Garp’ı tanımak ve ona hayran olmak bizim için kafi değildir.Mazi nihayet geçmiş bir zamandır ; bizde ancak kendisine içimizden bir şeyler katarak hakkıyla yaşayabilir…Bizim için asıl yapılması lazım gelen memlekette yeni hayat şekilleri yaratmaktır.Biz Şark’a veya Garp’a ancak birbirinden ayrı iki kaynağımız gibi bakabiliriz.Bu iki kaynaktan kendimize has bir terkip çıkarmalıyız.”
Ahmet Hamdi TANPINAR
a- Ataç ve Tanpınar’ı batıya karşı takındıkları tavır açısından karşılaştırınız. ( 15p)
b- Ataç ve Tanpınar’ı “dil ve anlatım”ları bakımından karşılaştırınız. (15p)
c- Metinlerdeki “motif” veya “motifleri” yazınız. (5p)
d- “ Mazi ancak kendisine içimizden bir şeyler katarak hakkıyla yaşayabilir. ” sözünü açıklayınız.
e- “Batı, şark, kimse durduramaz , mazi , hayran olmak.” Bu sözcük ve sözcük gruplarının hangileri terim, hangileri kavram , hangileri gündelik hayata aittir ? (10p)
f- Metinlerde Cumhuriyet Dönemindeki hangi düşünce akımın etkisi vardır? (5p)

YUKARIDAKİ SORULARIN DEVAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

12. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sorusu

Nimet ÇİÇEKLİOĞLU

12. Sınıf Türk Edebiyatı Yazılı Soruları Sayfasına Dön

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yeni Site