Custom Search

Şiir Türleri

17 Şubat 2013

Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

Duygu, düşünce, hayal ve eylemlerin sözle ya da yazıyla dile getirilmesine “anlatım” denir.

Edebiyatta iki türlü anlatım vardır:

a)          Şiirle (nazımla) Anlatım

b)          Düzyazıyla (nesirle) Anlatım

Bu anlatım biçimleri, edebiyat alanında, kar­şımıza değişik türler olarak çıkar.

“Tür” kavramı, edebiyatta eserlerin biçim ve içerik özellikleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Edebiyatla ilgili ürünler biçimleri, teknik özellikleri ve konuları bakımından değerlendirilebilir. Edebi­yat türleri, değişmeyen, duruk yazı kalıpları değil­dir. Toplum yaşamındaki değişiklikler, yeni ihti­yaçların oluşmasına, bunların yazıya yansıması da yeni türlerin doğmasına yol açmıştır. Sözgeli­mi, eski Yunan edebiyatında şiir, tiyatro, söylev, tarih., vb. gibi sadece birkaç tür varken; sonraki dönemlerde öykü, roman gibi türler doğmuş; ga­zetenin bulunuşundan sonra da makale, fıkra gibi türler ortaya çıkmıştır. Edebiyat alanında bu yolda birtakım yeni türler oluşurken, eski türlerden kimi­leri de zamanla kullanılmaz olmuştur. Sözgelimi, llkçağ’ın başlıca şiir türlerinden biri olan destan, Yeniçağ’da yerini romana bırakmaya başlamış, Yakınçağ’da ise klasik destan türü ortadan kalk­mıştır. Tiyatro alanında, llkçağ’ın en gözde oyun türlerinden biri olan tragedya, Yakınçağ’da yerini drama bırakmış; tragedyanın sıkı kuralları günü­müzde büsbütün geçersiz hale gelmiştir.

YUKARIDAKİ DOKÜMANIN DEVAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

Şiir Türleri 

Seval KAYA SÖZNMEZ

Şiir Türleri ve Kafiye  Sayfasına Dön

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yeni Site