Custom Search

12. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Sorusu ve Cevapları

7 Mayıs 2012

AŞAĞIDAKİ SORULARI WORD HALİNDE İNDİR (ALİ BAĞÇELİ )

1 ) Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir birleşik fiil grubu vardır?

A ) Kaybettim en sevdiğim dostlarımı birer birer.

B ) Hasta oldum senin bu haline dostum.

C ) Bu saatten sonra ona yardım etmelisin.

D ) Göç eyledi  Avşar boyları Toroslara.

E ) Evden ayrılmama müsaade etmişti aile büyüğüm.

 

*2 ) Aşağıdakilerden hangisinde  sayı  grubu vardır?

A ) İki  yüz  elli beş günü kalmıştı.

B ) On gün sonra onunla görüşmesi gerekiyordu.

C ) Otuz gün geçmişti ; ama hâlâ bir telefon açmamıştı.

D ) Birkaç gün içinde gerçekleri o da anlar.

E ) Anlaşılan şu ki, ben sizin kalbinizde yokum.

 

*3 ) Kulağımıza gelen sesler, elektrik akımına   çevrilip beynimize gönderilir.

                                  1                                         2                3                4                 5

Yukarıda altı çizili sözcüklerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır?

A ) 1                B ) 2                   C ) 3                   D ) 4                    E ) 5

 

*4 ) Göz kapaklarımda gün ,kapkara bir kızıllık

Kulağımda  tarihin çıkrık sesi , bin yıllık

Bir dilim kuru ekmek ; acı suya banayım,

Usandım boş yere hep gitmeler gelmelerden

Yukarıda altı çizili kelimelere gelen —–m  eki  kaç değişik  görevde kullanılmıştır.

A ) 1                  B ) 2                 C ) 3                     D ) 4                        E ) 5

 

**5 ) Titrek mumlar yanınca ,  bu bir asırlık ağaç

Mehtapta orman gibi gizli yollarla doldu.

Dedi: Yastığa dayan, o cam gözlerini aç,

Seyret çizgilerimde , neler geçti , ne oldu!

Arıyorsan , tarihin , hani kaybettiği sır ?

Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilemez?

A ) Ek eylem                               B ) Haber kipi                             C ) Dilek kipi

D ) Hikâye bileşik zaman            E ) Şart bileşik zaman

 

*6 ) Aşağıdakilerin hangisinde  yüklem çekimli bir fiildir?

A ) Seninle eskidi bütün umutlarım,hayallerim.

B ) Yaşamaktır bir başka deyişle umut.

C ) Tutunacak dal için artık vakit  çok geç.

D ) Umuttur insanı ayakta tutan.

E ) Sıcak bir gülüştür hayatın çivisi.

 

*7 ) Aşağıdakilerin hangisinde   tamlayanı adlaşmış sıfat olan bir ad takımı vardır?

A ) Şairlerden bazıları mısraların kendi ruhunu yansıttığını iddia eder.

B ) Objektif gözle değerlendirme yapan kişilerin önemli bir özelliğidir bu.

C ) Sözcük seçimine özen gösterenlerin üslûbu işte aynen böyledir.

D ) Tiyatro sanatçılarının zor şartlarda çalıştığını bilmeyen kimse yok.

E ) Herkesin atladığını o , çok dikkatli gözlemi sayesinde hemen yakardı.

 

*8 ) “Elif Nine , belini zar zor doğrultarak şöyle bir çevresine bakındı.” cümlesinde  altı çizili bölümle görev ve anlam yönünden özdeş bir sözcük türü aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?

A ) Zaman insanın ömründen her an bir parça koparıyor.

B ) Dün sizi bizim kavak ağaçlarının orada gördüm.

C ) Müdür Bey çok az konuşur ama herkes onu anlar.

D ) Askerlerden birinin ileri çıkmasını bekliyordu.

E ) Olanlardan bazılarını bana fısıldayarak anlatıverdi.

 

*9 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” ( –le )farklı bir görevde kullanılmıştır?

A ) Bizi görmesiyle tanıması bir oldu.

B ) Onu zorla buraya getirmeye  çalışacağım.

C ) Güzellikle , iyilikle ikna ederek getirin.

D ) Beni onunla yalnız bırakabilirsiniz.

E ) Beni görünce gözlerini korkuyla açtı.

 

***10 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru özneyi buldurmaya yöneliktir?

A ) Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz ?

B ) Hangi dağın bir kenarında , yol bulunmaz ?

C ) Kaçıncı baharı yaşıyor ömrüm?

D ) Adını anmadığım bir gün mü var ?

E ) Niçin baktın bana öyle?

 

*** 11 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cevap özne ve yüklem değildir?

A ) Neyi bulundu ?          B ) Elinde ne vardı ?                C ) Kapıdaki kimmiş?

—Saati.                              – –Kitap                      —Ali

D ) Kalem senin mi ?       E ) Ne okuyorsun?

—-Benim                           —Roman.

 

*12 ) Bazı fiiller hem geçişli hem geçişsiz olarak kullanılabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  yüklem başka bir cümlede geçişli olarak kullanılabilir?

A ) Çocuklar az önce buradan geçti.

B ) Her söylenene kahkahayla gülüyordu.

C ) Dışarıya çıkınca birden üşüdü.

D ) Her yağmurdan sonra dizleri sızlardı.

E ) Gide gide  sonunda bir dereye vardık.

 

***13 ) Gözlerinde aksi bir derin hiçin

Kanadın yayılmış çırpınmak için

Bu kış yolculuk var diyorsa için

Beni de yanına al anneciğim!

Yukarıdaki parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A ) Ad eylem kullanılmıştır.

B ) Belirtili isim tamlaması kullanılmıştır.

C ) Yapım eki almış birden çok sözcük kullanılmıştır.

D ) İyelik eki almış birden çok sözcük kullanılmıştır.

E ) Birden fazla ilgeç ( edat ) kullanılmıştır.

 

*14 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A ) Eleştirmenin , değerlendirmelerinde tarafsız olması gerekir.

B ) Evin arkasındaki bahçede oturmuş , kuşlara yem veriyordu.

C ) Sorular kolay olduğu için sınavdan çıkan çocuklar çok mutluydu.

D ) Çekingen insanlar çok önemli fırsatları kaçırabilirler.

E ) Öğrencilerle ilgileniyor , onların sorularını yanıtsız bırakmıyordu.

 

*15 ) I. Olup bitenlere bu gözle bakmalıyız ama  böyle değerlendirmemeliyiz.

II. Ege’ nin bereketli toprakları insanı canlandırıyor , yaşama sevinci veriyor.

III.Eskiden hoş görülmeyen davranışlara toplum hoşgörü ile bakıyor , alkışlıyor.

IV. Onu hiçbir zaman hor görmemeli ve her zaman hizmet etmeliyiz.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde  anlatım bozukluğu nesne eksikliğinden kaynaklanmaktadır?

A ) I ve II          B ) II ve III           C ) I. ve IV        D ) I. ve III         E ) II ve IV

 

*16 ) “Bizi beklediğini duyunca şaşıranlardan biri de sendin.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik,  bu cümledeki   altı çizili  yan cümlecikle aynı görevdedir?

A ) Onun bu konudaki düşüncelerini dikkate alarak hareket etmeliyiz.

B ) Tasını başka çeşmelerden doldurunca bize ihtiyaç kalmadı.

C ) Söylediğin türküler bizim türkülerimiz değil.

D ) Sesimizi yattığı yerden bile işitiyormuş.

E ) Her akşam eve yorgun argın döndüğünü söylüyordu.

 

*17 ) Adını gazeteci olarak duyduğumuz Seyfi Bey’le  görüşmek için gittiğimiz evinde aşırı bir temizlik  ve samimi bir mütevazılık dikkatimizi çekmişti .

Yukarıdaki cümlede kaç tane yan cümlecik vardır?

A ) 1                  B ) 2                 C ) 3                     D ) 4                        E ) 5

18 )  Sabahın kör karanlığında gazete sayfalarını karıştırırken gerek dünyada, gerekse ülkemizdeki iç karartıcı olaylarla mı karşılaşıyorsunuz? Yapacağınız şey çok basittir aslında. Kütüphanenize uzanın, bir kitapçıya gidin. Hele bir kitap fuarı açıldıysa vakit geçirmeden oranın yolunu tutun. Çünkü bu durumdan sizi ancak onlar uzaklaştırabilir.

Parçada anlatılmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kitaplar insanları sıkıntılardan kurtarır.

B ) Gazete haberleri insanları mutsuz eder.

C ) Kitap fuarları halkın beğendiği yerlerdir.

D ) Her insanın evinde mutlaka bir kütüphane bulunmalıdır.

E ) Kitap okumaktan sıkılan insanlar gezmelidir.

 

19 )  Biçim problemi, şair için olduğu kadar, hikâyeci için de var, rejisör için de. Estetik bir çevre içerisinde demlenmemiş sanat eseri düşünebilir misiniz? Ben düşünemem. Sanat eserinde, konuyu biçimden sıyırmanın imkânı da yoktur. İkisi de ayrı ayrı yönlerden bir bütün olarak görülebilir. Bir eserin sanat eseri olabilmesi için, biçim öğelerinin her sanatın olanaklarına göre, konuyu sarması gerekir.

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sanat eseri bütünüyle biçim üzerine kurulmuştur.

B ) Her sanat eserinin kendine özgü bir biçimi vardır.

C ) Her sanat eseri, öz ve biçim kaynaşmasıyla oluşan ayrılmaz bir bütündür.

D ) Biçim problemi bütün sanat dallarında çözülemez bir hal almıştır.

E ) Bir sanat eserinin biçimi, konusuna göre oluşur.

 

20 )  Romancı, öykücü, topluma bakmak, toplumla ilgilenmek zorunda olan sanat eridir; bir duyguyu, bir tutkuyu arılaştırarak, içlerinde geliştiği olaylardan ayırarak anlatamaz. Ne yaparsa yapsın, ne isterse istesin, roman ve hikâyelerinin kişilerini bir toplumun çocukları olmaktan kurtaramaz. Ödevi, bize bir toplumu göstermek, dolayısıyla da o toplumdaki kişileri, onların duygularını, düşüncelerini anlatmaktır.

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sanatçı duyguları arılaştırarak anlatmalıdır.

B ) Sanatçı, kahramanlarıyla toplumun yaşayış ve düşünüş biçimini yansıtır.

C ) Sanatçıyı, içinde yaşadığı toplum ve olaylar yönlendirir.

D ) Romancı, eserleriyle toplumdaki tutkuları değiştirmeye çalışır.

E ) Roman ve öykü kahramanları toplumun içinden seçilirse eser ilgi görür.

 

21 ) İnsan, anasının karnından ne ressam doğuyor ne şoför doğuyor ne pilot doğuyor. İçinde bulunduğumuz, yaşadığımız şartlar, çevre bizi bazı yerlere doğru iteliyor. Bizde de biraz gayret varsa, o yönde yetişiyoruz, o yönde kök salıyoruz ve çiçek açıyoruz.

Parçada anlatılmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A ) İnsanın meslek seçimini birçok etken belirler.

B ) Çevre, insanı birtakım davranışlara zorlar ve değiştirir.

C ) Bulunduğumuz çevreye önem vermeden yaşayamayız.

D ) İnsan yetiştiği çevrenin etkisiyle biçimlenir ve gelişir.

E ) Çevre ve şartlar dikkate alınmadan insan kimliği anlaşılamaz.

 

22 )  İnsanın, nimetleri elde etmekten çok onların hayaliyle mutluluğa eriştiği bir gerçektir. Çünkü gerçekleşen nimetlere kavuşunca insan, her işin bittiğini sanarak koşacak yerde oturur. Adamı olduğu yerde oturtan servet can sıkar; daha hoşa giden, projelere ve çalışmalara ihtiyaç gösterendir. Bir köylünün arzuladığı tarlayı ele geçirmesi bu türlü bir servettir. Köylü için, tarlasını ekime hazırlayıp, ekip biçmek yani durmadan çalışma günleri gelmiştir. Tarla elde edilmiştir; ancak oradan daha bol ve iyi ürün alma hayali, köylünün yeni hedefi olacaktır. Daha başka bir deyişle, yeni mutluluk kaynağı.

Bu parçanın vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Hayal kurmak insanlara mutluluk verir.

B ) Arzularına kavuşan insan, tembelleşir.

C ) Fazla servet can sıkıcıdır.

D ) Köylünün mutluluğu, işleyecek toprağı olmasına bağlıdır.

E ) Uğrunda çalışılan hedefler; insanı, ulaşılanlardan daha çok mutlu eder.

 

23 )  Bir erkeği okutursanız bir ferdi, bir kadını okuttuğunuz zaman bütün aileyi okutmuş sayılırsınız.” cümlesinde vurgulanmak istenen düşünce nedir?

A ) Kadınları daha fazla okumak zorunda olduğu

B ) Erkeklerin okumadan da yaşayabilecekleri

C ) Bir kadın bütün aileyi temsil ettiği

D ) Kadınların hem kendilerini hem de aileyi yetiştirdiği

E ) Kadının devamlı ailesini erkeğin ise sadece kendini düşündüğü

24 )  “Akıllı adam, aklını kullanır. Daha akıllı adam, başkalarının da aklını kullanır .” cümlesi ile en yakın anlamda olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Bin biliyorsan da bilene danış.

B ) Akıl akıldan üstündür.

C ) Akıl olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta.

D ) Akıl en büyük sermayedir, kullanmasını bilene.

E ) Sora sora Bağdat bulunur.

 

25 )  İnsanın kıymeti ,   dilinin altında veya kaleminin ucunda gizlidir; onu söz ve yazı ortaya çıkarır.” cümlesinden hareketle insanın değerli olmasını neye bağlayabiliriz?

A ) İnsan ancak yazdıkları ve söyledikleri ile değer kazanır.

B ) Sadece büyük kalem sahibi yazarlar değerli olurlar.

C ) İnsan kıymetli olmak istiyorsa güzel bir konuşmacı olmalıdır.

D ) Söz ve yazı insanların kullandığı en güçlü iletişim aracıdır.

E ) Söz ve yazı olmasaydı insanlar dertlerini anlatamazdı.

                       (  CEVAP ANAHTARI )

1.  B  ( YAPILARINA GÖRE BİRLEŞİK FİİLLER )

2.  A  ( SAYI GRUBU )

3.  D  ( YAPI BAKIMINDAN SÖZCÜKLER )

4.  C  (  “-m”  EKİNİN GÖREVLERİ

 5 . D ( KARMA DİLBİLGİSİ SORUSU )

  6 . A ( ÇEKİMLİ EYLEMLER )

      7.  C ( TAMLAYANI SIFAT İSİM TAMLAMASI )

      8 . E  ( ZARF ÇEŞİTLERİ )

9 . A ( BAĞLAÇLAR )

      10. D  ( CÜMLENİN ÖGELERİ )

      11. E  ( CÜMLENİN ÖGELERİ )

      12. A  ( FİİL ÇATILARI- GEÇİŞLİ FİİLLER )

      13 . E ( KARMA DİLBİLGİSİ )

      14. C  ( ANLATIM BOZUKLUĞU )

      15. D  ( ANLATIM BOZUKLUĞU )

      16 .C  ( GİRİŞİK – BİRLEŞİK CÜMLELER )

      17 .D  ( YAN CÜMLECİKLERİN TESPİTİ )

      18. A  ( PARAGRAF SORULARI )

      19. C  ( PARAGRAF SORULARI )

      20. B  ( PARAGRAF SORULARI )

      21. D  ( PARAGRAF SORULARI )

      22. E  ( PARAGRAF SORULARI )

      23. D  ( CÜMLENİN YORUMU )

      24. A  ( CÜMLENİN YORUMU )

      25. A  ( CÜMLENİN YORUMU )

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Servet-i Fünun Edebiyatı Ders Notları
Yeni Site