Custom Search

10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları – Çetin Yur

30 Ocak 2013

Ekte ki Dosyanın İçeriğinden Bir Kısmının Görünümü:

Avanos Anadolu Lisesi, 10. Sınıflar, Türk Edebiyatı Dersi II. Dönem I. Yazılısı

Suya virsün bağban gülzarı zahmet çekmesün (bağban: bahçıvan, gülzar: gül bahçesi)
Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gülzara su (tek: gibi)

Su yolın ol kuydan toprağ olup dutsam gerek (kûy: mahalle)
Çün rakibümdür dahı ol kuya koyman vara su

İçmek ister bülbülün kanın meger bir reng ile (reng: hile)
Gül budagunun mizacına gire kurtara su

Hak-i payine yetem der ömrlerdür muttasıl (hâk-i pâ: ayağının toprağı, muttasıl:durmaksızın)
Başını daşdan daşa urup gezer avare su (avare: başıboş, aylak)

S1. Yukarıdaki beyitleri açıklayarak söz sanatlarını bulunuz.

S2. Fuzûlî’nin hayatı, edebî kişiliği ve eserleri hakkında bilgi veriniz.

S3. Mazmun nedir? Ne amaçla kullanılmıştır? Bildiğiniz mazmunlardan beşini açıklayınız.

S4. Aşağıdaki özellikleri ilgili olduğunu düşündüğünüz türün hizasına ( x ) ile işaretleyiniz. ( Her bir yanlışınız bir doğrunuzu götürecektir. )

Dosyanın Tamamını İndirmek İçin Tıklayın Lütfen

 Çetin Yur

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.