Custom Search

10. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Sorusu ve Cevap Anahtarı – 50 Test Sorusu

29 Ocak 2013

Ekteki Dosyanın İçeriğinden Bir Bölüm:

10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SORUSU VE CEVAP ANAHTARI (ORTAK SINAV)

1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım vardır?

a)     İnsanlar burada yabancılara çok sıcak davranıyor.

b)     Sinemaya ertesi akşam gideriz, üzülme.

c)     Kazaya bir yolcu otobüsünün neden olduğunu söylediler.

d)     Bahçedeki çiçekler ne güzel, dedi.

e)     Bu çaresizlik içinde kalkıp nerelere gitmeli?

 2.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öznel değerlendirme” söz konusudur?

a)     Sinemanın geleceğinin tartışılacağı toplantı yarın yapılacak.

b)     Yıl sonundaki veda gecesinde önce öğrenciler, sonra öğretmenler en sonunda da müdür bey konuştu.

c)     Yerel gazetenin dünkü sayısında belediye başkanıyla yapılan söyleşi vardı.

d)     Romandaki karakterlerin başarılı canlandırılmasına karşın olay örgüsünün zayıf oluşu romanı başarısız kılıyor.

e)     Evinin önündeki bahçede domates, biber, patlıcan fideleri vardı.

 3.   “Yılkı Atı” konusu, kahramanları, yapısı ve özellikle üslubuyla son derece değişik bir romandır. Yapıtta gereksiz sözcük, gereksiz tasvir yok, gereksiz ayrıntılara inme yok. Doru Kısrak’ın serüveni var. Şiirli mi şiirli; ama yazar ille de şiirli olsun diye şiir katmamış. Kendiliğinden gelmiş bu şiir. Konunun anlatılmasında abartıya kaçılmamış, olay rahatlıkla anlatılmış. Sosyal sorunları deşiyorum diye yapaylığa düşülmemiş. Eser kendine vergi nitelikler taşıyor. Kimseye benzemiyor. Okuru peşinden götürüyor.

     Bu parçada sözü edilmeyen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a) Özgünlük                   b) Etkileyicilik                      c) Doğallık                              d) Duruluk                     e) Yoğunluk

 4.   Sofraya hep birlikte oturduk. Tahtadan, yuvarlak bir yer sofrasına ayaklarımızı altımıza alıp yan oturarak yaklaşırdık. Sofra örtüsünü dizlerimizin üstüne çekerdik. Babam bağdaş kurarak başköşede otururdu. Beni sağına, kız kardeşimi de soluna alırdı. Karşısında annem otururdu. Babam, yemeğe başlamadan içimizden biri yanılıp ta yemeğe uzanacak olursa, hiç acımadan kaşığın tersini, uzanan elin sırtına indirirdi.

        Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır?

a)BetimlemeÖyküleme

b)Öyküleme-Örnek verme

c)Açıklama-Öyküleme

d)Açıklama-Öyküleme

e)Betimleme-Açıklama

 5.   Korku bir ruh halidir. İkide bir gelip giden, bizi yoklayan, dengeleyen… Yüreklilik ise büyük korkular içinde kendimizi yitirerek yaptığımız atılımdır. Her şeyi göze almak değildir, ölüme, tehlikeye meydan okumak değildir, yapacak başka bir şey olmaması halidir.

     Bu parçada düşünceyi geliştirmek için daha çok aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

a)Betimlemeye              b)Tanımlamaya                               c)Karşılaştırmaya                           d)Tartışmaya                            e)Örneklendirmeye

 6.   ……………………., kısaca kelimelerle resim yapma sanatı da denilebilir. Sanatçı kelimeleri kullanarak okuyucunun zihninde tablolar oluşturur.

        Bu cümlenin başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Betimlemeye             b) Öykülemeye      c) Anlatmaya              d) Teşbihe                     Algılamaya

 7.   Aşağıdakilerden hangisi coşkulu anlatıma daha uygundur?

a) Masal         b) Destan               c) Öykü         d) Tiyatro      e) Roman

Dosyanın Tamamını İndirmek İçin Lütfen Tıklayın

 Ali Sevinç

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.