Custom Search

10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Sorusu ve Cevap Anahtarı – 50 Test Sorusu

30 Ocak 2013

Ekte ki Dosyanın İçeriğinden Bir Kısmının Görünümü:

10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM ORTAK YAZILI SORULARIDIR

1)    Aşağıdakilerden hangisi ‘Kutadgu Bilig‘in bir özelliği değildir?

A) Hükümdarı övmek amacıyla yazılmıştır.

B) Hükümdar, vezir, vezirin oğlu ve zahit (sofu) dört temsilciden başka ikinci dereceden insanlara da rastlanılır.

C) Dört kişi arasında geçen ‘diyaloglu’ bir sahne oyununa benzer.

D) Dört kişilik konuşturularak ideal insan ve devletin nasıl olması gerektiği vurgulanır.

E) Yöneten, yönetilenlerin görevleri belirtilir.

2)    I. Meddah                      II. Orta Oyunu                       III. Karagöz

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen türlerin ortak özelliği değildir?

A) Yazılı bir metnin bulunmayışı

B) Tümünün sahnede oynanması

C) Tulûata dayanması

D) Türk halk tiyatrosu türleri olmaları

E) Tanzimat dönemiyle yerlerini modern Türk tiyatrosuna bırakmaları

 I

Yürü bre yalan dünya

Sana konan göçer bir gün

İnsan bir ekin misal

Seni eken biçer bir gün

II

Çiğdemin menevşen kokar

Güzeller göğsüne takar

İçinde sunalar oynar

Derindir göllerin senin

III

Kalktı göç eyledi Avşar illeri

Ağır ağır giden iller bizimdir

Arap atlar yakın eyler ırağı

Yüce dağdan aşan dağlar bizimdir.

3)    Âşık Tarzı halk şiirinden alınan yukarıdaki dörtlüklerin nazım biçimleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Semai, varsağı, koşma        B) Koşma, varsağı, semai

C) Semai, destan, koşma         D) Varsağı Semai, , Koşma

E) Koşma, destan, varsağı

4)    Sekiz cennet yaptın sen Âdem için

                Adın büyük onun bağışla suçun

                Âdemi cennetten çıkardın niçün

                Buğday nene lâzım harmancı mısın

Yukarıdaki Dini Tasavvufi Halk Şiiri örneğinin nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deme  B) Nefes C) Nutuk  D) Semai E) Şathiye

5)    Divan şiirindeki “gazel” ve “mersiye”nin halk edebiyatımızdaki karşılıkları hangisinde verilmiştir?

A) Koşuk- Sagu                        B) Koşma-Mani                        C) Koşma-Ağıt

D) Güzelleme-Ağıt                  E) Türkü-Kaside

6)    Aşağıdaki edebi türlerden hangisinde olay örgüsü yoktur?

A) Roman                   B) Destan                C) Hikâye              D) Makale                E) Masal

Dosyanın Tamamını İndirmek İçin Tıklayın Lütfen

Ali Sevinç

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.