Custom Search

10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Sorusu ve Cevap Anahtarı

31 Ocak 2013

Ekte ki Dosyanın İçeriğinden Bir Kısmının Görünümü:

BARBAROS LİSESİ 10 F SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ BİRİNCİ DÖNEM ÜÇÜNCÜ YAZILI SINAV SORULARI

S. 1. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. ( 15 puan)

1. VIII. yüzyılda yazılmış olan bu metinler Türklerin en eski yazılı eserlerindendir. Bunlar, büyük taş abidelere kazınmıştır. Onun için sonsuz ebedi taş anlamında “bengü taş” denilmektedir.Bu eserlerde kullanılan işlek edebi dil, yazılı edebiyatın daha eski olduğunu göstermektedir. Devrin Türk hükümdarları adına oluşturulan bu abideler, aynı zamanda tarih, hatıra ve nutuk(hitabet) türünün de ilk örnekleri sayılır.

Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Dede Korkut Hikâyeleri
  2. Divân-ı Lügâti’t- Türk
  3. Göktürk Kitâbeleri
  4. Divân-ı Hikmet

E.     Manas Destanı

2. Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin makta(son) beyti olabilir?

  1. Ey Fuzulî şem’veş mutlak açılmaz yanmadan

Tablâr kîm sümbülinden rişte-i cânundadır.

  1. Ah eylediğim serv-i harmânın içindir

Kan ağladığım gonce-i handânın içindir

  1. Gönlüm açılır zülf-i perîşânını görgeç

Nutkum dutulur, gonce-i handânını görgeç

  1. Hakir bakma bana kimseden sağınma kemem

Fakir-i padişâh-âsâ gedâ-yı muhteşemem

  1. Sahn-ı çemende durma salınsın sabâyile

        Âzâdedir nihal bugün berg ü bârdan

Dosyanın Tamamını İndirmek İçin Tıklayın

Aziz Erdoğan

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.