Custom Search

11. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sorusu – Ekrem KURT

1 Şubat 2013

Ekte ki Dosyanın İçeriğinden Bir Kısmının Görünümü:

11 TM-A SINIFI DİL VE ANLATIM DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SORULARIDIR

Metin 1:

    “Şair, “Ümit iledir cihanda her şey.” derken yaşamın hakiki manasını ifade etmek istemiştir. Eğer yaşıyorsak bir ümit için veya bir ümit sayesinde yaşıyoruz. Peki, ama nedir bu ümit? Bir araba için at neyse, bir motor için neyse insan için ümitte odur.”

Metin 2:

    “Kayseri büyük, ağır, güzel, nazlı yapıların memleketi. Göçebe Selçuk, taşı oya gibi işlemiş. Kümbetleri, kervansarayları, hanları, camileri… Sonra kalesi, eski zamanlardan kalma surları… İşlemiş, canlı, güzel bir geometri kafası taşa can, taşa yoğunluk vermiş.”

Metin 3:

   “Arabî ve Farisi dillerini ve edebiyatlarını pek mükemmel surette öğrenmişti. Eski devrin son âlimi diye kabul edilen mütercim Asım’ın ahlak ve seciye itibariyle dahi derecesi yüksekti. Kendisi esasen Ayıntaplıdır ve Cenanizade ailesine mensuptur.”

Metin 4:

   “Bu sabah saat beşte yola çıktık. Yunan’a savaşa gidiyormuşuz. Oysa her erde yüz fişek bile yok. Bu kadar cephaneyle savaşa değil, ava bile gidilmez. Bundan başka topuz yok, süvarimiz yok. Kısacası, tümenin ekmeğe tuza varıncaya kadar hiçbirşeyi yok.”

SORU 1. Yukarıdaki metinlerin ayrı ayrı türlerini belirleriniz.(20 p.)

SORU 2. Yukarıdaki metinlerde dil hangi işlevlerde kullanılmıştır. Ayrı ayrı belirtiniz. (10 p.)

SORU 3. Metin 3’de meydana gelen ses olaylarını belirleyiniz. (10 p.)

SORU 4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. (10 P)

  • İçtenlik, doğallık ………………………  en belirgin özelliğidir.
  • Kurmaca metinlerde ……………………………… amaçlanır.
  • Kelimeler öğretici metinlerde genelde …………………………………… anlamda kullanılır.
  • Sanatsal metinlerde dil daha çok ………………………………………. işlevde kullanılır.
  • Sanatsal metinler …………………………….. ve …………………… olmak üzere gruplandırılır.

Dosyanın Tamamını İndirmek İçin Tıklayın

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.