Custom Search

11. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Ortalama Yükseltme Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı

4 Şubat 2013

Ekte ki Dosyanın İçeriğinden Bir Kısmının Görünümü:

BARTIN KÖKSAL TOPTAN LİSESİ 2007 – 2008 ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ

TÜRK EDEBİYATI 11 ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI SORULARI

 1. a) Aşağıdaki eserleri yazıldığı döneme göre ikişerli eşleştirdiğimizde hangisi dışta kalır? Neden?

      HAYRİYYE           HARNÂME            HÜSN Ü AŞK           SİHÂM-I KAZA           MİZANÜ’L  EVZÂN

      b) Aşağıdaki Divan Edebiyatı sanatçılarını yaşadığı döneme göre ikişerli eşleştirdiğimizde hangisi dışta kalır? Neden ?

      ŞEYHΠ          YUNUS EMRE           HOCA DEHHÂNΠ          KADI BURHANEDDİN           AHMEDİ

  2.  a) Aşağıdaki eserleri edebi türü bakımından ikişerli eşleştirdiğimizde hangisi dışta kalır? Neden?

     VANYA DAYI           ÇILGIN ORLANDO             GORİOT BABA         MÜFETTİŞ         BİTMEYEN KAVGA

      b) Aşağıdaki eserleri sanatçılarına göre ikişerli eşleştirdiğimizde hangisi dışta kalır?

     Nana               DECAMERON                MARTI              VİŞNE BAHÇESİ              Germinal

 3. Aşağıdaki ifadeleri DOĞRU / YANLIŞ durumlarına göre inceleyiniz.

a)       Tanzimat Edebiyatı Şinasi ile Âgâh Efendi’nin Tasvir-i Efkâr gazetesini çıkarmaları ile başlar.  (  …  )

b)       Namık Kemâl La Fontaine’den fabllar tercüme etmiştir.  (  …  )

c)        Realizm akımının düşünsel temelini Olguculuk ilkesi ile oluşturan bilim adamı A. Comte‘tur. (  …  )

d)       Ziya Paşa “Harabat” adlı eserinde Batı dünyası ile ilgili görüşlerini dile getirmiştir.  ( … )

e)       1. dönem Tanzimat sanatçıları romantizm akımının etkisiyle tesadüflere çok yer vermiştir.   ( … )

f)        Osmanlıcılık, milliyetçilik akımının Osmanlı Devleti üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı ortaya atılmış bir fikir akımıdır.( … )

g)       Türkçülük akımı Millî Mücadele’nin kazanılması ve Cumhuriyet’in örgütlenmesinde rol oynamıştır. ( … )

h)       Mehmet Emin Yurdakul aruz ölçüsü kullanmış, dil zevki bakımından ise Fecr-i Âti topluluğuna bağlı kalmıştır.  ( … )

i)         Fecr-i Atiden ayrılan sanatçıların bir kısmı Milli Edebiyat’a katılmış bir kısmı da BAĞIMSIZ kalmıştır.  ( … )

j)         Türkçülük akımını sistemleştiren ve eserlerinde işleyen sanatçı Ömer Seyfettin’dir.  ( … )

Dosyanın Tamamını İndirmek İçin Tıklayın

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.