Custom Search

11. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Sorusu – 50 Test Sorusu

31 Ocak 2013

Ekte ki Dosyanın İçeriğinden Bir Kısmının Görünümü:

HAKKÂRİ LİSESİ TÜRK EDEBİYATI DERSİ 11 – B SINIFI II. DÖNEM III. YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR

1. I.   Bu dönemde yazılan eserlerin dili, daha öncekilere göre sadedir.

II. Bu dönemde sanat yapmak değil topluma faydalı olmak amaçlanmıştır.

III. Bu dönemde, Batı edebiyatından gelme roman, tiyatro gibi yeni türler edebiyatımıza girmiştir.

IV. Bu dönem şiirlerinde, şekilden çok temada deği­şiklikler yapılmıştır.

V. Bu dönemde sadece bireysel temalar üzerinde durulmuştur.

Yukarıdaki numaralandırılmış bilgilerden hangisi Tanzimat dönemi için yanlıştır?

A) I. B) II.       C) III.        D) IV. E) V.

2. Başlangıçta klasik Türk şiirinin etkisindeydi. Şinasi ile tanıştıktan sonra özellikle içerik bakımından yeni şiirler kaleme aldı. Şiirlerinde vatan, hak, adalet, hürriyet gibi sosyal temaları işledi. “Hürriyet Kasidesi” en ünlü manzumesidir.

Bu paragrafta söz edilen kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal

B) Ziya Paşa

C) Abdülhak Hâmit Tarhan

D) Ahmet Vefik Paşa

E) Ahmet Mithat Efendi

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Ziya Paşa, şiirlerinin çoğunda, hayattan, toplum­daki düzensizlikten ve adaletsizlikten şikâyet eder.

B) Namık Kemal, tema bakımdan Klasik Türk Edebiyatı’ndan, şekil bakımından Batı edebiyatından et­kilenmiştir.

C) Şinasi, Batı edebiyatı etkisindeki Türk edebiyatının öncü kalemlerindendir.

D) Ahmet Mithat Efendi, eski-yeni kavgalarına katıl­mayan bağımsız bir şahsiyettir.

E) Tanzimat’ın I. dönem yazarlarında “Sanat, toplum içindir.” görüşü hâkimdir.

4. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Namık Kemal – Vatan yahut Silistre

B) Şinasi – Şair Evlenmesi

C) Şemsettin Sami – Kamus-ı Türkî

D) Ahmet Mithat – Letâif-i Rivâyet

E) Ziya Paşa – İntibah

Dosyanın Tamamını İndirmek İçin Tıklayın

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.