Custom Search

11. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı – 50 Test Sorusu

4 Şubat 2013

Ekte ki Dosyanın İçeriğinden Bir Kısmının Görünümü:

1) 1860’tan günümüze değin edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre aşağıdaki dizelerden hangisine uygundur?

A)     Tanzimat/Servet-iFûnun/Milli Edebiyat / Fecr-i Âti / Cumhuriyet

B)     Servet-i Fûnun/Tanzimat/Fecr-i Âti/Milli Edebiyat/Cumhuriyet

C)     Fecr-i Âti/Tanzimat/Servet-i Fûnun/Cumhuriyet/Milli Edebiyat

D)     Tanzimat/Fecr-i Âti/Servet-i Fûnun/Milli Edebiyat/Cumhuriyet

E)     Tanzimat/Servet-i Fûnun/Fecr-i Âti/Milli Edebiyat/Cumhuriyet

2)            Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet

                Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yukarıdaki beytin ikinci dizesindeki sanata benzer bir sanat vardır?

A)     Karlar altında bir ilkbaharım ben

B)     Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdü

C)     Şu bakır zirvelerin ardından

         Bir süvari geliyor kan rengi

D)     Ruhu her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter

E)     Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa

         Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa

3) Tanzimat devrinin en verimli şairi sayılır. Türk şiirine geniş ufuklar açtı, günlük yaşam, aşk, ölüm, metafizik üzerine epik, lirik ve felsefi şiirler yazdı. İlk pastoral şiir örneği “Sahra”yı yazdı. Şiirlerinde aruzu kullanmakta birlikte hece ölçüsüyle de şiirler yazdı.

            Yukarıda sözü edilen şairimiz, aşağıdakilerden hangisidir?

A)     İbrahim Şinasi

B)     Abdülhak Hamit Tarhan

C)     Recaizade Mahmut Ekrem

D)     Cenap Şehabettin

E)     Namık Kemal

Dosyanın Tamamını İndirmek İçin Tıklayın

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.