Custom Search

Türk Edebiyatı 1. Dönem 11. Sınıf 3. Sınav Soruları

24 Ocak 2013

TÜRK EDEBİYATI 1. DÖNEM 11.SINIF 3.SINAV  SORULARI

1-“Arka arkaya yayımladığı ve hep ölüm teması etrafında toplanan bir seri oluşturur. ölüm karşısında duyulan ıstırapla ölüm ve diğer metafizik problemler hakkındaki düşünceler, bu eserlerde biri birini kovalayan dalgalar halindedir. Sanatçı kontrolü altındaki düşünceleriyle dönemin şiirinde serbest düşünüşe yine en çok yaklaşandır.” Sözü edilen sanatçımız kimdir?

A) Makber – Ölü – Hacle –Abdülhak Hamit

B) Nejat Ekrem-Zemzeme,Tefekkür- Recaizade Ekrem

C)Terci-i Bent-Terkib-i Bend,Zafername –Ziya Paşa

D) Münacat, Arz-ı Muhabbet-Şinasi

E)Durub- Emsal-i Osmaniye-Şinasi

2. Aşağıdakilerden hangisi Recaizde Mahmut Ekrem’in özelliklerinden biri değildir?

A) Muallim Naci ile ciddi tartışmalara girmiştir.

B) Kafiyenin kulağa göre olmasını ister.

C) Ona göre şiirin tek gayesi güzelliktir.

D) Devrin genç nesillerine edebiyatı öğretmiştir.

E) Sanatın toplumu eğiten bir araç olduğunu savunur.

3 – Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in yapıtlarındın biri değildir?

A) Harabat

B) Cezmi

C) Akif Bey

D) Zavallı Çocuk

E) Gülnihal

4-Aşağıdakilerden hangisindeki sanatçıların tümü Tanzimat’ın Il. döneminde eser vermiştir?

A) Abdülhak Hamit — Şinasi — Nabizade Nazım

B)Recaizade M.Ekrem-Muallim Naci-Nabizade Nazım

C) Samipaşazade Sezai-Nabizde Nazım-Ziya Paşa

D) Namık Kemal — Şinasi — Ziya Paşa

E) Ahmet Mithat — Recaizade M. Ekrem — Namık Kemal

5. -Aşağıdakilerden hangisi ‘romantizm’le ‘klasizmin’ ortak özelliklerinden biri olabilir?

A)Dil ve anlatım özellikleri

B)Kahramanların seçimi, sıradanlığı

C)Yazarın eserin dışında kalması

D)Olaylar karşısındaki nesnellik

E)Kişisel psikolojiye öncelik verilmesi

6. Aşağıdaki edebi türlerden hangisinde Namık kemal in eserine rastlanmaz ?

A) Tiyatro

B)Roman

C) Eleştiri

D) Tarih

E) Gezi

7. Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Ziya Paşa – Zafername

B) Namık Kemal – Şiir ve inşa

C) Ahmet Mithat – Hasan Mellah

D) Şinasi – Müntahabat-i Eş’ar

E) Recaizade Ekrem – Araba Sevdası

8. Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat ikinci kuşak şair ve yazarları arasında yer almaz?

A) Recaizade M. Ekrem

B) Abdülhak Hamit

C) Muallim Naci

D) Nabizade Nazım

E) Ziya Paşa

9.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Ziya Paşa’ya ait değildir?

A) Zafername

B) Harabat

C) Defter — i Amal

D) Rüya

E) Nağme — i Seher

10. Recaizade Mahmut Ekrem’in aşağıdaki yapıtlarından hangisi tür yönüyle ötekilerden farklıdır ?

A) Afife Anjelik

B) Atala

C) Vuslat

D) Nijat Ekrem

E) Çok Bilen Çok Yanılır

 Soruların tamamını indirmek içinburaya tıklayın.

Yazılı Soruları Sayfasına Gitmek İçin buraya tıklayın

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.