Custom Search

13. ve 14. Yüz Yıl Türk Edebiyatı

5 Şubat 2013

Ekte ki Dosyanın İçeriğinden Bir Kısmının Görünümü:

TASAVVUF

* Halk edb nın bir koludur. Gerçeklik nedir, evren nedir, insan nedir???? Gibi sorulara cevap arayan felsefi bir akımdır.

* Tasavvuf İslâm felsefesi ve Platon felsefesinin birleşimiyle ortaya çıkan bir felsefedir.

* Vahdet-i Vücut (tek vucut) :  Tasavvufa göre fizikötesi gerçeklikle içinde yaşadığımız evren ayrı değildir; birdir.

Evren Tanrının kendi güzelliğini görmek istemesiyle oluşmuş bir aynadır, evrende en son oluşmuş olan insandır. İnsanın asıl amacı yokluk öğesini aşıp Tanrı’ya ulaşmak olmalıdır.

* İnsan Tanrı’nın yeryüzündeki görüntüsüdür.(tecelli) Bu nedenle evrendeki her şeyi sevmek anlayışı vardır. TAnrı tektir. Oysa yeryüzündeki her varlıkta görüntüsü vardır. Bu nedenle amaç bu yanıltıcı görüntülerden arınıp Tanrı’ya ulaşmak gerekir.

* Bilim Tanrı’yı bilmek için vardır.

* Ölüm Tanrıya kavuşmanın tek yoludur. Cennet ve cehennem gerçek değildir. Din adamlarının ve şeriatın yanıltıcı yorumudur. Cehennem Tanrı’dan ayrı düşmek; cennet ise Tanrı’ya kavuşmaktır.

* Gönül Tanrı’nın insan içinde var olduğu yerdir. Bu nedenle gönül yıkmak, Tanrı evini yıkmak demektir.

Tasavvuf kişisi kendi ruhunu tüm kötülüklerden arıtacak, bedenini ve aklını dünya nimetlerinden soğutacaktır. Tanrı aşkına kavuşmak için insan tutkulardan, istek ve zevklerden arınmalıdır.

Tasavvuf terimleri:

Vahdet-i vucut: tek vucut, Tanrı

Hüsn-ü mutlak: Tek güzellik , Tanrı

Cemal-i mutlak: Değişmez, yok olmaz güzellik

En-el-hak: Olgunluğa erişen kişinin “Ben Tanrı’yım” demesi

İnsan-ı Kamil (olgun insan): İnsan nefsinin dünya nimetlerinden arınmış hali

Aşk: Tanrı aşkı, İlâhi aşk    * Aşık: Tanrı aşkıyla yanan

Mâşuk: Sevgili                  *  Sofi: Şeyh, derviş

Dergah: Tasavvufa inanların yaşadığı yer

Şarap: Tanrı aşkı               * Sâki : Yol gösterici, mürşid

Meyhane: Dergah, tekke

Dosyanın Tamamını İndirmek İçin Tıklayın

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.