Custom Search

2007 Öss Edebiyat Soruları

27 Ocak 2013

2007 ÖSS EDEBİYAT SORULARI

Ekteki dosyanın içeriğinden bir kısmının görünümü:

1. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur?
–A) —- yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin so-nuçlara varmadan, kişisel görüş ve düşüncelerini senli benli bir anlatım içinde verdiği yazı türüdür. (makale)
–B) —- ünlü kişilerin yaşamlarını, yaptıklarını, yaşa-dıkları döneme katkılarını anlatan yazı ve kitap-lara denir. (biyografi)
–C) Bir kimsenin kendi yaşam öyküsünü kendisinin yazıp anlattığı yapıtlara —- denir. (otobiyografi)
–D) Bir topluluk önünde belirli bir konuda yapılan et-kili ve inandırıcı konuşmalara —- denir. (nutuk)
–E) Bir yazarın, başından geçen ya da tanık olduğu olay ve olguları bilgilerine, gözlemlerine dayana-rak anlattığı yazı türüne —- denir. (anı)
2. Cumhuriyet Dönemi oyun yazarlarındandır. Edebiyata şiirle başlamış, daha sonra öykü ve tiyatro türünde de yapıtlar vermiştir. Edebiyattaki ününü tiyatrolarıyla kazanmıştır. Tiyatro alanında tanınmasını sağlayan yapıtı, konusunu Babil efsanesi Gılgamış’tan alan Tanrılar ve İnsanlar piyesidir. Tiyatro yapıtları arasın-da Hürrem Sultan, Karacaoğlan, Atçalı Kel Mehmet ve Ölü Kentin Nabzı da sayılabilir.
Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
–A) Recep Bilginer
–B) Orhan Asena
–D) Refik Erduran
3. Çıkardıkları derginin adıyla anılan bir yazarlar topluluğunun üç büyük temsilcisinden biridir. Şiirlerinde kurduğu özgün imgelerle dikkat çeken, konularını daha çok doğadan alan, ülkemizde sembolizmin öncüsü sayılan bir şairdir. Şiir dışında yolculuk yazıları, piyesler, makaleler de yazmış olmasına karşın şiir ve özdeyişleriyle tanınan bir sanatçımızdır.
Bu parçada sözü edilen şair ve yazar aşağıdakilerden hangisidir?
–A) Hamdullah Suphi
–E) Süleyman Nazif

Slayt Sunumu dosyasının tamamını indirmek için tıklayınız

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.