Custom Search

7. Sınıf 1. Dönem 3. Yazılı Soruları – Ali Kemal KARABAĞ

5 Şubat 2013

Ekte ki Dosyanın İçeriğinden Bir Kısmının Görünümü:

7. SINIF 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI

İlkel ve Uygar

Uygarlığın ölçütleri vardır. Kişi başına düşen milli gelir, kişi başına düşen elektrik, telefon, gazete, besin maddesi gibi. Bütün bunların dışında uygarlığın gerçek tanımını, bir toplumun ve o toplumda yaşayan kişilerin değer yargıları ortaya koyar. Bu değer yargılarının başında da, kendisinden başkasına hoşgörü duyabilmek gelir. Başkasının ayrı düşüncesine, başkasının başarısına, başkasının hakkına hoşgörü duyabilmek, bütün bunlara hoşgörü ile bakabilmek uygarlığın şaşmaz ülçütleri. Bunların arasında en önde gelen başkasının ayrı düşüncesine hoşgörü duyabilmektir. Sanırım  en güç olan da budur.

(1, 2 ve 3. soruları parçaya göre yanıtlayınız.)

1 – Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uygarlık farklı düşüncelere hoşgörü göstermektir.

B) Uygar insan için en zor olan hoşgörülü olabilmektir.

C) Uygarlığın birçok ölçütü vardır.

D) Uygarlığın tanımını yapabilmek oldukça zordur.

2 – Metne göre uygar olmanın ölçütleri nelerdir?

3- Uygar olma yolunda en önde gelen koşul nedir?

4- Aşağıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulmak istense hangi cümle paragrafın ilk cümlesi olur? (2 p.)

Kültürü oluşturan bu alışveriştir.

Ama tabi alırken, ne aldığını bilen var; bilmeyen var.

Ressamlar her şeyi birbirinden alır.

Tıpkı, doktorlar, kunduracılar, tüccarlar gibi.

5 – “Bir elin nesi var; iki elin sesi var.”Atasözü ile aşağıdakilerden hangisi arasında bir paralellik vardır.

A) Sekiz günlük yaşam için dokuz günlük azık gerek.

B) Yarım elma, gönül alma.

C) Baş başa vermeyince , taş yerinden oynamaz.

D) Her şeyin yenisi, dostun eskisi.

6 – Onu bulunca, bizi unuttu.”cümlesinde altı çizili sözcüklerin türü nedir?

A) Ad           B) Zamir         C) Sıfat           D) Zarf

7- “Öğrenciler okul bahçesinde toplandılar.”cümlesinde, altı çizili tamlamanın türü nedir.   

A) Belirtili isim tamlaması  B) Zincirleme isim tamlaması

C) Takısız isim tamlaması   D) Belirtisiz isim tamlaması

8 – Aşağıdaki kelimelerin hangisi gövde halindedir.

A) Deniz         B) Dalgıç         C) Kedi             D) Kova

9 – Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapısı bakımından basit bir kelimedir.   

A) Gölcük         B) Tozluk        C) Kova        D) İzmirli

10 – ”Uzar gider bir sessizlik içinde bir uçtan bir uca Türkistan toprakları”. Cümlesini kurallı cümle haline getiriniz.     

>> Soruların tamamını indirmek için buraya tıklayın. |Yazılı Soruları Sayfasına Gitmek İçin burayatıklayın 

                                   Ali Kemal KARABAĞ

                                   Türkçe Öğretmeni

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.