Custom Search

6. Sınıf Türkçe Dersi 1.Yazılı Soruları – Murat COŞGUN

5 Şubat 2013

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ 1. YAZILI SORULARI

Garbın âfâkını sarmışsa  çelik zırhlı  duvar

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var,

Ulusun,korkma ! Nasıl böyle bir imanı boğar,

Medeniyet! dediğin tek dişi kalmış canavar

                                               Mehmet Akif Ersoy

1-      Yukarıdaki dörtlüğü açıklayınız ?

2-      Konularına göre şiir türlerini nelerdir? Belirtiniz?

Yılda  bir  kez çiçek  açan  ağaçlar ,

 Hayatta insana ömür bağışlar,

Her tarafta  cıvıldaşır o kuşlar ,

Seher  coşar, bülbül coşar ,gül coşar.

Yel  değdikçe  sor ki dallar ne çeker ,

Irgalanır , durmaz coşar, hu  çeker,

Demişler ki  bu dertleri bu çeker ,

Saz iniler , Veysel  ağlar  , tel coşar

                                             Aşık Veysel

3-      Yukarıdaki  dörtlükleri  şekil  yönünden  inceleyiniz?

4-      Öykünün tanımını yapınız  ve öykünün  planlaması  hakkında bilgi veriniz  ?

5-       Aşağıdaki  cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin hangi anlamlarda kullanıldıklarını belirtiniz?

a) Babaannem yıllardır belinden rahatsızdı.     ( ……………….)

b) Hayat koşullarının ağırlığından yakınıyordu.  (…………….)

c)  Nehrin akıntısı şu dağın ardında azalır. (…………………..)

d) Issız bir kıyı kasabasından geçiyorduk. (…………………..)

e)Kapıdağ Yarımadası’ nın koyları çok güzeldi. (……………………)

 6- Aşağıdaki cümlelerde meydana gelen özne- yüklem uyumsuzluklarını düzeltiniz?

a)      Menekşeler boynunu bükmüşler.

b)      Birçoğu bu soruyu zor diye yanıtlamamışlar.

c)      Ben , Ahmet ve Ozan sinemaya gitti.

d)      Bu teklifi siz ve arkadaşlarınız hazırladı..

 7- Aşağıdaki cümlelerin öğelerini bulunuz?

a)       Semih, dün bahçedeki elma ağacından düşmüş.

b)       Büyük şampiyonun son yarışı,gerçekten muhteşem görüntülere sahne oldu.

 8- Arkadaşlığın önemi hakkında duygu ve düşüncelerinizi kompozisyon kuralları dahilinde yazınız?

Başarılar  Dilerim

                                                                                                                      Murat COŞGUN

CEVAP ANAHTARI

1- Şair bu dörtlükte ulusumuza seslenmektedir. Batılı ülkelerin gövde gösterisi karşısında yılgınlığa düşmememizi istemektedir. Düşmanlarımız üstün teknolojik silahlarla donanmış  olsalar bile bizim iman dolu iman dolu göğsümüz onlardan daha güçlüdür. Bu inançla düşmana karşı koymamızı isteyen şair, onların uçaklarının ve gemilerin sesini kurt ulumasına benzetmiştir.Onalrın bu silahlarından korkmamız gerektiğini söylemektedir. Medeniyet adı altında ülkemizi işgal eden düşmanlarımız aslında kendileri sömürgeci topluluklardır. Bu tür topluluklar diş gösterir ama ısıramazlar çünkü onlar ağzında tek diş kalmış kurt gibi güçsüzdür. (10 puan)

2- Lirik şiir, (2 puan)  Epik Şiir,(2 puan)  Didaktik Şiir,(2 puan)  Pastoral Şiir, (2 puan)   Satirik şiir (2 puan)

3-11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır. (2 puan)

__a__ağaçlar            “lar”  zengin uyak        ___c___ çeker           “çeker” cinaslı uyak

__a__bağışlar            (2 puan)                        __c___ çeker               (2 puan)

__a__kuşlar                                                    ___c___ çeker

__b__ gül coşar                                              ___b___ tel  coşar “coşar” redif“-l” yarım uyak

(1 puan)                                                          (1 puan)                 (1 puan)          ( 1 puan)

4- Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayları veya durumları ilgi çekici bir biçimde anlatan kısa  yazılardır. Tanımdan anlaşılacağı gibi bir öyküde olay veya durum soz konusu olmalıdır.

 (4 puan)

Öykü üç bölümden oluşur:

Serim:Bu bölüm öykünün giriş başlangıç kısmıdır. Bu bölümde öykünün geçtiği yer zaman ve öykünün kahramanları belirli özellikleri ile betimlenir. Bu bölümde ele alınacak olay ya da durum ortaya konur.  (2 puan)

Düğüm:Bu bölüm öykünün gelişme bölümüdür. Serim bölümünde anlatılan olay ya da durum neden-sonuç ilişkisine göre burada yoğunlaşır. Merak öğesi doruğa çıkar, ayrıntılar ortaya konur. Kişilerin konuşmaları genellikle bu bölümde olur.  (2 puan)

Çözüm: Bu bölüm öykünün sonuç bölümüdür. Olayın nasıl sona erdiği olayın kahramanları üzerindeki etkisi ortaya konur.Gerilimler sona erer. Merak ettiğimiz sorular yanıtını bulur.( 2 puan)

5- a)Gerçek anlam (2 puan)  b) Mecaz anlam  (2 puan) c) Terim anlam  (2 puan)                                         d) Mecaz Anlam (2 puan )  e) Terim anlam (2 puan)

6- a) bükmüş (3 puan)  b) Yanıtlamamış.(3 puan) c) gittik (2 puan)  d) hazırladınız. ( 2 puan)

7-  a)  Semih                  dün                   bahçedeki  elma  ağacından             düşmüş.

           Ö (1 puan)          ZT (1 puan)               DT (2puan)                                 Y ( 1puan)

     b) Büyük şampiyonun son yarışı   gerçekten  muhteşem  görüntülere     sahne oldu

         Ö (2 puan)                                DT ( 2 puan)                                    Y (1 puan)

8- Başlık                     :  5 puan

    Anlatım Düzeni     : 10 puan

    Konuyu Kavrama  : 10 puan

   Yazım- Noktalama : 5 puan

                 Toplam=     30 puan

7. Sınıf Birinci Yazılı Sorusu ve Cevap Anahtarı indir

Etiketler:

Yorumlar

  1. halime mert sevgili dedi ki:

    bu site süper aynısı çıktı yazılıda