Custom Search

Paragraf Soruları ve Yanıtları

11 Ocak 2013


PARAGRAF SORULARI VE YANITLARI

1. Aşağıdaki tümcelerle bir paragraf oluşturulduğunda,hangisi son tümce olur?

a)      Hava henüz karanlıktı.      

b)      Odanın içine gecenin serinliği doldu.

c)      Önce hoşa gidiyor,sonra üşütüyordu insanı.

d)      Pencereyi ardına kadar açtım.

 

2.  Yazarken kitapları bir yana bırakır,aklımdan çıkarırım;kendi gidişimi aksatırlar diye.Gerçekten de iyi yazarlar üstüme iyi abanır,yüreksiz ederler beni.Hani bir ressam varmış,horoz resimleri yaparmış da,uşaklarına  atölyesine hiç horoz sokmamalarını tembih edermiş,ben de öyle…

Yazarın paragraftaki ressam gibi davranmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a)      Okumaya çok zaman ayırdığından yazılarını ihmal etmesi.

b)      Uzun sürede kazandığı saygınlığını yitirme kaygısı.

c)      Özgün eserler verememe korkusu.

d)      Kendine gereğinden fazla güvenmesi.

 

3. ”Ben insanın iş görme isteğini ve yaşama çabasını daima canlı tutmasını isterim.Ölüm,bahçeme fidanlarını dikerken bulmalı beni;ama ölüm korkusu,bahçemi yitirme korkusu içinde değil” diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez.?

a)      Hayatı sevdiği

b)      Telaşlı olduğu

c)      Umutlu olduğu

d)      Çalışkan olduğu

 

4.  “ Yüksek düşüncelerin bayağı zevklerle bir arada bulunması mümkün değildir.Zevklerin bayağılığı düşüncenin asaletini zedeler.Düşünce alanında üst seviyede olduğunu sandığımız insanların zevklerinde basitlik ve bayağılık görüyorsak, o kimsenin fikri değerlendirmelerine de şüphe ile bakmak gerekir.O zaman görülecektir ki düşünce alanında da bu insan aldatıcı bir parlaklığa sahiptir.”

 Paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Asil düşünceli insanlar her alanda kendisini geliştirirler.

b)      Olgun bir insanda düşünce ve zevk birlikte gelişir.

c)      Estetik duygusu gelişmiş insanlar zevk sahibidir.

d)      Zevkli insanlar daha az hata yaparlar.

 

5.   Geleneklerimize göre konuk kısmetiyle gelir.Ev sahibi olanlar ölçüsünde elinden geleni yapar.Bu arada dertler paylaşılır,anılar tazelenir,dostluklar pekiştirilir.Kısaca konuk ağırlamak Türk toplumunda dayanışmanın önemli bir göstergesidir.

Paragrafta konuk ağırlamanın hangi işlevi üzerinde durulmamıştır?

a) İnsan ilişkilerini güçlendirdiği

b) Özveri duygusunu geliştirdiği.

c) Sevgi ve saygı ortamı yarattığı.

d)Toplumsal gelişmeyi hızlandırdığı.

 

6. Gittikçe yalnızlaşıyorsunuz insan kardeşlerim

    Ne bir ortak sevinciniz kaldı sizi çoğaltacak,

    Ne bir dostunuz var acınızı alacak,

    Unuttunuz nicedir paylaşmanın mutluluğunu

                                                               ( Şükrü ERBAŞ)

Bu dörtlükte vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Yaşamı anlamlı kılan dostluklardır.

b)      Sorunlar azaldıkça mutluluk artar.

c)      İnsan tek başına yaşayamaz.

d)      Birlikte yaşamanın temelinde sevgi vardır.

  

7.      Çağdaşlaşma denildiğinde,çağımızın özlemleri,gereksinimleri,akımları karşısında duyarlı ve hoşgörülü olmayı anlıyoruz.Çağdaş insan,çevresiyle,ülkesiyle hatta dünya ile birlikte yaşar;çevresinin sorunlarıyla yüklüdür ve huzursuzdur.Bu insanda mutluluk değerleri toplumsal ve evrenseldir.

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi çağdaş insana uygun düşmez?

a)      Bilinçli olmak

b)      Değişime açık olmak

c)      Sorunları paylaşmak

d)      Karamsar olmak

 

8. Anne girmem bu oyuncakçı dükkanına,

    Orda toplar,teyyareler,tanklar var.

    Seviyorum söğüt dalı atımı

    Tekme atmaz,ısırmaz.

                           ( Cahit IRGAT )

Şiirde anlatılama istenen aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Çocukların şiddetten hoşlanmadıkları.

b)      Oyuncak seçiminde çocukları özgür bırakmak gerektiği.

c)      Oyuncağının çok olmasının çocuğu mutlu etmeye yetmediği

d)      Çocuklara kendi yaptığı oyuncakların daha sevimli geldiği.

 

9.”Eleştirmenin herhangi bir yapıtı değerlendirmesi için,belli ölçütlerinin olması gerekir.Keyfe bağlı yargılardan kaçınmalı,nesnel değer yargılarının ardına düşmeli.”diyor Atilla İlhan.Bunun için de ölçütler üzerinde önemle duruyor.Ama bana sorarsanız,eleştirmeni eleştirmen yapan,kullandığı ölçütün doğruluğu değil,onu kullanışındaki ustalıktır.

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Tanık gösterme

b)      Betimleme

c)      Tartışma

d)      Öyküleme

 

10. Tarih bilgisi,öğrencilere kuru,özensiz düzenlenen kitaplarla sunulmamalı.Tarihsel olaylar,ezbere dayalı bilgiler içinde değil;belgelere,yazınsal,tarihsel ve sanatsal yapıtlara dayandırılarak öğretilmeli.Tarihsel,yazınsal ve sanatsal yapıtlar sokaklarda,parklarda sergilenmeli,yalnız tarih kitaplarının sayfalarında değil,toplumun yaşamında da olmalı.

Aşağıdakilerden hangisi,bu görüşe temel oluşturmaz?

a) Tarih bilgisinin gerçeklerle bağdaştırılmadığı

b) Tarih kitaplarının yetersiz olduğu

c) Tarih biliminin diğer bilimlerden daha önemli olduğu

d)Tarih bilgisinin toplumda yaygınlaştırılmadığı

 

11. Ben öykülerimi yazarken genelde bilgisayarla değil de tükenmez kalem ve kağıtlarla çalışıyorum.Çünkü kağıdı önüme her aldığımda bana:”Gerçekleri değil,hayalleri getir.”dediğini hissediyorum ”Hayallerini getir ve onların kendi gerçeklerine dönmesine izin ver.”Picasso’nun sözü tam da buraya göre:”Hayal edebiliyorsam,çizebilirim.”

Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur?

a)      Öyküleme-karşılaştırma

b)      Açıklama-tanık gösterme

c)      Betimleme-benzetme

d)      Tartışma-tanık gösterme

 

12. İlkokul çağındaki bir öğrencinin kırk dakikalık derste dikkatini öğretmende tutma süresi on beş dakikadır.Lise öğrencilerinde ise dikkatli ders dinleme otuz dakikaya kadar çıkmaktadır.Verimli ders işlemek isteyen öğretmenin bunları göz önünde bulundurması gerekir.

Bu paragrafın anlatımında düşünceyi geliştirme yollarından hangisinden yararlanılmıştır?

a) Tanımlama         b)Tanık gösterme       c) Karşılaştırma        d) Benzetme

 

13.   Ben var isem ana dilimle varım

        Türkçem benim bereketli toprağım.

        Akan sularımın sesi ondadır.

        Güneşimin aydınlığı,sıcağı…

        Onunla güler,onunla ağlarım

                                        ( Mehmet SALİĞOĞLU)

Şiirden Türkçeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

a)      Zengin özelliklere sahip olduğu

b)      Varlığımızın nedeni olduğu

c)      Konuşma yeteneğini geliştirdiği

d)      Duyguları dile getirdiği

 

14.      Dünyada kötülükler olduğu sürece şiddet de olacaktır.Şiddet,şiddetle değil,sevgiyle ortadan kaldırılır.Güzelliklere,güzel duygularla yaklaşmak kolaydır.Önemli olan,insanlık için olumsuzluk olan durumların karşısına güzel duygularla çıkmaktır.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi paragrafta vurgulanan düşünceyle örtüşür?

a) Kötü söyleme eşine,ağı katar aşına.

b) İyilik et denize at,balık bilmezse Halik bilir.

c) Aman diyene kılıç kalkmaz.

d) İyiliğe iyilik her kişinin ka^rı,kötülüğe iyilik er kişinin karı.

 

15. (I) Artık dağlar,sırtlarından kürklerini attılar;fakat henüz sabahları serince olduğu için omuzlarına sislerden bir atkı alıyorlar.(II) Şimdi rüzgarlar da kuru ağaç filizlerine pek deli gibi koşmuyor.(III) Bitkilerin ve insanların şenlikleri mutlaka ilkbaharda yapılıyor.(IV) Her dalın üzerinde renkli ve güzel dokulu ipeklerden ufacık maskeler kıpırdıyor.(V) Akasyaların dallarında kağıt fenerciklere benzer sayısız çiçekler asılı.

Yukarıdaki tümcelerden hangisi paragrafın anlatım bütünlüğünü bozmaktadır?

a) II                       b) III                  c) IV                   d) V

 

16.  …Şiir beklemez,bekleyemez.Zamanın nabzı gibidir.İster bireyden çıksın yola,ister toplumdan,belirli bir dünyanın tarihsel koşullarının yürek atımını verir.

Bu paragrafın ilk tümcesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) Roman günceli anlatırken şiir sadece geleceği anlatır.

b) Romanın tersine şiir geçmişin derinliklerine dalar.

c) Şiirin asıl özelliği duygulara hitap etmesidir.

d) Şiir güncele öteki sanat türlerinden daha yakındır.

 

17. Öfkem kadar güzeldir şefkatim.Papatyayı,laleyi,gülü,yasemini,hasılı bin bir renkli çiçeği ben taşıdım dünyaya.Deniz aşırı ülkelere benim sırtımda gitti,polen polen yaşam.Uçan,sayemde uçtu.Yüreği terlerken ağustos sıcaklarında rençberin alnından ben aldım harareti,ben taşıdım umudu yüreğine tohumun.Ne hikayeler öğrendim zamandan;kimini duydum,kimine şahit oldum:her birinden bir name vurdum sırtıma.

Paragrafta aşağıdakilerden hangisi konuşturulmuştur?

a) Çiçek             b) Bahar            c) Kuş          d) Rüzgar

 

18.  _Denizin renginin mavi olduğunu söyleyen genç dostunuza,niçin şiir yazmayı bırakmasını önerdiniz?

       _ Deniz mavi olduğu için.

       _ Peki,söz konusu kişi şair değil de ressam olsaydı,öneriniz aynı mı olurdu?

       _ Bir ressama denizin ne renk olduğunu sormazdım ki,olsa olsa dalgaların sesini betimlemesini isterdim ondan.

Paragraf yorumlandığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

a)      Herkes sanatla uğraşsaydı,üretilen her şey sanat eseri olurdu.

b)      Yaratıcılığın olduğu yerde sanattan söz edilir.

c)      Sanat eserini değerli kılan konusu değil,işleyişteki ustalıktır.

d)      Sanatçı imkansızı başarabilendir.

 

19.    Nihayet akşam oldu.Artık yüzlerimizi görmüyor,yalnız seslerimizi duyuyorduk.Birden arkamızda garip bir fısıltıyı andıran bir hışırtı duyar gibi olduk.Başımızı o yöne çevirdik.İki büyük fıstık ağacı arkasından pırıl pırıl ay sanki yapraklara sürünerek yükseliyordu.Birden bütün manzara değişti.Sanki Japon bir ressamın siyah bir mürekkeple çizdiği belirsiz ve tamamlanmamış hoş bir alem içindeydik Artık…

Paragrafı aşağıdakilerden hangisi anlamlı olarak tamamlar?

a) Dünyanın güzelliğinden korkmaya başladık.

b) Her şeyi açıkça görme ıstırabından kurtulmuştuk.

c) Hayal kurmak imkanının sarhoşluğu vücudumuzu uyuşturmuyordu.

d) Aydan akan büyünün saadetinden rahatsız olmuştuk.

 

20.     Düşünme sanatını öğretmek,uzun süren ve zor bir iştir.Uzun vadede amacımız,”ne düşüneceğini”değil,”nasıl düşüneceğini”,”ne bilmesi”gerektiğini”değil,”bilgiye nasıl ulaşması gerektiğini” kazanmış insanlar yetiştirmektir.Bireysel mutluluğun ve üretkenliğin yanında ülkemizin her alanda gelişmesi ve kalkınması da düşünen,yaratan,uygulayan,ihtiyacı olduğunda bilgiye ulaşma süreçlerini kullanabilen insan tipi ile mümkündür.

Paragrafa göre”düşünme”konusunda önemli olan aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Bireysel mutluluğun gerçekleşmesi,insanın ne düşündüğüne bağlıdır.

b)      Düşünmeyi öğretmek,yaratan,uygulayan insan tipi yetiştirmekten daha zordur.

c)      Düşündüğünü uygulayan insanlar,gelişim içinde olanlardır.

d)      İnsanın ne düşündüğü değil,nasıl düşündüğü önemlidir.

                                                                                                Sevda SALLAYICI

Etiketler:

Yorumlar

 1. ZekaKüpü dedi ki:

  Süper

 2. blank Ela dedi ki:

  Acaba bu testin cevap anahtarı varmı eğer yoksa eklenebilirmi hoca cevapları da istiyoda lütfen eklensin

  1. blank admin dedi ki:

   Kırmızı renklendirilmiş seçenek doğru cevap