Custom Search

Türkçe Dersi 8. Sınıf Testleri

6 Şubat 2013

 TÜRKÇE DERSİ 8. SINIF TESTLERİ

1. Namık Kemal, gayet büyük ve yuvarlak başlı, yüksek alınlı,   kısa denilebilecek orta boylu, şişmanca; omuzları geniş, elleri ve ayakları küçük bir insandı. Burnunun sağ alt tarafında, attan düştüğünde oluşmuş yaradan kalma bir iz vardır.

   Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım türü kullanılmıştır?

    A) Öyküleyici Anlatım            B) Betimleyici Anlatım

   C) Tartışmacı Anlatım            D) Açıklayıcı Anlatım

 2. İnsanın değeri, yaptığı işle ölçülür. Etrafımıza şöyle bir   bakmakla bunu daha iyi açıklamış oluruz. Tarihin say-   falarını süsleyen Sokrates’i, Mimar Sinan’ı, Madam ve   Mösyö Curiler’i, Fatih Sultan Mehmet’i, Atatürk’ü bir an   gözümüzde canlandırmak, değerin, yapılan, yaptırılan işlerle sıkı sıkıya bağlantılı olduğunu kanıtlayan delillerdir.

   Yukarıdaki paragrafta asıl anlatılmak istenen nedir?

  A)      Başarılı olan her insan tarihteki haklı yerini alır.

B)      İnsanlar yaptıkları işlerin iyiliği ile tarihe geçerler.

C)       Başarısız insanlar değersizdir.

D)      İnsanlar başardıkları işlere göre toplumların ve dünyanın gözünde değer kazanır.

 3. Soğuğa dayanmanın en emin çaresi, soğuğu sevmektir.

  Hakikaten insan soğuğu aradığı zaman, ne şiddetli olursa olsun, müteessir olmaz. Hayatta zorluklara dayanmanın da en emin çaresi, hayatı sevmektir; insan bir kere hayatı sevince onun bütün külfetlerine katlanır, bu külfetlerin hiçbiri insana ağır gelmez. Sizi de hayata öyle güler yüzle bakar, etrafınızdaki insanlara bir kat daha hürmet edersiniz.

   Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

 A)      Hayatı seven insanlar mutlu olur.

B)      Hayatımızı iyi geçirmek istiyorsak onu sevmeliyiz.

C)       Mutsuz insanlar, hayatı sevmeyi bilmeyen insanlardır.

D)      Zorlukları sevmek, onları yenmemizi kolaylaştırır.

 4. Konuşmacının durumu herhangi bir türde yazı yazan bir kişinin durumundan farklıdır. Bir yazar, seslendiği okur kesimiyle yüz yüze değildir. Oysa, genellikle konuşmacı seslendiği kişilerle baş başadır. Bu yüzden seçeceği dil ve anlatım kişisel, kişisel olduğu kadar da doğrudan nitelik taşımalıdır.

   Yukarıdaki paragrafta konuşmacının durumu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine değinilmemiştir?

   A) Konuşmacı seslendiği kişilerle yüz yüze olduğu için bazı zorluklar yaşar.

   B) Konuşmacı seslendiği kişilerle baş başadır.

   C) Seçeceği dile dikkat etmesi gerekir.

   D) Yazarlar gibi hitap ettiği kişilerle uzaktan seslenmez.

 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin nesnesi belirtili isim tamlamasından oluşmuştur?

 A) Nedenini bilmediğim bir donuklukla yaşıyorum yıllarımı.

B) Nedense annemin topuklu,kırmızı ayakkabıları    çocukluğumun en güzel anılarında büyük yer edindi.

C) Her şeyin sona erdiğini anlayınca beni aramaktan artık    vazgeçti.

D) Üzerimden uzun yılların verdiği o korkunç , bitmek bilmeyen yorgunluğunu bir türlü atamadım.

 6. “ 80 bin civarında göz taramasından geçirilmiş hastamız var.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi nedir?

 A) Kelimelerin yanlış yerde kullanılması

B) Yanlış kelimelerin kullanılması

C) Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması

D) Özne eksikliği

 7. Edebiyatın modası geçti mi? Sanata gereksinmesi kalmadı mı toplumumuzun? ‘Sanata evet’ kampanyaları açılmasına gerek duyulduğuna ve bu kampanyalara rağmen hâlâ yüksek sesle bir ‘Evet!’ gelmediğine göre sanattan umudumuzu kestik mi? Nasıl yücelteceğiz insanımızı sanatsız? Karanlık düşüncelerin fal, burç,astroloji çıkmazından  nasıl kurtaracağız? Televizyon programları- nın yapay yorumu yerine nasıl gerçek sanatın doygunluğuna ulaşacağız?

     Yazar aşağıdakilerden hangisinden yakınmaktadır?

A)  Televizyon programlarının çok izlenmesinden

B)   Sanat için ses getirmeyen kampanyalar düzenlenme-sinden

C)   Sanatın hak ettiği önemini yitirmesinden

D)  Toplumun artık sanata ihtiyaç duymamasından

 8. …………… Ne demek istediklerini çoğu zaman çıkarırsınız; ama tahmin ettiğiniz  anlam ile söyledikleri sözden çıkan anlam çok farklıdır. Bu durumda tahmininize mi güveneceksiniz yoksa duyduğunuza mı?

     Yukarıdaki paragrafın başına aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

  A) Bazı insanlar çelişkili konuşmayı sever.

 B) İnsanları ne düşünecekleri konusunda şaşırtmak çok  eğlencelidir.

 C) Bazı insanlar ileri geri konuşmayı marifet zanneder.

 D) Kimi zaman insanların ne söyledikleri belli değildir.

 9. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisi diğerlerinden farklıdır?

  A)Öğretmenin sözlerinden sonra sınıftaki hiç kimseden ses çıkmadı.

  B)Toplumun isteklerine cevap vermek gerekir.

  C)Bunca yalandan sonra milleti nasıl inandıracaksın buna?

  D)Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir!

 10. (I) Batı şiirinde yer yer kendini gösteren duygu düşmanlığını , İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra iç ve dış düzeni bozulan insanlığın çırpınan ve çatışan sorunlara bağlamak hiç de yanlış olmaz. (II) Böylece insanlık bir ölüm kalım kavgası içinde bunalırken, şiirde sevgiden, özlemden, uçup giden dakikalardan, çocukluk ve gençlik anılarından bahsetmek, neredeyse ayıp sayıldı. (III) Tüm bu duygusuzluğun sebebi savaştı.(IV) Ayıp olmasın derken duygunun yerini düşünce; düşün, hayalin yerini gerçek aldı. (V) Ardından da insanlık sorunlarına duyulan ilgi azaldı.

 Yukarıdaki paragrafta anlatımın akışını bozan cümle hangisidir?

A)   I       B) III        C) IV         D) V

 11. Çocukların çoğu anne-babasının kendini anlamadığından yakınır. (I)Biraz  sohbet edip üzerinde konuştuğunuzda, istedikleri her şeyi yapmalarına izin verilmemesinden şikayet ederler. (II) Bu çocuklar, yasakları anlayış eksikliği olarak yorumlar.(III) Hem anne-babalar hem de çocuklar duyguları anlama ve davranışları kabul etme arasında ayrım yapmadıkları için ‘kuşak farkı’ şeklindeki bahanenin ardına sığınılır. (IV)Anne-babalar çoğu kez sözlerinin dinlendiğini kanıtlamak kaygısıyla gelen isteklerin ardında yatan sebepleri anlamaya çalışmazlar. (V) Bu nedenle çocuklarından gelen istekleri hiç düşünmeden geri çevirirler.

  Yukarıdaki paragraf ikiye ayrılmak istense ikinci paragraf kaçıncı cümle ile başlar?

 A) II        B) III          C) IV         D) V

 12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geniş     zamanın hikayesiyle çekimlenmiştir?

 A)   Her şeyi bırakıp yeniden başlamak istiyormuş.

B) Akşamları kardeşini ders çalıştırırmış.

C) Bugün yine otobüsü kaçırdı.

D) Geceleri yatmadan önce mutlaka yemek yerdi.

 13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ bulmak” kelimesi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

  A) Aradığım kitabı aylar sonra buldum.

 B) Yeni tanıştığı adamı çok sıkıcı bulmuştu.

 C) Yabancının sorduğu adresi bulması için ona yardım etti.

 D) Hayatının insanını aramaktan vazgeçtiği anda onu buldu.

 14. Aşağıdakilerden hangisinde deyim yanlış anlamda kullanılmıştır? 

     A) Daha ne olacağı belli değil ki dereyi görmeden paçaları  sıvama.

    B) Çok çekindiği dedesini karşısında görünce etekleri zil  çalmaya başladı.

    C) Atık işi bırakıyormuş, her şeyden elini ayağını  çekecekmiş.

    D) Sıkılmadın mı artık vur patlasın çal oynasın yaşamak  tan?

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kararsızlık söz konusu değildir?

      A) Bu sene çok ders çalışmalıyım, diye düşünüyorum.

       B) Bir anda her şeyden vazgeçmek geliyor aklıma.

       C) Ettiğimiz kavgadan sonra onunla barışsam mı acaba?

       D) Duyduklarımdan sonra ne düşüneceğimi şaşırdım.

 16.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde aslında cins isim olan bir kelime özel isim olarak kullanılmıştır?

      A) Hayat insanı her zaman şaşırtır.

     B) Kaya, hıçkırarak ağlamaya başladı onu görünce.

     C) Sevgiyi canlı tutmak bizim elimizde.

     D) Gül biraz; artık gülmenin zamanı gelmedi mi?

 17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “karanlık” kelimesi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

      A) Karanlık bastırınca her yeri kötülük kaplar.

     B) Karanlıkta göz gözü görmüyordu.

     C) Karanlıktan önünü göremeyince sehpaya çarptı.

     D) Yüreğindeki bu karanlıktan kurtulmalısın artık.

 18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde aslında somut olan    bir kelime soyut anlamda kullanılmıştır?

       A) Her sabah aynı savaş devam ediyor.

      B) Yaşamını sürdürmek için seçtiğin yol hiç tekin değil.

      C) Rüyalarımda her gece seni görüyorum.

      D) Kaderden yana hiç şansım yok.

 19. Birden bire karşısına çıkan kişiye( ) sen de kimsin böyle     ( ) diye çıkışınca yabancı ( ) biraz geri çekilerek ( ) ( )       Ne diyorsun be adam ( ) ( ) diyerek karşılık verdi bu       kaba adama( )

Yukarıda parantez ile gösterilen yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

 A)   (:), (,), (,), (, ), (“), (!), (“), (.)

B)    (,), (:), (“), (?), (“), (,), (,), (.)

C)    (:), (,), (,), (:), (“), (?), (“), (.)

D)   (,), (,), (,), (:), (“), (?), (“), (.)

 20. “Günümüzde başka kültürlerle iletişim kurmak, farklı ülkelerin insanlarıyla işbirliği yapabilmek, her alanda çok önemli bir yetenektir.”cümlesinin ögeleri  hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 A)      Özne- Nesne- Dolaylı Tümleç- Nesne- Yüklem

B)      Özne- Dolaylı Tümleç- Yüklem

C)       Zarf Tümleci- Özne- Dolaylı Tümleç- Yüklem

D)      Zarf Tümleci- Özne- Nesne- Yüklem

 21.Aşağıdakilerden hangisinde ikileme sıfat görevindedir?

 A)      Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.

B)      Koşa koşa yanımıza geldi.

C)       Sınıf sınıf dolaşarak, her yeri aradılar.

D)      Korkunç korkunç rüyalar gördüm yine.

  22. Aşağıdakilerden hangisinde ek-fiil kullanılmıştır?

 A)      Geceleri gündüzlerden daha çok severim.

B)      Aslında uzun zamandır bu işi düşünüyorum.

C)       Bu diyarın en başarılı insanı benim.

D)      Karşıdan karşıya geçerken düştü

 23. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ses düşmesi   yoktur?

 A)      İki gecedir uyku uyumuyorum.

B)      Okulda hırsızlık olayları arttı.

C)       Bu işten de alnımın akıyla çıktım.

D)      İşimde oldukça ilerledim.

 24. Aşağıdaki seçenekler anlam bakımından eşleştirilirse  hangisi dışta kalır?

 A)      Çala kalem birkaç satır yazmış.

B)      Eşyalarımı gelişigüzel toplamıştı.

C)       Derme çatma bir evde oturuyorlar.

D)      Kalbim doludizgin sana geliyor.

 25. Aşağıdaki cümlelerde geçen  altı çizili sözlerden   hangisi, farklıdır?  

     A)   Anlattıklarımı kafası almıyordu.

     B)    Mehmet, kafası işleyen biridir.

     C)    Kafasını kullanıp onları gönderdi.

     D)   Onun her zaman kafası çalışır.

1) B            2) D            3) C              4) A      5)  D          6) A           7) C             8) D          9) A     10) B      11) C         12) D        13) B        14) B   15) A      16) B     17) D     18) B     19) D              20) C           21) D    22)  C         23) B         24) D         25)  A

                Bahriye ALICI

              Türkçe Öğretmeni

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.