Custom Search

9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları – Necmettin KARAL

6 Şubat 2013

9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

S.1-                  Dilek

       Dilerim ki fani dünyada kimse,

       Ömrünü mihnetle telef etmesin.

       Fakat kâmil adam olmak isterse,

       Elem çektiğine esef etmesin.

      Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI

       Dil, yukarıdaki dörtlükte hangi işlevinde kullanmıştır?

S.2- Aşağıdaki cümlelerde dilin hangi işlevde kullanıldığını yazınız.

a) Hemen yanıma gel. ……………………………………………………

b) Ah, bana neler oldu bir bilsen ! ………………………………………

c) Seninle gelmemi ister misin ? …………………………………………

d) Tarih, meydana gelen olayları neden-sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalıdır. ………………………………

e) Zamirler isimlerin yerlerine geçerek onları temsil ederler. …………………………………

S.3- “Komutan yüreğindeki bütün ümidi aktarıyordu adeta askerlerine:

        -Bu zafer bizim olacak!”   cümlesindeki iletişim öğelerini yazınız.

S.4- Konuşma dili ile yazı dili arasındaki farkları yazınız.

  S.5-Diller hangi ölçütlere göre sınıflandırılır, yazınız.

 S.6-Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini açıklayınız.

 S.7- Aşağıdaki parantez içlerine  (D) ve (Y) ibarelerini koyunuz.

      a)  Sözlerim iyice anlaşıldı mı? cümlesinde vurgu “iyice” sözcüğündedir.        (  )

      b) Türkler tarih boyunca beş farklı alfabe kullanmışlardır.                           (  )

      c)  Afrika dilleri köken bakımından Hint-Sâmi dil ailesindendir.                    (  )

      d)  Doğu Türkçesi’ne Çağatay Türkçesi de denir.                                            (  )

      e)  Trafik işaret ve lambaları doğal bir göstergedir.                                      (  )

Dosyanın Tamamını İndirmek İçin Tıklayın

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.