Custom Search

9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları – Fazilet ERYILMAZ

6 Şubat 2013

Ekte ki Dosyanın İçeriğinden Bir Kısmının Görünümü:

TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SINAVI

Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın                                  Bülbüllerin ister seni ey gonce-dehen gel

Ver hükmünü ey serv-i revân köhne bahârın                        Gül gitdiğini anmıyalım gülşene sen gel

Dök zülfünü semmûr giyinsin ko ‘izârın                                   Pâ-mâl-i şitâ olmadan iklîm-i çemen gel

Ver hükmünü ey serv-i revân köhne bahârın                        Ver hükmünü ey serv-i revân köhne bahârın

                                                                                                                                                      (Nedim)

1.)   Yukarıdaki dörtlüklere göre aşağıda verilenlerin karşılığını yazınız. (12 p)

Nazım birimi :                                                          Nazım şekli               :

Ölçüsü          :                                                             Dili                                :

Uyak düzeni :                                                           Ait olduğu gelenek :

2.)   Aşağıdaki dörtlüğe göre aşağıdaki  bilgiler doğru ise karşısına ( D ) ; yanlış     ise ( Y ) yazınız. (16 p)  

  Ne doğan güne hükmüm geçer,

Ne halden anlayan bulunur;

Ah aklımdan ölümüm geçer;

Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur.

(Cahit Sıtkı Tarancı)

Nazım birimi dörtlüktür. (     )                                   Sarma uyak düzeni kullanılmıştır. (     )

8’li hece ölçüsü ile yazılmıştır. (     )                        “geçer” sözcükleri rediftir. (     )

Halk edebiyatı geleneğindendir. (     )                      2. ve 4. dizelerde tam uyak vardır.(     )

Didaktik bir şiirdir. (     )                                               Dili sadedir. (     )

Dosyanın Tamamını İndirmek İçin Tıklayın

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.