Custom Search

9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi “Şiir ve Zihniyet” Konusunun Etkinlik Çalışmaları

19 Ocak 2013

Dosyanın Bir Kısmının Örnek bir görünümü:

AŞAĞIDAKİ VERİLEN İFADELERİN DOĞRU YA DA YANLIŞ OLDUĞUNU PARANTEZ İÇERİSİNDE (D) VEYA (Y) YAZARAK BELİRTİNİZ.

 

1-(D) Bazı edebiyat metinleri, yazıldıkları sosyal dönemi ve bu dönemin özelliklerini yansıtır. Dönemin sosyo kültürel durumunu, ekonomisi, düşünce hayatı bazı edebiyat eserlerine yansır.

2-(Y) Bütün edebî metinler yazıldığı dönemin zihniyetini ortaya çıkarır.

3-(D) Her şair az çok dönemindeki zihnî yapıdan etkilenir ve bunu eserine yansıtır.

4- (Y) Şiirler ortak duyguların anlatıldığı metinler olduğu için her dönemde aynı mesajı ortaya koyar.

5-(D) Bir şiir incelenirken, şiirin bize iletmek istediği mesajı ve şiiri tam olarak anlayabilmemiz için yazıldığı dönemin zihniyetini iyi bilmemiz gerekir.

6-(D) Şiirde yeğlenen estetik beğeniler, temalar, şiire özgü ses, söyleyiş, yapı; kullanılan imgeler ve dil özellikleri döneminin özellikleriyle iç içedir.

7-(Y) Şiir hislerin yoğun olduğu metinlerdir. Bu metinler yazıldığı dönemin sadece dil özelliklerini geleceğe aktarırlar.

8-(D) 13. Yüzyılda Anadolu’da hâkim olan tasavvuf düşüncesi o dönemde yaşayan şairlerin şiirine dolaylı olarak yansıması gayet doğaldır.

9-(Y) Kuraklık, göç gibi olaylar insan yaşamıyla ilgilidir. Bu tür olaylar düşünce sistemi olan şiire yansımaz.

10-(D) Osmanlı Devletinin Bağdat’ı fethetmesi üzerine yazılan bir destan metininde döneminin zihnî yapısını bulmak mümkündür.

11-(Y) Her yüzyılda yaşanan siyasî olaylar aynı olduğu için her dönemin zihnî yapısı da o oranda şiire yansır.

12-(D) 16. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunun zirvede olduğu bir dönemdir. Bu dönemde yazılan şiirlerde devletin üstünlüğünü görmek mümkündür.

13-(D) Şiirlerin yazıldığı dönemler incelenerek, dönemlerinin dili ve sosyal özellikleri hakkında bilgi edinilebilir.

14-(Y) Şiirler yazıldığı dönemin izlerini taşır; ama şairlerin düşüncesini yansıtmaz.

15-(Y) Aynı yüzyılda yaşamış şairler birbirlerinden etkilenmezler. Bu nedenle bütün şiirle özgün diyebiliriz.

16-(D) Her şiirin dili yazılığı dönemin dil özelliklerini az çok yansıtır.

 

AŞAĞIDAKİ VERİLEN CÜMLELERDEKİ BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN CÜMLELERLE TAMAMLAYINIZ.

 1-……………bir dönemde yaşanan sosyal, siyasal, dinî, adlî vb. olayların birlikte oluşturdukları ortam ve bunların hiçbirine indirgenemeyen duygu, anlayış ve zevk bütünün genel adıdır. (zihniyet)

2- Bir dönemdeki kültürün, insanları arasındaki ilişkilerin, sosyal ve siyasal olayların, inanç sisteminin, sürdürülen yaşam biçiminin, dönemin sanat zevkinin, geleneğin…………….üzerinde etkisi vardır. (şiir)

3- Yazılan şiirler, dönemindeki hâkim olan ahlak ve estetik değerleriyle aynı çizgide olur ve dönemin…………………zevkine hitap eder. (sanat)

4- Zihniyet çevresinde yazınla şiirlerdeki ………ve………………….kuralları da döneminden izler taşır. (dil-dilbilgisi)

5- İnsan ürünü her şey gibi…………de oluşturuldukları dönemden izler taşır. (sanat eserleri)

6- 13. Yüzyıl Anadolu’su tasavvuf akımın etkisi altındaydı. 13. Yüzyılda yaşamış olan Yunus Emre’nin şiirlerinde bu etkiyi görmek mümkündür. Buradan hareketle Yunus Emre döneminin……….. etkinmiş ve bunu şiirine yansıtmıştır. (zihniyetinden)

7-

Aşın aldı benden beni

Bana seni gerek seni

Ben yanaram dün ü günü

Ban seni gerek seni

Yukarıdaki şiir …………..anlayışı ışığında yazılmıştır. (tasavvuf)

8-……………duygu ve düşüncelerin, edebî bir dille ve ahenk unsurlarından yararlanarak manzum olarak dile getirilmesine denir. (şiir)

9-………………., güzelliği ve güzelliğin insan üzerindeki etkilerini inceleyen bilimdir. (estetik)

10-

I-Yalancı dünyaya konup göçenler

II-Bir nîm neşe say bu cihânun bahârını

III-Bütün saadetler mümkündür

Numaralanmış dizelerin her birinde kullanılan dilin farklı olması bu şiirlin farlı ………….yazıldığını gösterir.(dönemlerde)

11- Dış dünyadaki nesnelerin zihne yansıyan resim, kopya ya da tasarılarına …………denir. (imge)

12- Aynı dönemde şiir yazan şairler o dönemin…………….oluşumundan farklı farklı etkilenirler. (zihnî)

Dosyanın Tamamını İndir

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.