Custom Search

Sözcük Türleri – Bulmaca

12 Şubat 2013

SÖZCÜK TÜRLERİ – BULMACA

6

SORULAR
Yukarıdan Aşağıya:
1-İkiden fazla ismin birbirini tamlaması ile oluşmuş tamlama çeşidi.
2- Canlı ve cansız varlıkları, kavramları tanıtmaya yarayan sözcük.
3- “-ler, -lar” çoğul eki almadan çokluk ifade eden sözcüklerdir.
4- Sözcüklerin anlamlarını değiştirmeden, tümcedeki görevlerini belirleyen eklere denir.
5- Eylemin sadece hareket, iş, oluş, durum anlamı taşıyan kısmının sonuna -mek, -mak eki eklenerek eylem adı oluşmuş biçimi.
6- “Gelmek” eyleminin di’li geçmiş zaman 2. tekil şahsı.
7- Eylemlerin sonuna gelerek şahsını belirten ek.
Soldan Sağa:
1- İsmin yerini tutan sözcük.
2- Tamlayan ya da tamlananı ek almış isim tamlaması.
3- Sadece insanların yerini tutan zamirler.
4- Varlıkların yaptıkları iş, oluş, hareket ve eylemi anlatan sözcük.
5- Yapım eki almış sözcükler.
6- Bir sözcüğün sunu ünsüz harfle bitiyor, ondan sonra gelen kelime ünlü harfle başlıyorsa, iki sözcüğün birleşik gibi okunması.
7- Sıfatların, anlamlarını güçlendirme ve kuvvetlendirme.
8- “Kızgınlık” sözcüğünün kökü.
9- Her iki ismin de ek almadığı isim tamlaması.
10- Bazı eklerde sıfatların anlamlarının daraltılmasına denir.
11- Sözcük kök ya da gövdelerine eklenerek yeni anlamda sözcükler türeten ek.
12- Sözcüklerin hiç ek almadan kullanılan biçimi.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.