Custom Search

Ses Bilgisi – Bulmaca

12 Şubat 2013

SES BİLGİSİ – BULMACA

7

SORULAR
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1- Türklerin kullandığı alfabelerden sonuncusu.
2- “ı,i,u,ü” ünlülerinin özelliklerinden biri.
3- Yalnız başına söylenmeyen ancak bir ünlü harf yardımıyla söylenebilen harflere verilen ad.
4- “a, ı, o, u” harflerinin ortak özelliği.
5- Büyük ünlü uyumuna uymayan eklerden biri.
6-Büyük ünlü uyumuna uymayan eklerden biri.
7- (Tersi) Büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük.
8- Akciğerlerden gelen havanın; gırtlakta bulunan ses tellerini titreştirmesiyle oluşup, dil, diş, çene, ve dudakların yardımıyla şekillenmesine verilen ad.
9- Türklerin kullandığı alfabelerden biri.
10- Türklerin ilk kullandığı alfabenin adı.
11- Ünlünün olumsuzu.
SOLDAN SAĞA: 
1- (Tersi) İnsanların birbiriyle anlaşmasını sağlayan araç.
2- Bir ya da birden fazla heceden oluşan, yalnız başına anlamı olmayan ya da tümce içerisinde anlam kazanan hece topluluğuna verilen isim.
3- “e,i,ö,ü” ünlülerinin ortak özelliği.
4- Ağzımızdan çıkarken hiçbir engele uğramadan çıkan harflere verilen isim.
5- “a,e,ı,i” ünlülerinin ortak özelliği.
6- “a,e,o,ö,” ünlülerinin ortak özelliği.
7- Büyük ünlü uyumuna uymayan eklerden biri.
8- Büyük ünlü uyumuna uymayan eklerden biri.
9- Büyük ünlü uyumuna uymayan eklerden biri.
10- Harflerin belli bir sıraya göre dizilmiş durumuna verilen isim.
11- Seslerin yazıdaki işaretlerine verilen isim.
12- “o,ö,u,ü” harflerinin ortak özelliği.
13- Türklerin kullandığı dilin adı.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.