Custom Search

Cümlede Anlam Konu Anlatımı

8 Şubat 2013

Ekte ki Dosyanın İçeriğinden Bir Kısmının Görünümü:

CÜMLEDE ANLAM

 Belli kurallara göre sıralanmış , duygu ve düşüncelerimizi tam olarak anlatan sözcük dizisine “cümle” denir.

Cümleyi oluşturan sözcüklerin taşıdıkları anlama dikkat etmek gerekir. Sözcüklerin anlam özelliklerini, aralarındaki anlam bağıntılarını kavrarsak cümleyi çok daha iyi anlar ve yorumlarız.

 Soru: “Tiyatro eleştirmeni, izlediği oyunun en çarpıcı, en belirleyici yönlerini yakalayıp belgeler.”

 Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

 A) Tiyatro eleştirisi yazma, öteki eleştiri türlerinden daha güçtür.

B) Tiyatro eleştirmeni, bir oyunu her izleyişinde oyunun farklı bir özelliğini yakalar.

C)  Tiyatro eleştirisi, oyunun ayırıcı ve etkileyici yanlarına yönelik düşünceler içerir.

D) Tiyatro eleştirisi, belli ölçülere bağlı kalmayı gerektirir.

E) Tiyatro eleştirisi yazmak için oyunu birkaç kez izlemek gerekir.

I.  CÜMLEYİ ANLAMA VE YORUMLAMA

 a. Özlü Sözleri Anlama ve Yorumlama: Etkileyici bir anlatıma sahip, anlam bakımından yoğun olan sözler, özdeyişler, tanımlar, dizeler cümle vurgusundan yararlanarak, mecazlı anlatımları açıklanarak yorumlanır.

 Örnek: “ Ümitsizlik semtine gitme, ümitler vardır.

                    Karanlık tarafa gitme, güneşler vardır.”

Karanlık taraf,       Güneşler                Mecazlı olarak kullanılmıştır.

Olumsuzluklar            Karanlıklardan kurtaracak çaba

     Açıklaması: İnsanlar olumsuzluklarla karşılaşınca ümitsizliğe düşmemeli çaba göstermelidir.

b. Yansıtılan Düşünceyi, Duyguyu, Kavaramı Anlama: Her cümle bir duyguyu, düşünceyi, kavramı anlatır.  Cümleyi anlama sorularının birçoğunda cümlede hangi düşüncenin, kavramın ya da hangi durumun, duygunun anlatıldığı sorulmaktadır. Bu tip soruları doğru olarak çözebilmek için aşağıdaki duyguların ve durumların bilinmesi gerekir.

Dosyanın Tamamını İndirmek İçin Tıklayın

Halil İbrahim ASLANHAN

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.