Custom Search

Edebiyat – Tarih İlişkisi – 10. Sınıf Türk Edebiyatı

9 Şubat 2013

Ekte ki Dosyanın İçeriğinden Bir Kısmının Görünümü:

Tarih Araştırmalarında Edebi Metinlerin Değeri ve Divanların Tarihçiye Sundukları / A. Fuat BİLKAN

Bu çalışmada, tarih alanındaki araştırmalarda edebî eserlerden yararlanılmasının önemi ve bu tür çalışmalarda edebî eserlerdeki materyallerin değerlendirilmesinin gerekliliği üzerinde duracağız. Bundan hareketle, “metnin niyeti” çerçevesinde bir yaklaşım sergileyerek (örnekler ışığında) edebî metinlerin, tarih kitaplarında kaydedilen bilgilerden muhtevâ ve bakış açısı bakımından farklılıklarını belirlemeye çalışacağız.

Ne yazık ki ülkemizde özellikle sosyal bilimlerde disiplinler arası çalışmaların yeteri seviyede olduğunu söyleyemiyoruz. Burada ele alacağımız edebiyat-tarih ilişkileri, esasen, edebiyat-sosyoloji, edebiyat-psikoloji, edebiyat-uluslar arası ilişkiler vb. pek çok alan için de geçerli olabilecek bir durumdur.

Sözgelimi, sosyal ve kültürel değişmeler, tip tahlilleri, zihniyet araştırmaları, psikoloji çalışmaları, yabancı ülke ve kültürlerin algılanış biçimleri, ekonomi ve ahlâk anlayışları gibi farklı sosyal alanlara ait çalışmalarda edebiyat eserlerinin değeri ve ihtivâ ettiği örneklemeler oldukça önemlidir.

Edebiyat ve tarih alanlarının kesişme noktasında, birçok türün bulunduğu ve bu türlerin her iki alanda da ilmî çalışmalarda değerlendirildiği bir gerçektir. Bu türlerin başında, doğrudan doğruya tarih alanına giren edebî eserler vardır ki bunlar edebiyat tarihî niteliği taşıyan ve hem edebiyatçı hem de tarihçi açısından değer arz eden eserlerdir.

Dosyanın Tamamını İndirmek İçin Tıklayın

 (Bahri PEKTAŞ)

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.