Custom Search

Eş Sesli ( Sesteş ) Sözcükler

9 Şubat 2013

Eş Sesli ( Sesteş ) Sözcükler

Yazılış ve söylenişleri aynı fakat aralarında anlam ilişkisi olmayan sözcüklere Eş Sesli Sözcükler adı verilir.

Örnek: Ak koyunun kara kuzusu da olur.

                Kara görününce tayfalar sevindi.

                Kırılan dal suya daldı.

Not: Dilimizde düzeltme işareti ( ^ ) olan sözcüklerde  sesteşlik özelliği aranmaz.

Örnek: Hava soğuktu kar yağıyordu.

               Bu seneki kârımız iyi.

Not : Temel anlam- yan anlam ve gerçek anlam- mecaz anlam ilişkisi olan sözcüklerde eşseslilik aranmaz.

 Örnek: Adam tatlı elmaları sepete koydu.   (Temel anlam)

               Çocuk saflığıyla tatlı bir uykusunda idi. ( Mecaz anlam)

               Yukarıdaki sözcüklerde eşseslilik aranmaz.

Yakın Anlamlı Sözcükler: Anlamları bakımından birbirine yakın olan fakat aynı anlamı taşımayan sözcüklere “Yakın Anlamlı Sözcükler” denir. Sözcüğün yakın anlamlısı kullanıldığı cümleye göre değişebilir.

 Örnek: Çocuk ailesinden ayrıldı.

            Çocuk ailesinden uzaklaştı.

            Sevinmek – gülmek          ağlamak – üzülmek

                  Güzel – hoş                     ince – zayıf

Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler  anlamca birbirine en yakındır?

A)   Bir süre sonra kendisi de bu akımın, bu tartışmanın içinde yer almıştı.

B)    Bu kitapları, belirlediğiniz ölçüye göre seçin, ayırın.

C)    Kendisine yapılan bu haksızlığı, bu saygısızlığı içine sindiremiyordu.

D)   Bütün bunları kendisinin yerine, önüne geçmek isteyenler düzenliyordu.

E)    Bu makineler ötekilere göre daha kullanışlı, daha pahalıdır.

(2001- ÖSS)

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.