Custom Search

Fiiller (Eylemler) Test

11 Ocak 2013

FİİLLER (EYLEMLER)

 1.

   I.    İlkokul öğretmenimiz oldukça yaşlanmış.

   II.  Behçet Necatigil’in şiirlerini okuyorum.

   III. Yaz tatilin de boyun nasıl da uzamış?

   IV. Hastalıktan iyice sararmış zavallıcık.

   V.   Buraya geldiğini neden söylemedin?

 Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisinin yüklemi kılış bildirmektedir?

A) I ve IV

B) II ve III

C) I ve II

D) II ve V

E) IV ve V

  

2.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi dilek kipinde çekimlenmiştir?

A) Tatilde yurt dışına çıksam.

B) Tatilde yurt dışına çıkmış.

C) Tatilde yurt dışına çıkacak.

D) Tatilde yurt dışına çıktı.

E) Tatilde yurt dışına çıkar.

  

3.

    I.   Hafta sonu tiyatro izleyelim.

    II.  Bir daha geri dönemem.

    III. Eksikliğini çok hissedeceğiz.

    IV. Özgürlük emek ister.

    V.   Saat on iki kez gonkladı.

 Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki fiil kiplerinden hangisi yoktur?

A) Emir kipi

B) Görülen geçmiş zaman

C) İstek kipi

D) Geniş zaman

E) Gelecek zaman

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde zaman anlamı yoktur?

A) Halikarnas Balıkçısı’nın romanlarında kişiler, bildiğimiz kişilere benzemezler pek.

B) Eleştirmen, eleştirilerinde kendinden bahsettiği zamanlarda bile tarafsızlığını korumalı.

C) Yolculuğa çıkmadan önce ilk olarak yolda okuyacağım kitapları alırım yanıma.

D) Kitaplarında anlatacağı mekânları belirledikten sonra o mekânları uzun süre incelermiş.

E) Bir kitapta “ne” anlatacağı kadar “nasıl” anlatacağını da uzun uzun planlardı.

  

5. Aşağıdakilerden hangisinin fiilinde zaman kayması yoktur?

A) İki arkadaş yabancı bir şehirde karşılaşır ve bir yerde oturup dertleşir.

B) Hep böyle yapıyor, önce güler yüzle karşılıyor beni sonra yokmuşum gibi davranıyor.

C) Birazdan iş görüşmesine o değil de ben gidecekmişim gibi koltukta rahat rahat oturuyor.

D) Daha yol yorgunluğu üzerinden atmadan, kendine gelmeden yarın İstanbul’a uçuyor.

E) Bu durumdan ben de rahatsız oldum, ne yapar ne eder gelecek ay sözümü yerine getiririm.

  

6. Aşağıdakilerden hangisinde “-miş” eki başkasından duyma anlamı taşımaktadır?

A) Kendini bir deri bir kemiğe çevirmişsin.

B) Dersin sonlarına doğru bir an dalmışım.

C) Konser, yağışlardan dolayı ertelenmiş.

D) Kurutulmuş sebzelerle aram yok benim.

E) Maçın ilk yarısını izlerken uyumuşum.

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde eylem, sözün söylendiği anda gerçekleşmektedir?

A) Kahvaltıdan önce mutlaka bir bardak süt içiyor.

B) Ailesini ziyaret etmek için haftaya yola çıkıyor.

C) Kardeşiyle o günden sonra hiç görüşmüyor.

D) Beş yıldır buralardan uzakta İzmir’de yaşıyor.

E) Çalışma odasında yazısını bitirmeye çalışıyor.

 

8. Aşağıdakilerden hangisinde fiil basit zamanlı değildir?

A) İlk ödülünü on sekiz yaşında almış.

B) İkinci kitabını bu yıl çıkaracakmış.

C) İnceleme yazıları da yayımlanacak.

D) Kendini yinelemiyor, yeniliyor o.

E) Akşamları dört saat kitap okuyor.

  

9. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem istek kipindedir?

A) Hayatına yeni bir yön vermelisin.

B) Bu evrakları muhasebeye bırak.

C) Bir de düşündüklerimiz olsa.

D) Fazla gecikmeden yola koyulayım.

E) Biraz daha dinlenmek istiyorum.

 

10. Aşağıdakilerden hangisinde yüklemi birleşik zamanlıdır?

A) Hangi otobüs önce kalkarsa ona binecekti.

B) Arkadaşlarını arada sırada da olsa arıyor.

C) Mesleğe çok erken yaşlarda adım attı.

D) Gömleği, doğum gününde hediye edilmiş.

E) Otobüsün arkasında oturmaktan nefret eder.

  

11.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde anlam kayması yoktur?

A) Her sabah ilk iş büroyu temizlersin.

B) Olumsuzlukları da hesaba katacaksın.

C) Öğleden sonraları yanımıza uğruyor.

D) Yanılmıyorsam bizim komşu olacak.

E) Bugün kitap evlerine uğramalıyım.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem emir kipindedir?

A) Bahçedeki gülleri sulamalıyım.

B) Geç olmadan işe koyulalım.

C) Yarın bu kadar geç kalmasın.

D) İş olsa da sürekli çalışsak.

E) Etrafa çekidüzen vereyim.

 

13. “Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer.”

 Bu atasözündeki yüklemin kipiyle aşağıdakilerden hangisinin kipi arasında benzerlik yoktur?

A) Demiri tavında dövmeli.

B) Sağır işitmez uydurur.

C) Ateş düştüğü yeri yakar.

D) Dost, kötü günde belli olur.

E) Acıklı başta akıl olmaz.

  

14. Aşağıdaki cümlede geçen fiillerden hangisinin yapısı ötekilerden farklıdır?

A) Taşıyamam ben bu yükü tek başıma.

B) Anlayabilirsin her şeyin nedenini.

C) Düşüver ardına ümitlerinin.

D) Merdivenlerden inerken düşeyazdım.

E) Bu karanlıkta kimseye göndermem seni.

  

15. Bir sen vardın oysa

      Bir senin gözlerin kalmıştı

      Okyanustan iki damla.

      Şimdi masmavi iki ayrılık onlar.

Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ekfiil

B) Birleşik zamanlı fiil

C) Ek fiili düşmüş isim

D) Basit yapılı fiil

E) Basit zamanlı fiil

  

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yardımcı fiille oluşturulmuş bir birleşik fiildir?

A) Bu durum ona zaman kazandırdı.

B) Yardımından dolayı çok sevindi.

C) Damlalar pencereden süzülüverdi.

D) Acıları onu daha da güçlü kıldı.

E) Bu düğün asla ve asla sensiz olmaz.

  

17. Aşağıdakilerden hangisi “anlatamazdın” fiiliyle ilgili doğru bir bilgidir?

A) Basit zamanlı ve basit yapıdadır.

B) Birleşik zamanlı ve basit yapıdadır.

C) Birleşik zamanlı ve birleşik yapıdadır.

D) Birleşik zamanlı ve türemiştir.

E) Basit zamanlı ve türemiştir.

  

18. Aşağıdakilerden hangisinde şimdiki zaman anlamı vardır?

A) Yazlarını Kuşadası’ nda geçiriyor.

B) İki ay sonra ay üç yaşına basıyor.

C) Övgü, bana başarma gücü veriyor.

D) Akşamki toplantı için hazırlanıyorum.

E) Güneşe çıktığı zaman hemen kızarıyor.

  

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi türemiş bir fiil değildir?

A) İtfaiye yangını başarıyla söndürdü.

B) Bütün zararını bizden çıkarttı.

C) Bu evde iyi günler de yaşandı.

D) Traktörü tarla komşusuna sattı.

E) Hep beraber pikniğe gidildi.

 

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir çekimli fiil yoktur?

A) Kırlangıçları izliyorum.

B) Bir gün onu anlayacaksın.

C) Maçın daha başlarıydı.

D) Demek ki değer bilirmiş.

E) Onunla kalmalıydı.

CEVAPLAR

 1-2- 3- 4-B    5-C   6- 7-E   8-B   9-D   10-A   11-  12-C   13-A   14-E   15-E   16-  17-C   18-D   19-D   20-C

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.