Custom Search

Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri

12 Ocak 2013

İMLA ( YAZIM ) KURALLARI VE NOKTALAMA İŞARETLERİ

 

Soru 1.  İnsan bir kışını burada geçirse ( ) yalnız müzik dinlese ( ) yalnız bu yankılı havayı koklasa ( )

Yukarıdaki cümlede parantezle gösterilen yerlere sı­rasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

    A) (,) (,) (…)         B) (;) (;) (.)          C) (,) (,) (;)         D) (;) (.) (…)  

 

Soru 2. Eskiden beri söylenir ( ) “Bizim şiirimiz halk şiiridir ( )” Ama daima bunun aksine eser verilir () söylenenler gerçekleşmez.

Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getiril­melidir?

A) (:) (,) (;)            B)(.) (.) (.)              C) (;) (.) (;)           D) (:) (.) (,)

 

Soru 3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki parantez içi boş­luğa noktalı virgül (;) getirilemez?

A)     Bu yazarı okumalısın ( ) onda kendinden çok şey bu­lacaksın.

B)      Hiç olmazsa sanat kültürünüzü yükseltmeye ba­kın ( ) dedi.

C)      Herkes, büyük bir cezaya çarptırılacağını bekliyordu ( ) ne var ki beklenen olmadı.

D)      Hamdi Tanpınar ( ) şiir, roman, hikâye türünde eserler vermiştir.

 

Soru 4. Üç günden beri uykusuzum (I) uyumayı unuttum (II) de­sem abartmamış olurum (III) Yastığa başımı koyup (IV) tatlı rüyalara dalmayalı ise neredeyse dört ay oldu (V)

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine hiçbir noktalama işareti getirilemez?

      A) I.            B) II.               C) III.               D) IV

 

Soru 5. Hocaya sormuşlar () Hocam bir şey icat ettin mi () Ettim () demiş () ama ben de beğenmedim!

 Bu parçada parantez içi boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (!) (;) (,)            B)  (:) (?) (,) (;)          C) (;) (?) (,) (.)          D)  (,) (?) (.) (;)        

 

Soru 6. Aşağıdakilerin hangisinde parantezle gösterilen yere iki nokta (:) getirilemez?

A)     Daha yapacağım o kadar çok iş var ki () anlatamam.

B)    Aklımda iki isim vardı () Canan ve Korkut.

C)    Bize şunları da söyledi () Çalışın ve kazanın.

D)   Sözcük türleri şunlardır () İsim, sıfat, zamir…

 

Soru 7. Bir Hint atasözü şöyle der ( ) ( ) Güneşe ulaşmak istiyor­san yanmayı düşünmeyeceksin ( ) ( )

 Yukarıda parantezlerle gösterilen yerlere aşağıda- ki­lerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getiril­melidir?

A) (:) (-) (,) (.)           B) (-) (“) (.) (“)             C) (;) (:) (.) (.)           D)  (:) (“)  (.) (“)

 

Soru 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç nokta (…) yanlış kullanılmıştır?

A)     Yemekten sonra tatlılar, kahveler, meyveler… ikram edildi.

B)      Ev sahibi kesin konuştu: Ya kirayı artıracaktık; ya da…

C)      Neler konuşulmadı ki o akşam: siyaset, spor, maga­zin…

D)      Evdeki sohbetimiz üç ayaklıdır: Biri ben, biri annem, biri de babam…

 

Soru 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)     Son günlerde zamlar arka arkaya gelmeye başladı.

B)      Onunla görüşmeyeli aylar oldu.

C)      Deve kuşu gibi başını kuma sokuyor.

D)      Senin bundan haberin var mı ki?

 

Soru 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A)     O zaman onbir yaşındaydım.

B)      Sanmayınki o bu konuda bilgisiz.

C)      Bizide beraberinde götürmek istedi.

D)      Bizimle gelmeyeceğini babama söylemiş.

 

Soru 11.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazılması ge­reken “-da (-de)” ayrı yazılmıştır?

A)     Diğer arkadaşlar da benimle aynı görüşteydi.

B)     Davranışları da sözleri gibi tutarlı değildi.

C)     Yüzün de her zamankinden farklı bir tebessüm vardı.

D)     Poşetin içine diğerlerini de koyalım.

 

Soru 12.  Aşağıdakilerin hangisinde kısaltmaların yazımıyla il­gili bir yanlışlık vardır?

A)           Bu dergi, TÜBİTAK’ın desteğiyle çıkıyor.

B)           Kırtasiyemizde UNICEF’in hazırlattığı kartlar da var.

C)           Teknisyen olan kardeşim, MTA’da çalışıyor.

D)          İTÜ’nin bahar şenlikleri çok görkemliydi.

 

Soru 13.  Sende git, sende unut, kimler unutmadıki…         

Bu dizede kaç yazım yanlışı yapılmıştır?

 A)   1               B) 2                C) 3               D) 4

 

Soru 14.  Aşağıdakilerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?

A)     Bu konuyu A’dan Z’ye hepimize öğretmişti.

B)      1980’li yılların en önemli gazetecisiydi.

C)      Sınavda, Türkçe’den zor soru gelmedi.

D)      Biz, daha çok Fatih’ler yetiştireceğiz, dedi.

 

Soru 15.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” nin yazımı yanlıştır?

A)     Barajdaki su seviyesi düşmeye başlamış.

B)      Sınıftakiler oldukça korkmuşlardı bu durumdan.

C)      Bilmemki bu parayı kimden bulsak.

D)      Bize çok kızmış, ne ki biraz gecikmişiz.

 

Soru 16.  Dergi, yasa, yapıt, gazete adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uy­mayan bir kullanım vardır?

A)     1950 yılında yayın hayatına başlayan Hisar adlı dergi, uzun yıllar varlığını sürdürmüştür.

B)     Cengiz Aytmatov’un Cemile adlı  hikayesi, birçok ödül almıştır.

C)      Edebiyat ve Eleştiri’nin bütün sayılarını aldım.

D)      Meclis, Türk Ceza kanununda değişiklikler yaptı.

 

Soru 17.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)     Onlarla öğleden sonra Harput’ta buluşacağız.

B)      Öğretmenimiz Ömer Bey, Çanakkaleliymiş.

C)      Durumu Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazıyla bildirdik.

D)     Birinci Dünya savaşında birçok kayıp vermiştik.

 

Soru 18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı var­dır?

A)     Bağrımı delmeye taş yetmez, dedin.

B)     Buymuş oyun, gerisi yanlız çelik çomakmış.

C)      Gönlümü put sanıp da kıran kim?

D)      Ateşten zehrini tattım bu okun.

 

Soru 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik eylemlerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A)     Kurallara uymayanları öğretmen ikaz etti.

B)      Sanık, bütün suçlamaları reddetti.

C)      Ödevlerini hazırlarken sana yardım ederim.

D)      Bu kadar aceleci olma, birazcık sabır et.

 

Soru 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama ve yazım yanlışı yoktur?

A)     Bir takım meyvelerin sadece Güney Afrika’da yetiştiği doğru mudur?

B)      Birtakım meyvelerin sadece Güney Afrikada yetiştiği doğru mudur?

C)      Birtakım meyvelerin sadece güney Afrika’da yetiştiği doğru mudur?

D)      Birtakım meyvelerin sadece Güney Afrika’da yetiştiği doğrumudur?

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.