Custom Search

Marşlar

10 Şubat 2013

MARŞLAR

İSTİKLAL MARŞI

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O, benim milletimin yıldızıdır, parlayacak,
O, benimdir; o, benim milletimindir ancak!
 
Çatma kurban olayım, çehreni ey nazlı Hilal,
Kahraman ırkıma bir gül!.. Ne bu şiddet bu celal?
Sana olmaz, dökülen kanlarımız sonra helal.
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.
 
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;
Hangi çılgın, bana zincir vuracakmış? Şaşarım.
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
 
Garb’ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim, iman dolu göğsüm gibi, serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar?
 
Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
 
Bastığın yerleri ,,toprak” diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme yazıktır atanı,
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.
 
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin, tek vatanımdan beni dünyada cüda.
 
Rühumun senden, İlahî şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli,
Bu ezanlar – ki şehadetleri dînin temeli –
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
 
O zaman vecd ile bin secde eder – varsa – taşım;
Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır, rüh-u mücerred gibi yerden na’şım!
O zaman yükselerek Arşa değer, belki başım!
 
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı Hilal!
Olsun artık dökülen kanlanırım hepsi helal!
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağınım hürriyet,
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.
  
Söz: Mehmet Akif Ersoy / Müzik: Zeki Üngör
 

DAVA MARŞI

İmansız zümreyi yokluk kemirir
Ezelden, ebede her var bizimdir..
Kanundur zamanı, zaman devirir
Zamanın kuşandığı yer var bizimdir..
 
Bu dava özüdür İslamiyet’in
Bu dava güneşi mazlum milletin
Bu dava her şeyden her şeyden çetin
Bu yolda dert zulüm, gurbet bizimdir..
 
Azmimiz kırılmaz kederle, yasla
Ezelden, ebede her var bizimdir..
Ölümden, fenadan korkmayız asla
Ölümün öldüğü yer var bizimdir..
 
Bu dava özüdür İslamiyet’in
Bu dava güneşi mazlum milletin
Bu dava her şeyden her şeyden çetin
Bu yolda dert zulüm, gurbet bizimdir..

Söz:Seyyit Ahmet Arvasî Müzik: Ozan ÜNAL

FETİH MARŞI

Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek
Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek.
Kerpetenlerle sürun dişleri sökülecek.
Yürü hala ne diye oyunda, oynaştasın
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın.
 
Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden;
Senin de destanım okuyalım ezberden
Haberin yok gibidir taşıdığın değerden.
Elde sensin dilde sen, gönüldesin baştasın
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın.
 
Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini;
Göster: kabaran sular nasıl yıkar bendini
Çocuk görme, hor görme delikanlım kendini
Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın;
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın.
 
 Bu kitaplar Fatih’tir; Selim’dir; Süleyman’dır
Şu mihrap Sinanüddin; şu minare Sinan’dır
Haydi artık uyuyan destanım uyandır.
Bilmem, neden gündelik işlerle telaştasın?
Kızım sen de Fatih’ler doğuracak yaştasın.
 
Delikanlım, işaret aldığın gün atandan,
Yürüyeceksin; Millet yürüyecek arkandan
Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan.
Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştansın;
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın…
 
Bırak, bozuk saatler yalan yanlış işlesin
Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın
Yürü arslanım! Fetih hazırlığı başlasın!
Yürü hala ne diye kendinle savaştasın?
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın.

Söz: Arif Nihat Asya Müzik: Yıldırım Gürses

KARADENİZ MARŞI

Çırpınırdın Karadeniz bakıp Türk’ün bayrağına
Ah ölmeden bir görseydim, düşebilsem ayağına.
 
Ayrı düştüm dost elinden, yıllar var ki çarpar sinem,
Vefalı Türk gelir yine, kurban Türk’ün bayrağına.
 
Sırmalar taksam koluna, inciler dizsem yoluna
Fırtınalar dursun yana , yol ver Türkün bayrağına.
 
Hamiyetli öz Türk kanı, bak hiç bitmez onun şanı
Kazbek oldu ilk kurbanı, selam Türkün bayrağına.
 
Türk elinden esen yeller, sana şimdi selam söyler
Olsun bütün Kafkas eller, kurban Türkün bayrağına.

Müzik: Üzeyir Hacıbeyli

GENÇ OSMAN

Genç Osman dediğin bir küçük uşak,
Beline bağlamış ibrişim kuşak…
Askerin içinde birinci uşak
Allah, Allah deyip geçer Genç Osman!.
 
Bağdat’ın içine girilmez yastan…
Her ana doğurmaz böyle bir aslan
Kelle koltuğunda geliyor Kars’tan
Allah, Allah deyip geçer Genç Osman!.
 
Bağdat’ın kapısın Genç Osman açtı,
Düşmanın cümlesi önünden kaçtı!..
Kelle koltuğunda üç gün savaştı
Allah, Allah deyip geçer Genç Osman!.

Söz: Anonim Müzik:Anonim

PLEVNE MARŞI

Tuna nehri akmam diyor
Etrafımı yıkmam diyor
Şanı büyük Osman Paşa
Plevne’den çıkmam diyor.
 
Düşman Tuna’yı atladı
Karakolları yokladı
Osman Paşa’nın kolunda
Beşbin top birden patladı.
 
Kılıcımı vurdum taşa
Taş yarıldı baştan başa
Şanı büyük Osman Paşa
Askerinle binler yaşa.

Söz: Anonim Beste: Mehmet Ali Bey

ÇANAKKALE MARŞI

Çanakkale içinde aynalı çarşı
Anne ben gidiyom düşmana karşı
Of, gençliğim eyvah!.
 
Çanakkale içinde bir uzun selvi
Kimimiz nişanlı, kimimiz evli
Of, gençliğim eyvah!.
 
Çanakkale içinde bir dolu testi
Anneler babalar ümidi kesti
Of, gençliğim eyvah!.
 
Çanakkale içinde vurdular beni
Ölmeden toprağa verdiler beni
Of, gençliğim eyvah!.

Söz: Anonim Müzik: Destancı Mustafa

DAĞ BAŞINI DUMAN ALMIŞI

Dağ başını duman almış,
Gümüş dere durmaz akar
Güneş ufuktan şimdi doğar,
Yürüyelim arkadaşlar.
 
Sesimizi yer, gök, su dinlesin;
Sert adımlarla her yer inlesin.
 
Bu gök, deniz nerede var,
Nerede bu dağlar, taşlar.
Bu ağaçlar, güzel kuşlar,
Yürüyelim arkadaşlar.
 
Sesimizi yer, gök, su dinlesin;
Sert adımlarla her yer inlesin.
 
Her geceyi güneş boğar,
Ülkemizin günü doğar;
Yol uzun da olsa ne var,
Yürüyelim arkadaşlar.
 
Sesimizi yer, gök, su dinlesin;
Sert adımlarla her yer inlesin.

Güfte: Ali Ulvi ELÖVE Güfte: Felix KORLİN

ESTERGON KALESİ

Estergon kalesi su başı durak,
Kemirir içimi bir sinsi firak,
Gönül yar peşinde, yar ondan ırak.
 
AkmaTuna akma, ben bir dertliyim,
Yar peşinde koşar kara bahtlıyım.
 
Estergon kalesi su başı kaya,
Kemirir gönlümü aşk denen bela,
Çektiğim! hoş gör, gel etme cefa.
 
Akma Tuna akma, ben bir dertliyim,
Yar peşinde koşar kara bahtlıyım,
 
Estergon kalesi su başı hisar,
Baykuşlar çağrışır, bülbüller susar,
Kafir bayrağım burcuna asar.
 
Akma Tuna akma, ben bir dertliyim,
Yar peşinde koşar kara bahtlıyım.
 
Estergon kalesi su başı kale,
Göklere ser çekmiş burçları hele,
Biz böyle kaleyi vermezdik ele.
 
Akma Tuna akma, ben bir dertliyim,
Yar peşinde koşar kara bahtlıyım.
 

SİVASTOPOL MARŞI

Sivastopol önünde yatan gemiler
Atar nizam topunu, yer gök iniler
Yardımcıdır bize kırklar, yediler
 
Aman padişahım izin ver bize,
Zafer haberini verelim size.
 
Sivastopol önünde sıra sıra söğütler,
Oturmuş binbaşı asker öğütler,
Askere gidiyor babayiğitler.
 
Aman padişahım izin ver bize,
Zafer haberini verelim size.
 
Sivastopol önünde bir dolu testi,
Testinin üstünde sam yeli esti,
Analar babalar umudun kesti.
 
Aman padişahım izin ver bize,
Zafer haberini verelim size.

Beste: Rıfat Bey

ALAY MARŞI

Annem beni yetiştirdi
Bu vatana yolladı
Al sancağı teslim etti
Allah’a ısmarladı
 
Yastığımız mezar taşı
Yorganımız kar olsun
Biz bu yoldan döner isek
Namus bize ar olsun

Beste: Rıfat Bey

AKDENİZ MARŞI (GELİBOLU MARŞI)

Yaslı gittim şen geldim
Aç koynunu ben geldim
Bana bir yudum su ver
Çok uzak yoldan geldim
 
Irmaklar gibi taştım
Yalçın kayalar aştım
Hakk’a şükürler olsun
Geldim sana ulaştım
 
Deniz deniz Akdeniz
Suları berrak deniz
Karşımda yar ağlıyor
Gideyim bırak deniz
 
Açıldı kala yolu
Göründü Gelibolu
Bırak beni gideyim
Orası yasla dolu

Güfte: Leyla SAZ Beste: Samih RİFAT

ESKİ ORDU MARŞI

Ceddin deden, neslin baban
Hep kahraman Türk Milleti
Orduların pek çok zaman
Vermiştiler dünyaya şan..
 
Türk Milleti Türk Milleti
Aşk ile şev milliyeti
Kahret vatan düşmanını
Çeksin o melun zilleti

Beste; Ali RIZA BEY

TEKBİR VE CENK MARŞI

Rahim Allah, Kerim Allah
Rahim Allah, Kerim Allah
Rahim Allah, Kerim Allah
 
Ey şanlı ordu, ey şanlı asker
Haydin gazanfer, umman-ı safder
Bir elde kalkan, bir elde hançer
Serhadde doğru ey şanlı asker
 
Deryada olsa her şey muzaffer
Dillerde tekbir Allahu ekber
Allahu ekber Allahu ekber
Ordumuz olsun daim muzaffer
 
Rahim Allah, Kerim Allah
Rahim Allah, Kerim Allah
Rahim Allah, Kerim Allah

Beste: İsmail HAKKI BEY

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE

Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor
Bir hilal uğruna Yarab ne güneşler batıyor
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker
Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi
Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın
Gömelim seni tarihe desem sığmazsın
Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber
Sana kucağım açmış duruyor Peygamber

Güfte: Mehmet Akif ERSOY Beste: Sadettin KAYNAK

KURTULUŞ İSLAM’DADIR

Bilmeyen hüsrandadır
Kurtuluş İslam’dadır..
Tek kurtuluş ondadır
Kurtuluş İslam’dadır..
 
Dinsiz insan canîdir
Her şey yalan, fanîdir
Cenab-ı Hak Ganîdir
Kurtuluş İslam’dadır..
 
Bu milletin ağrısı
İslam’ın hak çağrısı
Parolanın doğrusu
Kurtuluş İslam’dadır..
 
Tüm libaralist otlar
Kemalist bürokratlar
Devlet yöneten zatlar
Kurtuluş İslam’dadır..
 
Aşık ÜNAL’ın sözü
Gücendirmesin sizi
Tebliğ ediyor bizi
Kurtuluş İslam’dadır..

Söz-Müzik: Ozan ÜNAL

VAHDET TÜRKÜSÜ (Birlik Marşı)

Doğudan batıya bir bütün vatan
Bu vatan bizimdir, bu devlet bizim..
İslam ülküsüyle kavrulup tüten
Bu vatan bizimdir, bu devlet bizim..
 
Vatan bizimdir, devlet bizimdir!.
Bir bütün olun, ebed bizimdir!..
 
Vatan birliğinin özü imandır
Birleşin mü’minler haydi zamandır
Bugün vahdet günü, bugün o andır
Bu vatan bizimdir, bu devlet bizim..
 
Vatan bizimdir, devlet bizimdir!.
Bir bütün olun, ebed bizimdir!..
 
Aşık ÜNAL söyler; vahdet günüdür
Birlikte yaşama, zahmet günüdür
Hakk’ın bahşettiği rahmet günüdür
Bu vatan bizimdir, bu devlet bizim..
 
Vatan bizimdir, devlet bizimdir!.
Bir bütün olun, ebed bizimdir!..

Söz-Müzlk: Ozan ÜNAL

İSLAM YOLUNDA

İman île yoğruludur harcımız
Bir gün ışıyacak dava burcumuz
Mücadele etmek kulluk borcumuz
İslam yolunda
Vatan yolunda
Millet yolunda
Hizmet yolunda…
 
Müslümanlık ruhu mayamız bizim
İman ile ilim ziyamız bizim
Yüceliş, yükseliş gayemiz bizim
islam yolunda
Vatan yolunda
Millet yolunda
Hizmet yolunda…
 
Yapılmak gerekir verilen ikrar
Burda rehavete olmaz itibar
Bizleri bekleyen vazifeler var
İslam yolunda
Vatan yolunda
Millet yolunda
Hizmet yolunda…
 
POLATOĞLU, Hakk’ı arayacağız
Biz bu emaneti koruyacağız
Sancak elimizde yürüyeceğiz
İslam yolunda
Vatan yolunda
Millet yolunda
Hizmet yolunda…  

Söz-Müzik:Ozan Yusuf POLATOGLU

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.