2012 – 2013 Edebiyat Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

4 Eylül 2012

Ekteki Dosyaların İçeriklerinden Bir Kısmının  Görünümü:

2012 – 2013 Edebiyat Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı (Mehmet COŞKUN)

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GAZİ OSMAN PAŞA LİSESİ SENE BAŞI EDEBİYAT GRUBU DERSLERİ 1. ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

GÜNDEM MADDELERİ:

1. Açılış, Yoklama  ve seçimler,

2. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 2012-2013  eğitim – öğretim yılı çalışma takviminin incelenmesi.

3.Zümre toplantılarıyla ilgili mevzuatın incelenmesi, (Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği-Md:15, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği-Md:36)

4. Merkez llçe Zümre Öğretmenler Başkanları Kurulu 1. Toplantısında alınan kararların incelenmesi.

5. 2487 sayılı Tebliğler Dergisi’nden Milli Eğitimin Genel Amaçları’nın okunması, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun incelenmesi, 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’ndeki Atatürkçülük konularının incelenmesi

6. Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım müfredatlarının (2575 Sayılı TED) ve 15.08.2011 TARİH ve 114 sayılı Ortaöğretim Dil ve Anlatım Dersi ile Türk Edebiyatı Dersi (9-12. Sınıflar) Öğretim Programlarında Değişiklik Yapılması konulu T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı kararının incelenmesi

7. Dil ve Anlatım ve Türk Edebiyatı Derslerinin Özel ve Genel Amaçlarının Okunması

8. 2011-2012  yılının zümre kararlarının gözden geçirilmesi

9. Takip Edilecek Ders Kitapları ve derslere kaynaklık edecek yardımcı kaynaklar,

10. 2551ve 2575 sayılı Tebliğler Dergisi’ndeki yıllık planlarla ilgili yönergenin incelenmesi ve ünitelendirilmiş yıllık planlar ile ders planlarının hazırlanması ile ilgili esaslar,

Dosyanın Tamamını İndirmek İçin Tıklayın Lütfen

 

2012 – 2013 Edebiyat Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………… LİSESİ SENE BAŞI EDEBİYAT GRUBU DERSLERİ

1. ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve yoklama.  Zümre Başkanının ve yazmanının seçilmesi.

2. Bir önceki yıla ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması.

3.2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılındaki edebiyat grubu ders başarılarının değerlendirilmesi.

4. 2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Eğitim Bölgesi edebiyat grubu il zümre tutanağının ve Zümre Başkanlar Kurulu tutanağını incelenmesi.

5. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 15.08.2011 Tarih ve 114 Sayılı kararının incelenmesi.(14.08.2011 Tarih ve 114 Sayılı Karar.Türk Edebiyat, Dil ve Anlatım derslerinin değişen müfredatı)

6.Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları, dersin programında belirtilen amaçların/hedeflerin ve açıklamaların okunarak, plânlamanın bu doğrultuda yapılması; (1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu)

7. “Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi” (2104 Sayılı TD) ile “Öğretim Programlarında Yer Alması Gereken Atatürkçülükle İlgili Konular” ve bunların plânlanması; (2488 sayılı Tebliğler Dergisi)

8. Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım derslerinin amaçlarının incelenmesi.

9. Programda belirtilen hedef ve davranışlar/kazanımlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem-tekniklerinin belirlenmesi;

10. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı çalışma takviminin incelenmesi, müfredat doğrultusunda konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması ve ünitelendirilmiş yıllık-ders plânlarının hazırlanması durumlarının görüşülmesi; (Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge – 2551 ve 2575 Sayılı Tebliğler Dergisi)

11. Diğer zümre öğretmenleriyle yapılabilecek iş birliği esasları,

12. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, öğretim programlarına yansıtılmasını sağlayıcı kararların alınması,

Dosyanın Tamamını İndirmek İçin Tıklayın

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yeni Site