2012 LYS Edebiyat Soruları ve Cevapları

23 Haziran 2012

Ekteki Dosyanın İçeriğinden Bir Kısmının Görünümü:

2012 LYS Edebiyat Soruları ve Cevapları

 

1.    Hızla artan iletişim olanakları sayesinde bilgiye kolayca erişebiliyoruz. Bu yolla bilgi dağarcığımız zenginleşiyor. Peki, gelecekte en başarılı işleri en çok bilgi sahibi olan lar mı yapacak? Bu soruya “Elbette hayır.” diyeceğiz. Çünkü geleceğin başarılı insanları bilgice zengin olanlardan çok, şunları yapabilen kişiler arasından çıkacaktır: bilgiyi analiz etmeiçinde bulunduğu koşullar değiş

                                                           I                                II
tiğinde bunlara uyum sağlayabilmeküresel nitelikli konularda uzmanlarla iş birliği 
III

yapabilmeçeşitli bakış açılarını göz önünde bulundurma ve düşüncelerini

                                                    IV                                                             V
nesnel verilere dayandırarak açıklama.

Bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A)  I, öğrendiklerini inceleyip açıklayarak sonuca bağlama
B)  II, karşılaştığı yeni durumlara ayak uydurabilme
C)  III, uluslararası alanda ortak çalışmalarda yer alma
D)  IV, farklı görüşleri dikkate alma
E)   V, karşısındakinin sezme ve kavrama yetisini geliştirme

2.    “Günümüzde yapılan yeni araştırmalar, gözlemler sonunda eğitim anlayışı da değişmiştir.”
Söz konusu değişimin anlatıldığı bir parçadan alınan aşağıdaki cümlelerin hangisiyle, ayraç içinde verilenler arasında anlamca bir ilişki yoktur?
A) “Ne biliyorsun?” yerine “Daha neleri bilmek istersin?” diye sorar. (Yeni bilgiler kazandırma)
B) Çağın gereklerine uygun bir donanım ister. (Söylenenleri düşünmeden, olduğu gibi benimseme)
C)  Kalıplaşmış programlardan farklı olarak öğrencilerin gereksinimlerini, ilgi alanlarını olabildiğince öne çıkaran bir yol izler. (Bireysel özellikleri önemseme)
D)  “Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği”ni öğretir. (Bilgi edinme sürecini sınırlamama)
E) Bilgiyi ve deneyimleri somut, gerçek örneklere bağlayarak aktarır. (Bilinenleri hayatla ilişki kurarak gösterme)

3.   
(I) Yaşamın özüne ayna tutan çağdaş öyküler, eskiden yazılanların çoğundan farklı olarak öykülemeden çok, göstermeye; anlatmadan çok, sezdirmeye başvurur.
(II) Anlatıcı, bir kişide herkesi görmeye ve göstermeye çalışırken geleneksel anlatıcılardan farklı olarak dili, bütün çağrışım değerlerini hesaba katarak kullanır.
(III) Kısa, özlü ve özgün yapısı, yoğunluklu anlatımıyla okuyucunun ilgisini çekecek bu öykülerde düz bir anlatım kullanılır.
(IV) Bu yönden, çağdaş öyküyle şiir arasında oylum açısından bir benzerlik kurulabilir.
(V) Bu nedenle eksiltili anlatıma en çok çağdaş öykülerde yer verilir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?
A) I.            B) II.           C) III.         D) IV.        E) V.

Dosyanın Tamamını İndirmek İçin Tıklayın

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Batı Edebiyatı Altın Bilgiler
Yeni Site