9. Sınıf Dil ve Anlatım Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri

1 Kasım 2012

Ekteki Dosyanın İçeriğinden Bir Kısmının Görünümü:

9. Sınıf Dil ve Anlatım Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri (İsmail Şekeroğlu)

GÜZEL SANATLAR

 

İşitsel (Fonetik) Sanatlar               Görsel (Plastik) Sanatlar              Dramatik (Ritmik) Sanatlar

Müzik                                                                 Mimari                                              Tiyatro

Edebiyat                                                           Resim                                                Dans

                                                                              Heykel                                               Sinema

                                                                              Hat                                                     Bale

                                                                                                                                           Opera

 Edebiyat: Duygu ve düşüncelerin söz ya da yazıyla etkili ve güzel bir biçimde anlatılması sanatına edebiyat denir. Edebiyat, sözcüğü Arapça ‘’edep’’ sözcüğünden türemiştir. Edebiyat sözcüğü ilk kez Tanzimat döneminde Şinasi tarafından kullanılmıştır. Şinasi’den önce nazım ve nesir türlerindeki eserlere ‘’şiir ve inşa’’ denilmekteydi.

 Metin: Bir yazıyı şekil, anlatım ve yazım özellikleriyle oluşturan kelimelerin tamamına metin denir.

Edebî Eser (Edebi Metin):

İnsanın duygu ve düşüncelerini; özlem ve dileklerini estetik ölçüler içinde anlatan ve okuyucuda güzellik duygusu yaratan dil ürünlerine edebî eser(metin) denir.

Özellikleri:

  • Edebî eser okuyanı etkilemelidir.
  • Anlatımı güzel, düşüncesi sağlam ve özlü olmalıdır.
  • Konusu; ait olduğu toplumun ve yazıldığı dönemin özelliklerini yansıtmalıdır.
  • Eser zamanın süzgecinden geçtikten sonra  toplumca anlaşılıp beğenilmelidir.
  • Duygu ve düşünceler belli bir edebî türe uygun olarak anlatılmalıdır.
  • Eser estetik ölçüler içinde , belli bir sanat anlayışıyla yazılmalıdır.

Dosyanın Tamamını İndirmek İçin Tıklayın

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yeni Site