Edebiyat Boşluk Doldurma Uygulama (Tüm Edebiyat Konuları)

23 Haziran 2012

Ekteki Dosyanın İçeriğinden Bir Kısmının Görünümü:

Edebiyat Boşluk Doldurma Uygulama (Tüm Edebiyat Konuları)

EDEBİ BİLGİLER

1. Türk edebiyatının milli ölçüsüne ……….… adı verilir.

2. Tevfik Fikret’in hece ölçüsünü kullandığı şiir kitabının adı ……………’dir.

3. Şiirde anlam bütünlüğü taşıyan en küçük parçaya ……….. adı verilir.

4. Batıdan alınan ve ilk defa Servet-i Fünun döneminde kullanılan nazım biçimleri şunlardır:…………………………………………………………………..

5. Türklerin Divan edebiyatına kazandırdığı nazım şekilleri ……….… ve ………..…’dur.

6. Tek dörtlükten oluşan, Divan edebiyatına Fars edebiyatından geçmiş olan ve kendine özgü 24 kalıbı olan nazım şekline ………… adı verilir.

7. Tuyuğ denilince akla ilk gelen Divan edebiyatı sanatçımız ……………………..…’dir.

8. Nefeslerinde insan sevgisini dile getiren, “Gelin canlar bir olalım.” felsefesiyle şiirler yazan Halk edebiyatı ozanımız ………………………’dır.

9. Tanzimat döneminden önce, Divan edebiyatında hikâye ve roman türünün yerini tutan nazım şekline ……………… adı verilir.

10. “Merhametli bir peri \ Isıtır sanki yeri” dizelerinde …………… uyak vardır.

11. “a-b-b-a” diziliş ile oluşan uyak örgüsüne ………….. adı verilir.

12. Çoban yaşamını karşılıklı konuşmalarla anlatan pastoral şiire …………….. denir.

13. Abdülhak Hamit’e ait olan “Sahra” adlı şiir ….………. türde yazılmıştır.

14. “Kuşlar konar dallara / Yıldızlar inci göllere” dizelerinde ………..…………… uyak vardır.

15. “Ne arzum, ne emelim / Yaralanmış bir elim” dizelerinde ……… eki redif olarak kullanılır.

16. Düz, sarmal ve çapraz kafiye şekilleri …………dan Türk edebiyatına geçmiştir.

17. Felsefi ve toplumsal konuların işlendiği ve beyit nazım birimi ile oluşan nazım şekline ………… denir.

18. “Çöle sürdüm atımı \ Gidişim ok atımı” dizelerindeki …………… uyak vardır.

19. Ölen bir kişi için yazılan Divan şiiri türüne …………… adı verilir.

20. Savaş, yiğitlik gibi konuları işleyen; esnaf, bekçi, deprem gibi çeşitleri olan en uzun Aşık edebiyatı nazım şekline ………..… adı verilir.

21. Kasidede “şairin kendini övdüğü” bölüme ………….… adı verilir.

Dosyanın Tamamını İndirmek İçin Tıklayın

Ayrıca şuna da bakınız:  Edebiyat Boşluk Doldurma Defteri

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Kimdir Bu Etkinliği – Halk Edebiyatı
Yeni Site