Custom Search

Sıfatlar Zarflar Testler

11 Ocak 2013

SIFATLAR-ZARFLAR      

 1.Aşağıdakilerden hangisinde niteleme sıfatı kullanılmamıştır?

A)Kara cahilinden bilginine her insanın bir tarihi görüşü vardır.

B)Bu küçücük kuşları yakalamak günahtır, demediler mi sana?

C)Hangi kahramanlığından dolayı resmini bastılar acaba onun?

D)Çok tutumlu bir insandı, ama evin içinde bolluk olsun isterdi.

E)Oldukça kalın bir kitaptı Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’ı.

  

2.Aşağıdakilerden hangisinde bir ad, birden çok sıfat almıştır?

A)Temiz hava, kendisini toparlayıp yürüyüşe çıkma isteği uyandırdı.

B)Kıvırcık saçlarının lüleleri o yürüdükçe sallanıyor, uçuyordu.

C)Parlak, renkli renkli yanıp sönen havai fişeklerin altında büyülenmiştik.

D)Ağaçların yeşil yaprakları kuru dallarına canlılık vermiş gibiydi.

E)İnsanın bilmediği yollardan akşam vaktinde geçmesi ürkütücüdür.

 

3.

   I.     Bir, iki, üç, dört diye sayacak olursak akşama kadar bitiremeyiz bunları.

   II.   Yazarın kaleme aldıklarının beşi öykü, ikisi roman türünde başyapıtlardı.

   III. Beş kez denedi takla atmayı, ama başaramayacağını düşünüp bundan vazgeçti.

   IV. Üç, beş, yedi tek sayılara; iki, dört, altı çift sayılara örnek olarak verilebilir.

   V.   Yapılan deneme sınavında öğrencilerden yalnızca biri başarısız oldu.

 Yukarıdaki cümlelerden hangilerinde sayı sıfatı kullanılmıştır?

A) I ve IV

B) II ve III

C) III ve IV

D) III ve V

E) IV ve V

  

4. “On beş kişilik küçük çay bahçesindeki bembeyaz şadırvana yayılan rengarenk ışıklar ne güzel.” cümlesinden aşağıda verilenlerden hangisi sıfat değildir?

 A) on beş             B) güzel          C) bembeyaz            D) küçük            E) rengarenk

  

5.  Aşağıdakilerden hangisinde pekiştirme sıfat görevinde kullanılmıştır?

A) Dümdüz görünen deniz, rüzgarın çıkmasıyla dalgalanmaya başladı.

B) Tertemiz akan suyun berraklığından kendini izliyordu Narsis.

C) Gökyüzünden apaçık görünüyordu egzotik ormanın gizemi.

D) Fırtınada uçmamak için şemsiyesine sımsıkı sarılan biriydi.

E) Yapayalnız bir türkü kokuyordu adamın dingin sözleri.

 

6.Aşağıdakilerden hangisinde işaret sıfatı yoktur?

A) Yine gelebilecek miydik bu yerlere bir gün?

B) O tür anlayışlar, kişinin dar görüşlülüğünü yansıtır.

C) Sizden şu türküyü de dinlemeyi çok isterdik.

D) Şu benim en sevdiğim arkadaşlarımdan biridir.

E) Dışarıda bu işlerle uğraşan yüzlerce insan var.

  

7. Aşağıdakilerden hangisinde “bir” sözcüğü asıl sayı sıfatıdır?

A) Bir ilkbahar sabahında denizden yansıyan yakamozu izliyorduk birlikte.

B) Yazık ki, görgülü bir insanın yapacağı şeyler değildi onun bu yaptıkları.

C) Niçin gelişmiş bir şehir merkezine atanmak istemiyordu acaba, diye düşündüm.

D) Sözcükler önemlidir; bazen bir sözcük bile şiirin bütün güzelliğini suya düşürebilir.

E) Kısa bir cümlenin, upuzun cümlelerin bile anlatamayacağı şeyleri anlatabileceği doğrudur.

 

8.

    I-     Çok el, ya yağmaya ya yolmaya…

    II-   Ayı sevdiği yavrusunu hırpalar.

    III- Garip kuşun yuvasını Allah yapar.

    IV-  İşleyen demir pas tutmaz.

    V-    Kara haber tez duyulur.

 Yukarıda numaralanmış atasözlerinden hangisinde niteleme sıfatı yoktur?

A)I       B)II        C)III         D)IV       E)V

  

9.Aşağıdaki cümlelerde renk bildiren sözcüklerden hangisi sıfat değildir?

A) Kırmızı koltukta oturan yazarla söyleşilecekti.

B) Memleket isterim gök mavi, tarla sarı olsun.

C) Kara Yılan Kalesi’nin fotoğrafları çekildi.

D) Kuş, yeşilimsi, geniş kanatlarını çırpıyordu.

E) Kızıl ateşlerde yanan ağaçlardan eser kalmadı.

 

10. Aşağıdakilerden hangisinde adlaşmış sıfat yoktur?

A) Dadaloğlu’dur sürülenlerin sözcüsü.

B) Karacaoğlan’dır güzellerin sevgilisi.

C) Köroğlu’dur yiğidin haykıran sesi.

D) Yunus’tur iyilerin dünyayı algılayışı.

E) Fuzuli’dir aşkın yanan ateşi.

 

11. Aşağıdakilerden hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmamıştır?

A)Bu konuda bana ne kadar yardım edebilirsiniz?

B)Bir dostuyla oturup ona içini dökmeyeli ne kadar yıl oldu?

C)Ne kadar zamanda bitirebilirsiniz bu işleri?

D)İş dünyasında hangi sorunlarla karşılaşacağız?

E) “Nasıl bir gün geçirmek istiyorsun?” diye sordu.

 

12.Aşağıdakilerden hangisinde belgisiz sıfat kullanılmıştır?

A)Tecrübeli elemanlara duyulan ihtiyaç artmakta.

B)Yalnız bir soru sormanıza izin verebilirim.

C)İyi yazarlar, zamanın aşındıramayacaklarıdır.

D)Pişkin suratıyla etrafta kartal gibi dolanıyor.

E)Yorgun bir kalabalık geçiyordu caddeden.

 

13.Aşağıdakilerden hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

 A)Buzlu, keskin bir ses duydum ansızın.

B)Apaydınlıktı gökyüzü bulut kümeleriyle.

C)Sıcak ıhlamur içti, boğazını yumuşatmak için.

D)Tarihin kara sayfaları arasında anılacaktır bu.

E)Masanın örtüsü bir parlak kumaştan yapılacaktı.

  

14.Aşağıdaki fiilimsilerden hangisi sıfat görevinde kullanılmamıştır?

A)Sakalı uzamış bir ihtiyar dervişleri düşündürürdü ona.

B)Gidilecek yerler o kadar çoktu ki işin içinden çıkamadık.

C)Alışılmadık tarzda giyimiyle dikkatleri üzerine çekiyordu.

D)Geldiğini işittim sokağın sessizliği içinden.

E)Çocuğun düştüğü yer ufacık taşlı bir yamaçtı.

 

15.Aşağıdakilerden hangisinde bir ad birden fazla sıfatla nitelenmiştir?

A)Testleri çözmeye hangi dersten başlayalım?

B)Öyle sözleri bugüne kadar çok duyduk biz.

C)Zaman kazanmak istiyorsak öteki yolu kullanalım.

D)Çoğu zaman dertlerini paylaşacak birini ara insan.

E)Her yeni ve yaşaması gün, olgunlaştırır insanı, meyveyi, hayatı.

 

16.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kullanılan birleşik sıfat ötekilerden farklı oluşturulmuştur?

A)Yeşil alıntılı bilekleri, şarkı söyletir köylü kızlarının.

B)Ahşap görünümlü bir balkon masası alınacaktı.

C)Gözü ela bir çocuk, yıldız yıldız bakar denize.

D)Uzun öykülü hikâyelerdir aslında mesneviler.

E)Sarı yaldızlı döşemeleriyle ne güzeldi yalı.

  

17.Aşağıdakilerden hangisinde türemiş bir sıfat, ad tamlamasını nitelemektedir?

A)İlerlemek, kendimize verdiğimiz bir armağandır.

B)En uzun yolculuklar bile tek bir adımla başlar.

C)Bir erguvan, için için canlı bir alevdir.

D)Islak çimenlerin huzurunu arıyorum ben.

E)Gelmişken birkaç mutfak malzemesi alalım dedik.

  

18. “Kimi zaman sıfat tamlamasına “-lı, -li, -lu, -lü” eki getirilerek birleşik sıfat oluşturulur.”

 Aşağıdakilerden hangisinde bu tanıma uygun bir kullanım vardır?

A)Öğle sonrası çayında komşularını toplayacaktı evinde.

B)Zamanlı zamansız gelişlerinden rahatsız olduk.

C)Bu durumdan zararlı çıkacak olan yine kendisidir.

D)Geniş yüzlü, beyaz dişli ve kısa burunlu bir gençti.

E)Böyle şanslı bir insanın yanında olmak herkese şans getirir.

  

19. “Kimi” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde “Kimi ağaçların dalları suya değiyordu” cümlesindekiyle aynı türde kullanılmıştır?

A)Kimi dinlenmeyi uyumakla karıştırıyor.

B)Kimi elemanlar işinin hakkını vermiyordu.

C)Kimi sadece müzik dinleyerek geçiriyor saatlerini.

D)Benden başka kimi dolandırmış biliyor musun?

E)Konseri dinleyenlerden kimi, şarkılara eşlik etti.

  

20. “Sıfat tamlamasında adla sıfatın yeri değiştirilir, ada bir iyelik eki getirilir ve kurallı birleşik sıfat elde edilir.

Aşağıdakilerden hangisinde bu yolla oluşmuş bir birleşik sıfat kullanılmıştır?

A)Asık suratlı, çatık kaşlı adam, gülmeye başladı.

B)Beyaz şamdanlı bir el, dışarıya doğru uzandı.

C)Pembe yanaklı, güler yüzlü bir çocuk kapıyı açtı.

D)Camı kırık pencereden içeri soğuk hava sızıyordu.

E)İçi aydınlıktı, güney cepheli evi almak daha akıllıcaydı.

 

 CEVAP ANAHTARI

 1. C    2. C    3. C    4. B    5. E     6. D    7. D      8. A     9. B      10. E    11. A      12. E    13. B   14. D     15. E     16. C      17. D      18.  D      19. B        20. D

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.