Custom Search

Şiir Ders Notları

10 Şubat 2013

Ekte ki Dosyanın İçeriğinden Bir Kısmının Görünümü:

ŞİİR DERS NOTLARI

  1. Şiirde Ahenk (Ses ve Ritim)

 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1-      “Ahenk” sözcüğünün taşıdığı anlamı açıklayınız.

2-      Bir nesir parçasını şiir gibi okuyunuz. Metinde ahenk olup olmadığını tartışınız.

3-      Bir şiiri nesre çevirerek şiirle nesir arasındaki farkı tartışınız.

 İNCELEME

 Dua

Ulu Tanrım, şu karanlık yolları,

Bizi sana ulaştıran yollar et!

İhtirasla kilitlenmiş kolları,

Birbirini kucaklayan kollar et!

Muhabbetin gönlümüzde hız olsun;

Güttüğümüz Hakka varan iz olsun,

Önümüzde uçurumlar düz olsun,

Yolumuzda dikenleri güller et!

 

Dalâlette bırakıp da insanı,

Yapma arzın en korkulu hayvanı,

Unutturma doğruldu vicdanı,

Bizi sana lâyık olan kullar et!

Orhan Seyfi Orhon 

  1. Yukarıdaki şiirde Allah’a yalvarış şeklindeki söyleyiş şiirin ses akışı mıdır? Şiiri, sesli okuyarak cevaplayınız.
  2. Şiirin hangi hece ölçüsüyle yazıldığını bulunuz.
  3.  İlk dörtlükte birinci ve üçüncü mısrada yer alan yolları ile kolları arasında yol ve kol sözcükleri se benzerlikleri bakımından hangi ismi alırlar. Aynı işlevi gördükleri için çokluk eki durumundaki “ları”ya ne diyoruz.  Araştırınız.
  4. İkinci dörtlükte ilk üç mısradaki hız, iz ve düz sözcüklerindeki ortak sesler hangileridir. “olsun” sözcüğünün görevi nedir?
  5. Son dörtlükte “insan”, “hayvan”, “vicdan” sözcüklerindeki “an” nasıl bir ses benzerliğidir.  Bu sözcüklerin sonundaki “ı” sesi, bütün isimlerde aynı görevle mi yer almaktadır?

Dosyanın Tamamını İndirmek İçin Tıklayın

Mustafa Tuncel

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.