Custom Search

Tanzimat Edebiyatıyla İlgili Test Soruları – Slayt

29 Ocak 2013

Dosyanın İçeriğinden Bir Bölüm:

TANZİMAT EDEBİYATIYLA İLGİLİ TEST SORULARI

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?

 A)  Batı etkisinde gelişen bir edebiyattır.

B)  Roman, öykü, tiyatro, ve gazete yazıları gibi türlerin  ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir.

C)  Sanatçılar, bu dönemde vatan, ulus, hürriyet gibi toplumsal kavramlara eserlerinde yer vermiştir.

D)  Bu dönemdeki şiirler,biçim olarak yenidir; ancak içerik olarak Divan edebiyatı şiirinin özelliklerini taşır.

E)  Birinci dönem sanatçıları toplumsal konuları işlemiştir.

“Vatan  şairi” olarak da anılan sanatçı Tanzimat dönemi Türk edebiyatının önde gelen isimlerindendir. İyi bir eğitim almıştır.1863’te Tercüme Odası’na giren yazar, orada Şinasi ile tanışmıştır. Şinasi’nin etkisiyle Batı edebiyatına yönelmiş Şinasi Paris’e gidince Tasvir-i Efkar gazetesinin yönetimini üstlenmiştir.  “Vatan Yahut Silistre” adlı oyunu sahnelendikten sonra Magosa’ya sürülmüştür.

 Bu parçada tanıtılan Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

 A)  Abdulhak  Hamit Tarhan         B)  Ziya Paşa       C)  Namık Kemal         D)  Ahmet Mithat Efendi        E)  Ali Bey

Eski edebiyat alışkanlığına hak, adalet, hürriyet vb. siyasal ve sosyal düşünce kavramları getirerek  eski şekille yeni öze ulaşmıştır. “Şiir ve İnşa” makalesiyle halk dili ve şiirini savunmuş, Tanzimat yazarlarının ortak ülküsüne katılmış ve istibdada karşı savaşmıştır.

 Bu parçada tanıtılan Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

 A)  Namık Kemal

B) Abdulhak  Hamit Tarhan

C)  Ziya Paşa

D) Ahmet Mithat Efendi

E)  Ali Bey

Aşağıdaki eserlerden hangisi Namık Kemal’e ait bir eser değildir?

A)  İntibah

B) Zavallı Çocuk

C) Cezmi

D)  Gülnihal

E)  Zafername

Etiketler:

Yorumlar

  1. muhsin sena dedi ki:

    Soruların cevapları tıklamayla ilgili şıkka gelseydi çok daha güzel olurdu hocam.