Custom Search

11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

4 Nisan 2013

11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

1.Metin:

Dekor:Küçük bir köy evinin avlusu.

                Geride:Avlunun sokak duvarı,bu duvardan sokağa açılan, tahtadan tek kanatlı, avlu kapısı.Kapı,ipi dışarıdan çekilen mandalla kapatılmıştır.Yanda,kapının demir kolu sarkar.

                Solda:Evin, kaba taştan örülmüş, sıvasız ön cephesi.Öne doğru evin giriş kapısı,kapının yanına yetiştirilmiş bir asma, kapının üstünden başlayarak geniş bir çardak halinde, boylu boyunca evin ön cephesini gölgeler.(…)

                Sağda ahır ile samanlığın kapısı,öne doğru bir ev fırını.Fırının önünde kuru bağ çubukları yığını.

                Ortada:Kuyu. Yaz ortaları. Akşamüstü.

                Perde açıldığı sırada sahne boştur. (…)

                Evin küçük oğlu Halil üç yıllık cezasını tamamlamadan hapisten kaçar.Köye, evlerine gelir.Avludaki fırının içine saklanır.O sırada bir bekçi ile jandarma onbaşısı Halil’i almaya gelirler.Bulamazlar.Fırının içine bakacakken Ana’nın elinde kibritle fırına yaklaştığını ve çubukları ateşlediğini görürler.

                ANA(Yavaşça)-Halil, çık oğlum gittiler…Çık seni göreyim.(Hareketlerine bir çabukluk gelmiştir.Fırının ağzından çubukları çeker alırken)Yüreğim yerinden oynadı.Çubukların kımıldadığını gördüm anladım.(Halil fırından çıkar, sarılırlar)Oğlum, Halil’im, yavrum.

                HALİL-Anam, tatlı anam…

                ANA-Sağ salimsin çok şükür, her yanın sağlam şükür…

                HALİL-Beni bağışla ana…(…)

2.Metin:

Mekan: Gelin odası… Arka planda yatak, oda genişçedir. Sahneye iki taraftan da giriş yapılabilir. Kapının biri selamlığa açılır. Odada Müştak Bey ve Hikmet Efendi ayaküstü konuşmaktadırlar.

Altıncı Sahne

Müştak Bey, Ziba Dudu,Habbe Kadın, Ebullaklaka,Batak Ese, Mahalleli

(…)MÜŞTAK BEY-Alamam efendim,Bunda bir yanlışlık var, zira bana nikah ettikleri kız bu değildir, bunun küçüğüdür.Ben onu isterim.

EBULAKLAKA-Hayır, sana nikah ettiğim büyük kızdır.

MÜŞTAK BEY-Değildir.

EBULAKLAKA-Vay!Sen beni de yalancı çıkarıyorsun haa ? Bu ne yüzsüzlüktür.

BATAK ESE- Efendi, biliyo musunuz ki ben bunun daha elerini bilürün..Durun size deyivereyin.Ben bekçi olduğumdan içün geceleri mahallede dolanurken buna çat pat çak sokak ortasında ırast geliyorun. Bir kere kendiceğine nereden geliyorsun diye soracak oldum,bana ne garşuluk verse eyü , taratordan geliyon,  demesün mü?Bu beni masharalığa alma değül de ne demektir. Bakın şu ahmağa!..

MÜŞTAK BEY-Vay ferasetli adam vay!…

BATAK ESE-Feres atlı adam sensin. Terbiyesiz, bana kotu laf söyleyip durma.Şimdi sana kotu laf demeyü gösterürün.(…)

1-a)Yukarıdaki tiyatro metinlerini içerikleri bakımından karşılaştırınız(6p)…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

b)Yukarıdaki metinleri, zaman, mekan, dekor tanıtımından hareketle  sahne tekniği bakımından karşılaştırınız(14p)…..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c) 2. Metinde altı çizili bölümde Tanzimat tiyatrosu ile ilgili hangi özelliklere ulaşılabilir?Yazınız.(10p) ……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                                                Behçet GÜRBÜZ

>> Soruların tamamını indirmek içinburayatıklayın.

 Yazılı Soruları Sayfasına Gitmek İçin buraya tıklayın 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.