Custom Search

Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı Dersleri Kazanımları

26 Ocak 2013

Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

Öğretmenin Açıklaması;

Sevgili Arkadaşlar,

Bu klasörlerdeki çalışmalar, bizim sınav sorularını hazırlarken istifade etmemize, hatta her sınıfa (veya her öğrenciye) bir tane olacak şekilde dağıtılıp öğrencilerin de o ünitelerde hangi kazanımları öğrenmeleri gerektiğini anlamalarına yardımcı olacaktır. Yıllık planlarımızı hazırlarken de bu klasörlerdeki bilgilerden istifade edebilirsiniz.

Bu kazanımların müfredat kitabında olduğunu biliyorum; ancak müfredat kitabı veya yıllık planlar her zaman yanımızda olmayabiliyor. Yukarıdaki çalışma bu hantallığı biraz olsun gidermeyi amaçlamaktadır. Bütün öğretmen arkadaşlarımın istifade edebilmesi dileğiyle…

                                                                                  Musab ARSLAN

                                                                       Beşikdüzü İMKB AÖL

 BİLGİ PAYLAŞILDIKÇA GÜZEL ve DEĞERLİDİR.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE YER ALAN TEMEL FİKİRLERİ KAPSAYAN BAZI KONULAR
• Güzel sanatlar
• Milletlerin tanınmasında güzel sanatların rolü

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE YER ALAN TEMEL FİKİRLERİ KAPSAYAN BAZI KONULAR
• Akılcılık ve bilime verilen önem
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE YER ALAN TEMEL FİKİRLERİ KAPSAYAN BAZI KONULAR
 Basın hürriyeti
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE YER ALAN TEMEL FİKİRLERİ KAPSAYAN BAZI KONULAR
 Türkçenin yaşayan ve zengin bir dil olma özelliği
 Milli kültürümüzün korunmasında dilin önemi
ATATÜRK İLKELERİ
• Cumhuriyetçilik ilkesi
• Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri (Gücünü milletten alması, egemenliğin millete ait olması, insan haklarına saygılı olması, Atatürk milliyetçiliğine bağlı olması, demokratik olması, laik olması, sosyal ve hukuk devleti olması, millî ve üniter devlet olması
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE YER ALAN TEMEL FİKİRLERİ KAPSAYAN BAZI KONULAR
• Çağdaşlaşma ve Uygarlık
ATATÜRK İLKELERİ
• Milliyetçilik ilkesi
• Millî birlik ve beraberliğin anlam ve önemi
ATATÜRK İLKELERİ
• Cumhuriyetçilik ilkesi
• Cumhuriyetçiliğin Türk toplumuna sağladığı faydalar
• Laiklik ilkesi
• Dinî istismar ve taassup konularında Atatürk’ün düşünceleri
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ
• Atatürkçülüğün nitelikleri
ATATÜRK İLKELERİ
• Laiklik ilkesi
• Laikliğin Türk toplumuna sağladığı faydalar
• Din ve vicdan hürriyeti
• Kanun önünde eşitlik
• Çağdaşlaşma
• Toplumsal barış ve huzuru sürekliliği sağlama
• Millî birlik ve beraberliği güçlendirme
• Atatürk ilkelerine sahip çıkmak ve devamlılığını sağlamak

YUKARIDAKİ DOKÜMANIN DEVAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı  Dersleri Kazanımları

Musab ARSLAN

Dosya Deposu Sayfasına Dön

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yeni Site