Custom Search

11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı – Taylan TATLI

20 Şubat 2013

Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

MUKADDİME
Mademki toplum içinde yaşayan halk bunca kanunla sorumludur, elbette yazarları kendi vatanının yararına dair fikirler sunmayı kazanılmış haklardan sayar. Eğer buna bir kanıt aranacak olursa eğitilmiş milletlerin yalnız politika gazetelerini göstermek yeterlidir.
Bu durum devletçe de uygun görülmüştür ki Tanzimat’ın oluşumunda gazete çıkarılmasına izin verilmişti. Hatta Müslüman olmayan azınlıkların çıkardığı gazeteler haklarının bile ötesindedir. Fakat asıl Osmanlı gazetelerinin bahsine gelince şimdiye kadar kimse özel gazete çıkarma ihtiyacı duymamıştır. Hele şükürler olsun ki bu durum sonunda, gerçekleşti.
Şimdi bu gazete ülke içerisinden ve dışarısından haberle verecek olmasından ötürü Tercüman-ı Ahvâl adı verilmesi uygun görüldü. Bu gazetenin çıkarılması gereği açık ve net bir şekilde ortadadır ki bu sebeple bu ihtiyaca cevap vermek üzere çıkarılacaktır.
21 Ekim 1860
Tercüman-ı Ahval
1.Yukarıdaki metnin konusu nedir?Belirtiniz.
2.Yukarıdaki metinden çıkarılacak en kapsamlı yargı nedir?
3.Aşağıda verilen eserlerin yazarlarını yazınız.
Müntehabat-ı Eş’ar………….. Islahat-ı Edebiye……………..
Renan Müdafaanamesi ……………… Kâmus Türkî……………………
Yadigâr-ı Şebâp ……………… Liberte ………….
Âkif Bey—……………… İclal………………..
Felâtun Bey ve Rakım Efendi………………….. Sergüzeşt…………….

YUKARIDAKİ SORULARIN DEVAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ. 

11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı 

Taylan TATLI

11. Sınıf Türk Edebiyatı Yazılı Soruları  Sayfasına Dön

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yeni Site