Custom Search

12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem Yazılı Sorusu ve Cevapları – Taylan TATLI

16 Şubat 2013

Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

1. Aşağıdaki cümlelerin yanına bilgiler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.( 20 p. )

a) (    ) Yazar, sanat metinlerinde bilinmezi, geleceği, olabileceği, okurun düş gücüne hitap etmeyi değil, özellikle bilineni, deneyseli, bilimsel olanı vermeyi amaçlar.

b) (    ) Sanat metinlerinde dil kesinlik taşır, yan ve mecaz anlamlı sözcüklere yer verilmez

c)  (    ) Zihniyet, bir dönemdeki siyasi, adli, askerî, dinî, sosyal ve ticari hayatın birlikte oluşturdukları ortam ve bunların hiçbirine indirgenmeyen duygu, anlayış ve zevk bütünüdür.

ç)  (   ) Fabl, masal, hikâye gibi türler coşku ve heyecanı dile getiren metinler içinde yer alır.

d) (    ) Anlatmaya bağlı metinlere şiir, tiyatro gibi metinler örnek gösterilebilir.

e)  (    ) Fabllarda en çok kişileştirme ve konuşturma sanatına başvurulur.

f)  (    )  Hikâye, roman, tiyatro gibi uzun anlatıma dayalı edebî eserlerde kişi kadrosu içinde yer alan ve belli    bir düşüncenin, topluluğun zihniyetini ve ideolojinin temsilciliğini yüklenen kişiye karakter denir.

g)  (    ) Beydaba, Aisopos ve La Fontaine’i  fabl türünün önemli temsilcileri arasında sayabiliriz.

h) (    ) Fabl türünün ilk örneklerini Yunan edebiyatından Aristophanes yazmıştır

ı)  (    ) Orhan Veli Kanık Aisopos‘tan fabl tercümeleri yapmıştır.

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz. (20 p.)

a) Türk edebiyatında ilk hikâye örneği Ahmet Mithat Efendi’nin yazdığı ………………………………….… tir.

b) Sanatsal metinleri esas olarak ……………..……. ve …………………….. metinler olarak iki başlık altında inceleyebiliriz.

c) ……..… metinlerinde sezdirmek, çağrıştırmak, hissettirmek;  …..…..… metinlerinde ise bilgi verme, açıklama amaçlanır.

ç) 15. yy.da Şeyhî’nin mesnevi biçiminde yazdığı ……………….. adlı eser Türk edebiyatındaki ilk önemli fabl niteliği taşır.

d) ……………..……….. bir anlatımın hiçbir tartışmaya yol açmadan tek bir yargıyı ifade etmesi, kolayca anlaşılabilmesidir.

e)  Söylenmesi  zor  olan  sözcükleri  kullanma, aynı  ek  ve  sözcüklerin  sık sık  tekrarı  anlatımda   ………………….bozar.

f) Olay örgüsünün gelişmesinde basamakları ortaya çıkaran kişiler arasındaki iç ve dış anlaşmazlıklara      …………………denir.

g) Hikaye, Türk edebiyatına ………… Döneminde görülmeye başlanmıştır. Batılı anlamda ilk modern hikayemiz….…..’dir.

h) Çehov tarzı hikâyeleriyle tanınan yazarlarımız ………………. ve ……………………………’dır.

ı) Mektupanı  ve  gezi  yazısı  ………..  ………..    …………..   yazı türüdür.

YUKARIDAKİ SORULARIN DEVAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

 12. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sorusu

Taylan TATLI

12. Sınıf Dil ve Anlatım Yazılı Soruları Sayfasına Dön

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Roman Sunusu
Yeni Site