Custom Search

9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem Yazılı sorusu ve Cevapları

17 Şubat 2013

Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

1.Aşağıdaki beyitle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? (10 puan)

           “Süzme çeşmün gelmesün müşgân müşgân üstine

            Urma  zahm-ı sîneme  peykân peykân  üstine”

a) Nazım birimi beyittir.                                                 b) Bir gazelin ilk beytinden alınmıştır.

c) İslam öncesi Türk Edebiyatı dönemine aittir.    d) Şiirsellik kendini hissettirmektedir.

e) Zengin kafiye – redif kullanılmıştır.

 2.  Aşağıda verilen sözcükleri kurallı bir cümle oluşturacak şekilde yazınız. (10 puan)

         I. eşiğini                         II. komşunuzun                           III. temizlemeden

         IV. şikayet etmeyiniz      V. damındaki karlardan                 VI. evinizin

*Evinizin eşiğini temizlemeden komşunuzun damındaki karlardan şikayet etmeyiniz.

 S.3. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazıp boşlukları doldurunuz.(10 puan)

( D ) Edebi metinler yan anlam değeri açısından zengindir.

( Y ) Cahit Sıtkı Tarancı şiirlerinde en çok kahramanlık konularını işlemiştir.

( D ) Şiirin teması yazıldığı dönemle ilişkilidir.

( D ) Şairin hayatı, edebi kişiliği ve dünya görüşünün bilinmesi, şiirin yorumlanmasına yardımcı olur.

( D ) Aynı şiir, farklı okuyucular tarafından farklı yorumlanır.

 4. Aşağıdaki beyitlerdeki en belirgin edebî sanatı bulunuz. (20 puan)

    a)     Dinmiş denizlerin şarkısı, rüzgar uyumakta

            Körfez düşünür,Kanlıca mahzundur uzakta…

    Cevap :…….. teşhis(kişileştirme)……………

    b)    Vefasız Aslı’ya yol gösteren bu

            Kerem’in sazına cevap veren bu

    Cevap :……… telmih(hatırlatma)……………

YUKARIDAKİ SORULARIN DEVAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

 9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem Ortak Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı 

                                                                                                                                                                                                                                                     Ümit YENER

Yazılı Soruları Sayfasına Dön

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yeni Site