Custom Search

12. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

7 Mayıs 2012

Aşağıdaki yazılı sorusunu dosya halinde indirmek İçin TIKLAYIN (Ali BAĞÇELİ)

1 ) Aşağıdaki cümlelerin  hangisi yazım ve noktalama açısından doğrudur?

A ) Tablonun karşısına geçip de : “ Burasını beğenmedim, şurası güzel değilmiş.” demek kolay.

B ) Tablonun karşısına geçipte : “ Burasını beğenmedim, şurası güzel değilmiş.” demek kolay.

C ) Tablonun karşısına geçip de ; “ Burasını beğenmedim, şurası güzel değilmiş demek kolay .”

D ) Tablonun karşısına geçipte : “ Burasını beğenmedim, şurası güzel

E ) Tablonun karşısına geçip te : “ burasını beğenmedim, şurası güzel değilmiş demek.”  kolay.

 

*2 )  Edip Cansever’ in şiirlerini severim (   ) Hele bazılarını daha çok severim.Biri bana (    )“Yeni ozanlar arasında en fazla kimi beğenirsin

(   )” diye sorarsa  hiç tereddüt etmez (   ) Metin Eloğlu ve Turgut Uyar ‘la  birlikte onu sayarım.

Yukarıdaki parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A ) ( , )  ( . )  ( ? ) ( : )    B ) ( ? )  ( , ) ( . )  ( : )     C )  ( . )  ( , )  ( : )  ( ? )

D ) ( . )  ( : )  ( ? )  ( ; )   E ) ( . )  ( : )  ( ? ) ( , )     

 

*3 ) Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde  yapıca farklı bir fiil kullanılmıştır?

A ) Sabaha kadar havadan sudan şeylerden söz etti.

B ) Armutlar iyice olmuş ,  dallar eğilmişti.

C ) Böyle bir cezayı sen çoktan hak ettin.

D ) Çocuğun yanında hakaret etme ,  ayıp oluyor.

E ) Sen yine yardımcı olma , senin gibilere de ihtiyaç var.

 

*4 ) Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde bir yazım-noktalama yanlışı yapılmıştır?

A ) Tanzimat sanatçılarından Ahmet Mithat Efendi’ nin “Letaif-i Rivayat ‘ını” mutlaka okuyun.

B ) Bu eserler o zaman yeni yayıma başlayan Tasvir-i  Efkâr’ da da çıkmaya başladı.

C ) Şinasi’ nin Tercüman-ı Ahval’ i Namık Kemal’e bırakmasının nedeni budur.

D ) Namık Kemal de bu gazeteyi bırakıp Fransa’ ya gitmiş ve Hürriyet’ i çıkarmıştır.

E ) Onların mirasını Ziya Paşa sürdürmeye çalışmışsa da pek başarılı olamamıştır.

 

5 ) Aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde “yükselmek” sözcüğü temel anlamının dışında kullanılmıştır?

A ) Biz köye vardığımızda güneş epey yükselmişti.

B ) Müziğin sesi bir alçalıp bir yükseliyordu.

C ) Buğday fiyatları bu yıl hiç yükselmedi

D ) O, edebiyat dünyasında daha da yükseldi.

E ) Rüzgâr çıkınca uçurtma iyice yükseldi.

 

*6 ) Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde bir söz benzetme amacıyla bir başka söz yerine kullanılabilir?

A ) Artık mutluluk sunacaktı yaşananlara.

B ) Bakın , sonsuz bir gece kaplamış içlerini.

C ) Şimdi derin bir uykudan uyanır gibiydiler.

D ) Bu an , hiç bitmeyecekmiş  gibi uzundu.

E ) Bedenlerinde günün yorgunluğundan eser kalmamıştı.

 

*7 ) ( I ) Katalonya özerk bölgesinin başkentidir Barselona. ( II ) Bugün sanat ve kültür merkezi olarak anılıyor. ( III )  Ne de olsa Dali’nin , Picasso’nun memleketi. ( IV )Ama Barselona’yı  Barselona yapan ne Dali ne de Picasso.

( V ) Kent , tüm ihtişamını ünlü mimar Antoni Gaudi’ye borçlu. ( VI ) Modernizmin öncüsü ve yeni sanat tarzının çılgın uygulayıcısı Gaudi’ye…

Bu parçada düşüncenin akışının sağlanabilmesi için “Bir zamanlar İspanya’nın tüm yükünü taşıyan bir endüstri kentiydi.” cümlesi , numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra  getirilmelidir?

A )  I                  B ) II                     C ) III                    D ) IV                    E ) V

 

*8 ) İstanbul’un meşhur yokuşları vardır: Şişhane Yokuşu , Kumbaracı Yokuşu,Çamlıca Yokuşu… ( I ) Kimi dikliği , kimi uzunluğu , kimi tatlılığı ile anılır. ( II ) Babıâli Yokuşu’na gelince , insanı ne çıkarken ne inerken yorar. (III ) Babıâli’de isim yapmak , para kazanmak hem zordur, hem kolay. ( IV ) Niceleri burada güneş görmüş kar gibi erimiştir. ( V ) Nicelerinin cebindeki on kuruşları yüz binlere çevrilmiştir.

Yukarıdaki parçadan anlamlı iki paragraf oluşturulmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

A )  I                  B ) II                     C ) III                    D ) IV                    E ) V

 

*9 ) ( I ) Bizdeki edebiyat dersleri genellikle coşkulu olmadığı için, diplomalı kuşaklarda dahi  edebiyat sevgisi genç yaşta haşat edilmiştir. ( II ) O nedenle de  özel meraklılar dışında edebiyat , genel konuşma repertuarına pek girememiştir.. ( III )Biz gazete yazarları sıkıcı olmaktan çekindiğimiz için  incesinden , süzülmüşünden edebiyatla ilgili konulara alarga geçmeyi ( alay etmek ) yeğleriz. ( IV ) Oktay Akbal da olmasa aslında gazetecilikle edebiyatın tek buluştuğu yer olan “Fıkracılık” tümden gazeteciliğin tutsağı olacak. ( V ) Oysa görüş ve düşüncelerdeki kısır daralmaları çok hızlı düzeltip rahatlatan , yıldızlı köpüklü, kozmik bir evren rüzgarıdır edebiyat…

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi kendinden sonraki cümlenin gerekçesi durumundadır?

A )  I                  B ) II                     C ) III                    D ) IV                    E ) V

 

10 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin eylemi basit zamanlıdır?

A ) Değişimlere uygun eğitim düzeni oluşturmada zorlanmıştık.

B ) Yeni sistemler beraberinde hep yeni sorunlar getirmiştir

C ) İnsan, emek harcayarak yeni sorunların üstesinden gelebilirmiş.

D ) Hep kendimi buluyordum okuduklarımda.

E ) Ne yazık ki olumsuzları unutmuştuk.

 

11 ) Aşağıdakilerin hangisinde yan cümlecik diğerlerinden farklı bir öğe olarak kullanılmıştır?

A) Hakkında yazmaya değecek bir şey olmayan kitaplar var.

B) Sizi karikatür sanatında ustalığa götüren yol nasıl bir yoldu?

C) Bu yolda nice kendini feda edenler gördük.

D) Sanata saygı duymayanlar, disiplinli olmayanlar sanata yönelmesin.

E) Güneşin sıcaklığı ve ışıklarıyla canlanan doğa  müthiş güzellikler çizdi.

 

12 ) Aşağıdakilerin hangisinde özne bir yan cümlecik değildir?

A) Çocuklara eğitici yönü olan, aynı zamanda eğlendirici, sağlam dili öyküler sundu.

B) Dünya çocuk edebiyatının en güzel örneklerinden biri olan Lastik Pabuçlar, hem güldüren hem de eğiten öykülerden oluşuyor

C) Dokuzuncu doğum gününde aldığı hediyeyle hayatı değişen Emine kendisini sihirli bir serüvenin içinde bulur.

D) Kitaplarında, çocukların daha mutlu olduğu, insanların daha insanca yaşadığı bir dünya var

E) Romanın son bölümünde yer alan betimlemeler, romanın akıcılığını etkiliyor  .

 

13 ) ( ÖZGÜN SORU ) Aşağıdaki dizelerin hangisinde bileşik zaman eylem vardır?

A ) Bir evin penceresinde dallar çiçekleniyor baharla.

B ) Sen gülmezsen bahçelerin kalbi kan ağlar.

C ) Güllerle dolar gülerken görse seni dağlar.

D ) Çıngırakları çıkardı koyunların boynundan.

E ) Diz boyu yaprak dökmüşüm düşünceden

 

14 ) Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylem, haber (  bildirme )  kipinde değildir?

A ) Aksaray’dan geçer iken çevirdiler yolumu.

B ) Verin benim feracemi giyeyim.

C ) Sazlar çalınır Çamlıca’nın bahçelerinde.

D ) Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış’tan.

E ) İstanbul’dan Üsküdar’a yol gider.

 

15 ) Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylem istek kipindedir?

A ) İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı.

B ) Bakarsın diye diye gözüm sözüm İstanbul olur

C ) Kuzular bize söyler yılların geçtiğini.

D ) Ta derinden bir gün bana “Gel” desin.

E ) Ne ışıkta gezeyim, ne göze görüneyim.

 

16 ) Aşağıdakilerin hangisinde türemiş eylem kullanılmamıştır?

A ) Bir bebek kurutur belki

Karımın ruhundaki kanlı mürekkebi.

B ) Ağzımdaki uğultulu sakız

Uyutur göğsüme düşen bebekleri.

C ) Yağdırır mutluluğu bebek

Dibi delinmiş ekmek torbası gibi.

D ) Karnında büyüttü yeşil

Bir park olur diye belki.

E ) Bir bebek adı sarmıştı camları

Annelerin buharında kokan.

 

17 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem, yapılışı yönünden ötekilerden farklı bir özellik göstermektedir?

A) Komşunun köpeği yoldan geçenlere saldırdı.

B) Dedesi onu bisiklete bindirdi.

C) Kapıcıya iki ekmek aldırdı.

D) Bu programlar, uyuyanları uyandırdı.

E) Esrileriyle hepimizi güldürdü.

 

18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A ) Çalışma yaşamınızda bu tür güçlüklerle sık sık karşılaşacaksınız.

B ) Bizim için önemli olan , görevinizi en iyi biçimde yerine getirmenizdir.

C ) Bir sorunla karşılaştığınızda bizlerden yardım isteyebilirsiniz.

D ) Bu , sizlere verebileceğimiz en önemli ödül ve en önemli hedeftir.

E ) Bu işte de başarılı olacağınızdan hiç kuşkumuz yoktur.

 

19 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A ) Hava kirliliğine karşı çeşitli önlemler alınabilir.

B ) Çevre sorunlarıyla ilgili toplantılar yapılmalıdır.

C ) Bu gaz havada yoğun oranda bulunur.

D ) Akar sularımız sanayi atıklarıyla kirleniyor.

E ) Gençler , doğanın korunması konusunda bilinçleniyor.                                                  ,

20 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A ) Ozan , 1940 yıllarında yeni şiirimizin başta gelen adlarından biriydi.

B ) O , 1946 yılında düzenlenen bir yarışmada birinci olmuştu.

C ) Aradan yıllar geçmesine karşın şiir anlayışında bir değişiklik olmadı.

D ) Onun ilgi çekici yanlarından biri de konuları abartarak anlatmasıdır.

E ) Toplumsal ve bireysel olaylara , yan tutmadan  bakar.

 

21 ) “Deniz, aynı şiddetle şırak şırak dövüp eziyordu teknenin siyah kaburgasını.”  cümlesindeki ikilemeler, aşağıdaki cümlelerin hangisinde özdeş görevdedir?

A)      Salkım salkım üzümler bağı süslüyor.

B)       Üstünde renk renk bir elbise vardı.

C)       Ensesinden aşağı uzun uzun saçlar dökülüyordu.

D)      Kısık kısık öksürüyor, çok zor nefes alıyordu.

E)       Köpük köpük sular dağdan aşağıya iniyordu.

 

22 ) Aşağıdakilerin hangisinde aynı tamlayana bağlı birden çok tamlananı olan bir ad tamlaması kullanılmıştır?

A)  Kasabaların, köylerin en güzel yanı işte budur.

B)  Hikâyenin her yerde karşılaşabileceğiniz bir kahramanı var.

C)  Hasret kaldım yemeklerinin tadına, kokusuna.

D)  Uzun bacaklarının güçlü kaslarıyla yarışı kazandı.

E)   Kısa, dar pantolonunun içinde çok komik.

 

**23 ) Ben , uzun süredir bir tarihi ve kültürü kazıyorum.Bu tarihin ve kültürün içinde köklerimi arıyorum. Köklerimin bir ucu başka topraklarda,bir ucu da burada; yaklaşık sekiz bin yıllık bir tarihin ve kültürün derinliklerinde. Bu köklerin en kılcal uçlarına kadar inmek istiyorum.Kimlik mozayiğimin eksik parçalarını bulmaya , mozayiği bütünlemeye çalışıyorum.Şiirimi bu kültürel oluşumun temelinde, yeni tınılarla , çağdaş bir söylemle , yeni arayışlarla , yeniden kurmayı sürdürüyorum.

Bu parçaya göre yazarın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Köksüz şiir olamayacağı inancıyla, şiirin tarihsel ve kültürel gelişimini araştırıp bunu yeni söylemlerle günümüze aktarmak.

B ) Kimliğinin ne olduğunu bulmak için araştırmalar yapmak bunları çağdaş bir yöntemle el alıp şiire aktarmak.

C ) İnsanlık tarihi içinde kendi tarihini araştırıp , kimliğini oluşturan değerleri bularak şiirinde eskiyle yeniyi kaynaştırmak.

D ) İyi bir şairin aynı zamanda iyi bir tarihçi olduğu bilinci ile , kültür ve sanatın geçirdiği evreleri incelemek.

E ) Kişinin kendi kimliğini yeteri kadar bilmezse iyi bir şair olamayacağı inancıyla , tarih içindeki yerinin ne olduğunu araştırmak.

 

*24 ) Aşağıdaki dizelerin hangisinde yorum söz konusu değildir?

A ) Sabahleyin gökyüzü parlak , ufuk açıktı.

      Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı.

B ) Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa

Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa.

C ) Sıkı bir poyraz  beni titretirken içimden,

Geçidi atlayınca şaşırdım sevincimden.

D ) Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü,

Kar değil , gökyüzünden yağan beyaz ölümdü.

E ) Birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı

Bu dört mısra değil ,sanki dört damla kandı.

 

*25 ) Hangi eleştirmene bakarsanız, iki şey görürsünüz: Eleştirdikleri yapıtlar, onların ya en sevdiği sanatçıların yapıtlarıdır ya da hiç sevmedikleri sanatçıların yapıtlarıdır. Dostlarının yazdıklarını bir başka gözle , bir başka yürekle okurlar. Sevmedikleri yazarların yapıtlarınaysa at gözlüğüyle bakarlar.Siz bakmayın “ eleştiride nesnel yaklaşımlar ” masallarına .O perdenin arkasına sığınanlara biraz yakından baksanız ,birçoğunun düpedüz  taraf  tuttuğunu , hatta duygularının esiri olduğunu, sonra da yargılarını tarafsızlık cilasıyla kaplamaya çalıştığını görürsünüz.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yansız eleştirilerin okura yol gösterdiği

B ) Eleştiride nesnel ölçütler kullanıldığı

C ) Eleştirmenlerin eleştirilerinde öznel davrandığı

D ) Eleştirmenlerin sanatın gelişmesine katkı yapmadığı

E ) Sanatçıların , yapıtlarını öven eleştirmenleri beğendiği

Etiketler:

Yorumlar

  1. vacip dedi ki:

    sorular çok güzel

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Milli Edebiyat Dönemi Ders Notları
Yeni Site