Custom Search

9. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı Sorusu ve Cevap Anahtarı

1 Kasım 2012

Dosyanın İçeriğinden Bir Kısmının Görünümü:

9. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı Sorusu ve Cevap Anahtarı ( Ali ARIBAŞ)

BATIKENT LİSESİ 9-M SINIFI DİL VE ANLATIM DERSİ 2009–10 ÖĞRETİM YILI

1–1 SORULARIDIR.       

www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net 

 1.Aşağıdaki cümlelerde dil, hangi işlevlerde kullanılmıştır? Karşılarına yazınız?

Eyvah, babam geldi!                                        ……………………………..

Lütfen sessiz olur musunuz?                            ……………………………..

Su, yüz derecede kaynamaz.                            ………………………………

Zamirler, ismin yerini tutan kelimelerdir.        ………………………………

Sesim geliyor mu?                                           ………………………………

2.”Ağır “ve “açık” kelimelerini farklı bağlamlarda, birer cümlede, kullanınız?

3.Aşağıdaki kelimeler Türkçe değildir. Bu kelimelerin neden Türkçe olmadıklarını ayrı ayrı yazınız.

A- Jandarma:

B- Saat:

C- Kalem:

D- Wat:

E- Rus:

4.Türkçenin köken ve yapı bakımından Dünya dilleri arasındaki yerini belirtiniz?

5.Aşağıdaki kelimelerde geçen ses olaylarının isimlerini yazınız.

A- Sabahçı

B- Sağlığımız

C- Ağlıyorum

D-Annesi

E- Hissetmeli

 6.İletişimin tanımını yaparak çeşitlerini yazınız.

 7.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D),yanlış ise (Y) koyunuz?

(   )Kültür, maddi ve manevi kültür diye ikiye ayrılır

(   )Dil göstergeleri(kelimeler) nedensizdir.

(   )Kültür, milletleri ortak değerler etrafında birleştirir.

(   )Dil, zaman içinde değişmeyen cansız bir varlıktır.

(    )Konuşma dili günlük hayatta farklılık gösterirken yazı dili farklılık göstermez.

8.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz?

Türkçenin ……………………..ile ………………………olmak üzere iki lehçesi vardır.

Günlük hayatta insanların karşı karşıya geldikleri her an için kullandıkları doğal dile………………………..denir.

Bir Urfalı ile Ordulunun farklı konuşmasına……………………………denir.

Bir Kırgız ile bir Azeri’nin farklı konuşmasına ………………………denir.

Bir toplumda belli kesimlerin kendi aralarında anlaşmayı sağlamak amacıy­la kullandıkları özel  dile………………….denir.

Dosyanın Tamamını İndirmek İçin Tıklayın

Etiketler:

Yorumlar

  1. sEmA dedi ki:

    cok BEgENDIm

  2. mert dedi ki:

    sınav mı yoksa kazzığın anatomimisi belli değil

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Şiir Ders Notları
Yeni Site