Custom Search

Düzyazı Türleri – Hepsi Tek Dosyada

21 Ekim 2012

Ekteki Dosyanın İçeriğinden Bir Kısmının Görünümü:

Düzyazı Türleri – Hepsi Tek Dosyada (İsmail ŞEKEROĞLU)

      DÜZYAZI TÜRLERİ

 

Anlatmaya Bağlı Türler                         Düşünce Yazıları                             Yardımcı Türler

(Olay Yazıları/Yaşatıcı Türler)        (Öğretici Türler)                 (Gerçek Yaşama Bağlı Türler)

 

1.Efsane                                                               1.Makale                                1.Anı(Hatıra)

2.Destan                                                             2.Fıkra(Köşe Yazısı)              2.Günlük(Günce/Ruzname/Jurnal)

3.Masal                                                               3.Deneme                               3.Biyografi(Yaşam Öyküsü/Tezkire)

4.Fabl                                                                 4.Söyleşi(Sohbet)                   4.Otobiyografi(Öz Yaşam Öyküsü)

5.Halk Hikayeleri                                          5.Eleştiri(Tenkit)                    5.Monografi (Tek Yazı)

6.Hikaye(Öykü)                                             6.Röportaj                              6.Mektup

7.Roman                                                                                                             7.Gezi Yazısı(Seyahatname)

8.Tiyatro

Uyarı: MEB kitaplarında bu sıralama farklı bir şekilde ifade edilmektedir:

Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler: Masal, Destan, Hikaye, Roman, Karagöz ve Hacivat, Köy Seyirlik Oyunları, Tiyatro

 Anlatma Esasına Bağlı Metinler: Masal, Destan, Hikaye, Roman, Mesnevi

 Göstermeye Bağlı Edebî Metinler: Karagöz ve Hacivat, Orta Oyunu, Meddah, Köy Seyirlik Oyunları, Tiyatro

Gazete Çevresinde Gelişen Metin Türleri: Makale, Deneme, Sohbet, Fıkra, Eleştiri, Röportaj

Kişisel Hayatı Konu Alan Metin Türleri: Hatıra, Gezi, Biyografi, Mektup, Günlük

 

Metinler Sınıflandırılırken Uyulması Gereken Başlıca Özellikler

  1. Metnin hangi amaçla yazıldığı
  2. Gerçekliği yansıtıp yansıtmadığı
  3. Metinde ağırlıklı olarak hangi anlatım türünün kullanıldığı
  4. Metinde kullanılan dilin işlevi

Dosyanın Tamamını İndirmek İçin Tıklayın

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Milli Edebiyat Dönemi Ders Notları
Yeni Site