Custom Search

Türk Edebiyatı 11. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları

11 Aralık 2011 tarihinde tarafından eklendi.

1. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. ( 10 Puan 2+2+2+2+2 )

·         Yusuf  Kamil Paşanın Fenelon isimli Fransız yazardan çevirdiği Telemak isimli roman , edebiyatımızdaki ilk çeviri romandır.

·         . Şemsettin Sami   isimli yazarımızın kaleme aldığı Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat adlı roman ilk Türk romanıdır.

·         Namık Kemal adlı yazarımıza ait  İntibah adlı roman  edebiyatımızdaki ilk edebi romandır.

·         Ahmet Mithat Efendi adlı yazarımız Letaif-i Rivayat isimli hikaye serisi ile halk hikayelerini modernleştirmeye çalıştı.

·         Modern anlamda ilk hikayecilik Sami Paşazade Sezai isimli yazarımızın Küçük Şeyler adlı eseriyle başlar.

2. İkinci Dönem Tanzimat sanatçılarının adlarını yazınız. ( 10 Puan 2+2+2+2+2 )

·         Recaizade Mahmut Ekrem

·         Samipaşazade Sezai

·         Abdülhak Hamit Tarhan

·         Nabizade Nazım

·         Muallim Naci

 

3. Klasisizm edebi akımına mensup sanatçıların temel ilke olarak kabul ettikleri unsurları yazınız.

    ( 10 Puan 3+3+2+2)

Klasik sanatçılar

·         Eserlerinin etkileyici olmasını

·         Eserlerinin hoşa gitmesini

·         Eserlerinin tarih biliminden ayrılabilmesini

·         Eserlerinde din dışı konulara eğilmeyi …              temel ilke kabul ettiler.

 

4. Klasisizm sanatçıları edebiyat türü olarak daha çok tiyatroyu , tiyatro türü olarak da  trajedi ve komedi  türlerini benimsemişlerdir. ( 10 Puan 5+5 )

5. Klasisizm edebi akımına mensup sanatçıların eserlerinde niçin değişmez tipler yarattıklarını

    açıklayınız. ( 10 Puan )

Klasik sanatçılar insanların her zaman , her yerde , her toplumda aynı duygu ve düşüncede   olduklarını kabul ettiklerinden eserlerinde değişmez tipler yaratmışlardır.

6. Türk edebiyatında Klasisizm edebi akımından etkilenen sanatçılarımızın adlarını yazınız.

( 10 Puan 5+5 )    ( Şinasi , Ahmet Vefik Paşa )

7. Romantizm  edebi akımına mensup sanatçıların kahramanları neden genellikle kuşkulu ,

    üzüntülü ve karamsardırlar? Açıklayınız. ( 10 Puan )

Romantizmde din duygusuna oldukça geniş yer verilir. Bu yüzden romantik kahramanların çoğu  dindardır. Din her şeyin gelip geçici olduğunu söyler , bu sebeple romantizm  edebi akımına mensup sanatçıların kahramanları genellikle kuşkulu , üzüntülü ve karamsardırlar.

8. Romantizmde oyun ( tiyatro ) türlerinden dram , edebiyat türlerinden ise roman gelişmiştir.  ( 10 Puan 5+5 )

9. Realizm isimli edebi akım 1857 yılında Gustave Flauber’in Madame Bovary adlı romanıyla

   romantizm isimli edebi akıma karşı üstünlük sağlamıştır.( 10 Puan 3+3+2+2 )

10. Aşağıdaki tabloda sizden eser-yazar-akım kavramlarıyla ilgili eşleştirmeler yapmanız  istenmektedir. Eşleştirmeleri yapmadan önce size örnek olarak verilen ( koyu renkte yazılmış) eşleştirmeyi dikkatlice inceleyiniz. Aksi takdirde tam olarak gerçekleştirilmeyen eşleştirmeler puan olarak değerlendirilmeyecektir. (10 Puan 2+2+2+2+2 )

ESER

YAZAR

EDEBİ AKIM

EŞLEŞTİRME

1.   Kamelyalı Kadın

1.   Victor Hugo

        1.   Klasisizm

4-1-2

    2.  Parma Manastırı       2.  Turganyev

2.   Romantizm

1-5-2

    3.   Kırık Hayatlar       3.  Gogol         3.   Realizm

2-6-3

    4.   Hernani

    4.  H. Ziya Uşaklıgil

5-3-3

    5.  Müfettiş

5.   A. Dumas Fils

3-4-3

   6.  Babalar ve Oğullar

     6.  Stendhal

6-2-3

11. Sınıf Türk Edebiyatı Yazılı Soruları

Yüksel ÜNALDI

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Güvenlik Sorusu:

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Kimdir Bu Etkinliği – Halk Edebiyatı