Custom Search

10. Sınıflar 1. Dönem 2. Yazılı Soruları – Özer ÇİLÇİK

30 Ocak 2013

Ekte ki Dosyanın İçeriğinin Bir Kısmının Görünümü:

10. SINIFLAR I. DÖNEM  II. YAZILI SORULARI

Sûfîlere sohbet gerek,
Ahîlere ahret gerek,
Mecnun’lara Leylâ gerek,
Bana seni gerek seni.

Cennet cennet dedikleri,
Bir evle birkaç hurî,
İsteyene vergil onu,
Bana seni gerek seni.

1. Yukarıdaki dörtlüklerde neler anlatıldığını kısaca yazınız.

2. Dörtlükle ilgili aşağıdaki ifadeleri yazınız.

     Nazım Birimi:                         Nazım Biçimi:                     Ölçü:                          Tema:

3. Birinci dörtlüğün kafiyelerini bularak kafiye şemasını yazınız.

4. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmesini doğru şekilde yapınız.   

Divân-ı Hikmet                                               Yusuf Has Hacip

Atabetü’l Hâkâyık                                         Kaşgarlı Mahmut

Muhakemetü’l Lügateyn                            Hoca Ahmet Yesevî

Kutadgu Bilig                                                  Edip Ahmet Yüknekî

Divân-ı Lügâti’t Türk                                  Ali Şîr Nevâî

5. Aşağıda Deli Dumrul hikayesinin olay örgüsü karışık olarak verilmiştir. Olayları oluş sırasına göre numaralandırınız.

(   ) Deli Dumrul, kuru bir çayın üzerine bir köprü kurar.

(   ) Geçenden otuz üç, geçmeyenden kırk akçe alır.

(   ) Köprünün yakınındaki obada bir yiğit ölür.

(   ) Deli Dumrul, Azrail’e kafa tutar.

(   ) Azrail canını alacakken Deli Dumrul Hak Taâla’ya yalvarır.

(   ) Allah u Taâla Deli Dumrul’dan canı yerine can bulmasını ister.

(   ) Anne ve babası, canlarını vermek istemezler.

(   ) Eşi canını verince Hak Taâla, Deli Dumrul’a yüz kırk yıl ömür verir.

(   ) Dedem Korkut gelip destan söyler.

(   ) Dedem Korkut dua eder.

            Yanaram mumlayın başdan ayağa

            Nedür bu yanmagın pâyânı yok mı

           Güler düşmen benüm agladuguma

            Aceb şol kâfirin imânı yok mı

            Su gibi kanumu topraga kardun

            Ne sanursın garîbün kanı yok mı

6. Yukarıdaki beyitlerde geçen edebî sanatları bularak karşılarına yazınız.        

Özer ÇİLÇİK

>> Soruların tamamını indirmek için buraya tıklayın. |Yazılı Soruları Sayfasına Gitmek İçin buraya

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.