Custom Search

11. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları – Ahmet ŞAHPAZ

1 Şubat 2013

11.SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

S.1. Aşağıdaki cümlenin ögelerini bulunuz.

      “Milliyetimizin en büyük abidesi olan Süleymaniye’de kaderin her cihetten mehip ve güzel tecellisini görmemek muhaldir.”

S.2. Yukarıdaki cümleyi yapısına göre, yüklemin türüne göre, yüklemin yerine göre, anlamına göre değerlendiriniz.

S.3. Yukarıdaki cümlede geçen tamlamaları bulunuz.

S.4. “Babasını iki yaşında kaybedince çok zor şartlarda büyümüştür. On üç yaşında çalışmaya başlamıştır. I. Dünya Savaşı yıllarında öğretmenlik yapmış ve çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayımlanmıştır. Doğu- Batı, madde – ruh ve insan psikolojisi, işlediği başlıca konulardır. Toplumsal değişmedeki iniş-çıkış ve bunalımları bazı kahramanlarının kişiliğinde işlemiştir. Server Bedi imzasıyla bazı eserlerini yayımlayan yazar, romanlarında olay ağırlıklı anlatımdan çok, tahlile önem vermiştir. Fıkra,makalehikâye ve roman yazdığı gibi Yirminci Asır adlı bir gazete çıkarmıştır.”

  Yukarıda söz edilen yazarımız kimdir?

S.5. Aşağıda ismi geçen yazar ve eserleri eşleştiriniz.

 Ahmet Hamdi TanpınarKemal TahirTarık BuğraHüseyin Nihal AtsızYaşar kemal

Mahur Beste, Gençliğim Eyvah, Hür Şehrin İnsanları, Yolların Sonu, Ağrı Dağı Efsanesi

S.6.  “İstanbul’ da küçük bir evde yaşayan, sekiz yaşından beri bacağındaki kemik hastalığından dolayı hastane hastane dolaşan genç, Erenköy’ de akrabası olan emekli paşanın kızı Nüzhet’ i sever. Nüzhet ise Ragıp adlı bir doktorla evlenecektir. Eserde roman kahramanının adı hiçbir yerde geçmemektedir. Roman gencin hastaneden çıkarılmasıyla sona erer.”

    Yukarıda bahsedilen roman ve yazarı kimdir?

S.7. Cumhuriyet dönemi edebiyatımızın başlıca özelliklerini yazınız.

S.8. Tarık Buğranın hikâyelerini yazınız.

S.9. “Matmazel Angel âşıklarının biriyle İstanbul’a gelmiş bir Parislidir. İki ay sonra yüzüstü bırakılır. Fransız bir ailenin yardımıyla Dehri Efendi’nin konağına girer ve onun çocukları Nezahat ve Nazmi’ ye öğretmenlik yapmaya başlar. Bir süre sonra ailenin erkeklerini baştan çıkarma planları yapan Angel, aptal torun Sami’ den başlayarak ailenin reisi Dehri Efendi’ ye kadar tüm erkekleri baştan çıkarır.”  Parçada geçen isim tamlamalarını bulunuz.

S.10. Yukarıdaki parçada geçen fiilimsileri bulunuz ve türlerini yazınız.

Not: Her soru on (10) puandır. Süre kırk dakikadır.

                                                                                      Ahmet ŞAHPAZ

                                                                            Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.